Robert SarvFoto: Martin Ahven
Liisa Mugra 6. november 2020 09:09
Augusti alguses esitati Robert Sarve vastu advokatuuri aukohtusse mitu kaebust, kus kurdeti tema tööpraktikate ja suhtlusstiili üle. Pikalt käinud menetlus päädis aukohtu otsusega kõik kaebused advokaat Robert Sarve vastu tagasi lükata.

"Sain esmaspäeva õhtul kuue kohtuasja vastused, millest üks oli kompromiss ja viie puhul lükati kaebused tagasi. Mul on hea meel, et saime selle kompromissi tehtud ning võtsime ka kohtust ühe asja vähemaks," selgitab Sarv.

Advokaadi sõnul on aukohtu otsused talle olulised ja see on alati olnud väärt tagasiside. "Kui aukohus oleks teistsugusele lahendusele jõudnud, oleksime pidanud tegevust kardinaalselt muutma. Saime aukohtult väärt suunised ja soovitused ning töö läheb sama ladusalt ja tempokalt edasi. Olen aukohtu liikmetele nende tagasiside ja panuse eest siiralt tänulik, tõsised professionaalid," kiidab mees. "Alati on hea elukogenud ja minuga võrreldes elus kaugemale jõudnud inimestega diskuteerida, mõnikord on vaja selleks aukohtus käia."

Sarve peab kõiki ebamugavad asju universumi õppetunniks. "Sel aastal on "ainult" kaksteist lõppenud asja ja osa on veel pooleli. Tuleb tihe aastalõpp! Mulle annavad jõudu intelligentsete inimeste kaasaelamine, alles eile ütles üks väga tark ja elukogenud inimene, et ole kasvõi 100aastane, aga enne kirjutamist ja teistele haiget tegemist peab mõtlema!" lisab Robert. 

Jurist Õnneli Matt: vormistasime lõpuks kompromissi

Jurist Õnneli Matt on üks neist, kes pöördus Robert Sarve vastu aukohtusse. "Olen asjade käiguga rahul. Aukohus suunas ja vahendas pooli kompromissini ja lõpuks kompromissi ka vormistasime ning kummagi poole "avaldused" sinna juurde lisasime. Avaldasin, et sarnaselt meiega soovitame kõigil, kes leiavad ennast, kas "solvuja" või "solvaja" rollis, võtta enne nõude või kohtusse hagi esitamist hetk ning püüelda isikliku kontaktini. Võib-olla on vajalik selgitada või hoopis vabandada ning kohtul ei olegi rolli. Leppimisel on suur osa õigusrahu saavutamisel, olgu see siis isiklikes või avalikes suhetes, tava- või internetielus," sõnab Matt.

"Lisaks aukohtumenetlusele leppisime tsiviilkohtumenetluses, et: “Õnneli Matt ja Õigusnõu õigusbüroo ei ole Robert Sarve ja tema advokaadibürood väljapressijaks ja advokaadiametit häbistavaks nimetanud.” Oma seisukoha esitas ka Sarv," selgitab ta vaidluste tagamaid. 

Augustis esitas kaebuse Sarve vastu ka Priit Kirss, mis siis, et ta juba Sarvega kohut käis. Seda põhjusel, et Kirss nimetas kaks aastat tagasi Sarve klienti, seksuaalkasvatajat Rita Holmi, pedofiilitariks. 

Kirss leidis, et aukohtu uurimine Robert Sarve vastu on vajalik, kuna tema õiglustunnet on riivatud. "Soovin, et aukohus annaks arvamuse, kas Robert Sarv on käitunud meediaga suheldes ja nõudekirju ja hagisid esitades kutse-eetika kohaselt,” selgitas Kirss Kroonikale. Muuhulgas häiris teda see, kui suured on Sarve menetluskulud identsete hagide puhul.

Sarv arvas toona, et Kirsi käitumine peegeldab soovi talle isiklikult kätte maksta, sest ta kaebas Kirsi oma kliendi nimel kohtusse. 

Priit Kirss hindab aga täna, et aukohus nõustus tema kaebusega, et Sarve nõudekirjad on pikad ning võivad õigusteadmisi mitteomavaid isikuid oma sõnastusega segadusse ajada. "Aukohtu hinnangul ei ole ka nõudekirjade adressaatide meediaga ning nende nimede avaldamisega hirmutamine hea toon ega advokaadile sobilik suhtlusstiil. Samuti tuleks nõudekirjades vältida kirja adressaatide suhtes hinnangute andmist ning advokaadile mittesobivat sõnakasutust. Advokaat peab kliendi huve kaitstes suutma jääda igas olukorras soliidseks ja vaospeetuks," leiab Kirss.  

Ta toob välja, et seetõttu kutsus aukohus istungil Sarve üles nõudekirjade sisu üle vaatama ning seda vastavalt korrigeerima.