TANTSIMA! «"Öös on muusikat" inspireeris: Tartus esineb rahvusarhiivi katusel Tartu popi ja roki instituut, Tallinnas korraldab ajaloomuuseum "Silent Disco", okupatsioonide muuseumis õpetatakse 1980ndatel keelatud tantsuhittide taustal diskosamme, Väätsal jalgrattamuuseumis mängitakse 1920. aastate plaate.Foto: Ajaloomuuseum
Nataly Koppel 15. mai 2015 07:00
Muuseumiööl vallutab okupatsioonide muuseumi videodisko, kus mängitakse nõukogude ajal keelatud Lääne hitte. Igal täistunnil on diskol katkestus, kus peo käiku sekkub võimupositsioonil olev ametnik, vaatab peo üle ja õpetab noorsoole "õiget" nõukogude moraali kohast tantsustiili.

Seekordse, laupäeval, 16. mail toimuva muuseumiöö teema "Öös on muusikat" on inspireerinud muuseume tooma üheks ööks publiku ette põnevamaid muusikapalasid oma kogudest, kutsuma muuseumidesse esinema bände, lauljaid, muusikuid ning isegi laulukoore. Okupatsioonide muuseumi vallutavad seekord 1980ndatel keelatud tantsuhitid, mida mängib legendaarne 1970. aastatest kultuurimajades rahvast tantsutanud diskor Einar Kapp.

"Keelatud võisid olla väga erinevad ja üsna juhuslikud asjad – näiteks oli keelatud Pink Floydi üks konkreetne album, sest ühel plaadil olevas laulus mainiti Nõukogude Liitu, aga samas polnud keelatud terve Pink Floydi looming," valgustab muuseumiöö kommunikatsioonijuht Triin Männik.

"Sex Pistols oli aga näiteks täiesti keelatud – bändi ei loetud juba puhtalt nime tõttu nõukogude inimese moraalinormidele kohaseks. Keelatud bändide nimekirjas on palju ka selliseid ansambleid, kes polnud tuntud ei Eestis ega Euroopas, kuid nii-öelda igaks juhuks, näiteks nime tõttu, sattusid need ikkagi keelatud bändide nimekirja.

Samamoodi sorteerisid kontrollorganid läbi laulude nimekirju – vahetevahel keelati ära üks konkreetne lugu bändi tervest loomingust, samas kui kõike muud võis kuulata ja pidudel mängida.

Enamasti oli põhjuseks laulude teema, kuid samas oli keelatud materjali nimekirja sattumine väga sageli juhuslik ning keelustaatusest võis pääseda, kui mõni kõrgemal positsioonil inimene loo, esineja või bändi eest välja astus. Teinekord peideti sõnumid laulude sisse nii hoolikalt ära, et võimuorganite esindajad ei pruukinud neist aru saada."

Vaikseks tantsimiseks muuseumiruumis läheb ka Pirital – ajaloomuuseumis Maarjamäe lossis, kus toimub "Silent Disco". Sel peol osalemiseks on diskohuvilistel vaja kaasa võtta sobiva muusikaga varustatud sobiv aparaat ja kõrvaklapid.

"Teada fakt, et vana kooli traditsiooniline muuseum on enamasti koht, kus peab olema pigem vaikselt ja ei tohi esemeid/museaale katsuda," selgitab ajaloomuuseumi kommunikatsioonijuht Reti Meema nii-öelda tummdisko tekkimise mõtet.

"Meie tummdisko peaks näitama, kuidas on võimalik leida lahendusi, et rahul oleks nii muusika- kui ka vaikuse ja rahu austajad."

Ka sel peol on ekraanil jooksvate videote abil võimalik oma tantsuoskusi arendada ajastutruude tantsusammudega. 

Muuseumiööd on aina populaarsemad 

Laupäeval toimub järjekorras seitsmes üle-eestiline muuseumiöö, mis sel korral kannab pealkirja "Öös on muusikat". Tänavu võtab muuseumiööst osa 165 muuseumi, lisaks teevad oma uksed tasuta lahti mitmed näitusepaigad, arhiivid, kirikud, mõisad – üht või teistpidi teadmiste, ajaloo ning mäluga tegelevad paigad ja organisatsioonid. Eelmisel aastal võttis muuseumiööst osa rohkem kui 84 000 inimest, mis oli kõigi aegade muuseumiöö publikurekord.