Vana Baskini teatirjuht Aarne ValmisFoto: Alar Truu
Toimetas Keit Paju 21. veebruar 2019 16:42
Selle nädala alguses tekitas palju furoori uudis, et Vana Baskini teater peab uksed sulgema, kuna ei saanud kultuuriministeeriumilt vajalikku tegevustoetust. Kultuuriminister Indrek Saare sõnul pidavat teater aga juba 2017. aastal olema teadlik sellest, et 2019. aastal toetust ei saa. Baskini teatri juhi sõnul Saar aga valetab. Kes siis hämab?

Täna saatis Vana Baskini teatrijuht Aarne Valmis välja pressiteate, milles väidab, et kultuuriminister Indrek Saar levitab ekslikku informatsiooni.

„Vana Baskini Teater peab vajalikuks pöörata tähelepanu sellele, et kultuuriminister Indrek Saar annab üldsusele ekslikku informatsiooni, justkui pidi teater olema teadlik juba 2017. aastal, et ta 2019. aastal tegevustoetust ei saa,“ kirjutab Valmis.

Valmise sõnul see aga tõele ei vasta ning tegelikkuses ei andnud kultuuriministeerium teatrile teada, et 2017. aastal antav tegevustoetus on üleminekuperioodiks antav eritoetus.

„Kultuuriministeeriumi kantsler Hillar Sein saatis teatrile 27. detsembril 2017 e-kirja milles teatab, et 22. detsembril 2017 toimunud kiireloomuliste taotluste menetlemise komisjon otsustas teha kultuuriministrile ettepaneku toetada Vana Baskini Teatri tegevustoetuse taotlust osaliselt (see tähendab taotletud 40345 euro asemel 30000 euroga). Seejärel sõlmis teater ministeeriumiga 29. detsembril 2017 riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise lepingu nr. 7-5/25, millega ministeerium eraldas teatrile perioodiks 01.01.2018-31.12.2018 toetust summas 30000 eurot.

Nagu nähtub 27. detsembril 2017 saadetud kantsleri teatest, siis ei ole tegu nii-öelda üleminekuperioodiks antava eritoetusega vaid tavapärase tegevustoetusega. Ka ei saa kultuuriminister väita, et me teadsime seda juba 2017. aastal, et me 2019. aastal tegevustoetust ei saa. Kultuuriminister võis oma peas mõelda, et see jääb teatri viimaseks tegevustoetuseks ehk nii-öelda üleminekutoetuseks. Paraku ei ole teatrit sellisest ideest või sättest teavitatud. Seega on kultuuriministri väited VALED!“ süüdistab Valmis Saart.

„Teater ei soovi kultuuriministriga kukepoksi mängida, aga teater ei saa ka lubada enda kohta valeinformatsiooni levitamist! Küll aga tunnustab teater kultuuriministri otsusekindlust talitada rahastuskomisjoni ettepanekule vastupidiselt (mitte rahuldada teatri 2018. aasta tegevustoetuse taotlust) ja siiski eraldada teatrile rahalised vahendid 2018. aastaks,“ nendib Valmis.

Kultuuriministeeriumi nõunik Silver Meikar väidab aga, et Baskini teatri juht Aarne Valmis teadis juba 2017. aasta oktoobris komisjoni otsusest, et neile raha ei eraldata ning sama aasta novembri lepiti kokku ühekordne projektipõhine toetus. Mees viitab ka Delfi artiklile, milles Aarne Valmis tunnistab, et teadis juba mullu, et teater ei vasta toetuse saamise nõutele.

Valmis ütles Delfile, et teatud kriteeriume, mis toetuse saamiseks on kehtestatud, nad tõesti ei täitnud. „Meil ei ole igasuguseid õpitubasid ja koostööprojekte, mida toetuse määramisel hinnatakse,” märkis Valmis. „Aga me oleme üritanud, ei tea, kas alati on välja tulnud, teha häid komöödiaid.“