Inimesed

Välisluure juht Mikk Marran: „Venemaa valmistub pidevalt sõjaks.“ (7)

LISA KOMMENTAAR

Kokkuvõte ja sellest tulenev loogiline järeldus 15. veebruar 2020 19:43
Plusside ja miinuste proportsiooni põhjal saab teha eksimatu järelduse, et Venemaa on läbi kogu oma ajaloo olnud kõige rahuarmatavaim roiik, kes ei tahtnud mitte kungi ruutmeetritki võõraid maid. Et pole mitte kunagi mitte kedagi rünnanud. vallutanud ja hõivanud. On käinud vaid vabatamas (vabastatavate endi tungivate palvete peale), kõiki aitamas, kirjaoskust ning kultuuri levitamas. Järeldub ju nii? Või on hoopiski meil vapraid stahhaanovlikke trolle, kes vahetpidamata plusse ning miinuseid "õigesse" kohta laovad. Sinna kuhu vaja.
15. veebruar 2020 13:27
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
Sõjaohuga hirmutamine 15. veebruar 2020 14:48
... on väga kasulik vastavate asjameeste palkadele. Näiteks KV juhtkonna sissetulekud kasvavad riigiteenistujatest kõige kiiremini.
Venemaa on olnud läbi kogu oma ajaloo agressiivne, võõraid territooriume hõivav riik 15. veebruar 2020 10:25
Juba vana Kiievi-Venemaa suurvürstid püüdsid oma maid igati laiendada. Järgmine oli Moskva suurvürstiriik. Kui Ivan III hõivas veel venelastega asustatud maid, siis lapselaps Ivan Groznõi asus juba impeeriumi loomise teele. Astrahani ja Kaasani khaaniriikide vallutamised. Tehti algust Siberi khaaniriigi vallutamisega. Läände suunatud pikk ja kurnav Liiwi sõda. Mis pühkis maa pealt küll Liiwi orduriigi, kuid viis Venemaa kokku tugevate kuningriikide Rootsi ja Poolaga. Järgnes segaduste aeg, kuid järgmine suurtest tsaaridest oli Aleksei I Mihhailovitš.
jätkame 15. veebruar 2020 10:39
Aleksei ajal viidi lõpuni kogu Siberi ja selle rahvaste vallutamine. Sõditi Poolaga ja saadi endale osa Ukrainast. Üritati ka Eetis revanšii saada, kuid edutult. Juba Peeter I lapsepõlves, regendi Sofia ajal alustati sõdu Krimmi khaaniriigi ja Türgi vastu, mis kestsid vaheaegadega 180 aastat. Peetri vägitegusid teavad kõik. Aasovi vallutamine. Läti, Eesti ja Ingerimaa hõivamine. Sõjakäigud Türgi ja Pärsia vastu. Ja ilmselt ka too vaieldav Peetri salatestament oma järglastele. Venemaa muutmisest maailmariigiks ja Euroopa vallutamisest. Järgmine suur valitseja oli Jekaterina II.
Jätk 2 15. veebruar 2020 10:52
Jekateriina ajal vallutati Krimmi khaaniriik, ja Türgi alasid. Alustati Kaukaasia hõivamist, kuid seda tööd jagus ka tema järglastelegi. Jagati ära Poola kuningriik ja Venemaa sai suure tüki. Ka Leedu alad ning Kuramaa hertsogiriigi. Ja tehti algust ka Kesk-Aasia hõivamisega. Kuulus Aleksandr I hõivas Napoleoni loal endal Soome. Sõdis taas Türgiga, hõivas Kaukaaiat ja jätkas muidki suure vanaema töid. Pluss napoleoni äravõitmine. Nikolai I vallutust alal suurt ei saavutanud. Nokitses ikka Kaukaasias ja Kesk-Aasias. Ründas meritsi Türgit, kuid see tõi kaela raske Krimmi sõja. Sekkus Euroopa
jätk 3 15. veebruar 2020 11:01
Alesandr II oli erandlik. Esimene valitseja, kes territooriume loovutas. Müüs ära Alaska. Tõsi, olude sunnil, logistilistel põhjustel. sest kauguse, side ja transpordi puudulikkuse tõttu polnud ta võimeline ei seda valitsema, majandama ega kaitsma. Alekandr III suurt midagi ette näidata pole. Kuid poeg Nikolai II sööstis uljalt sõta nii Jaapaniga kui ka Austria-Ungari, Saksamaa Türgiga. Mis lõppes tall traagiliselt. Isake Stalin oli seevastu edukas mees. Soomega läks küll alt. näitas oma musklid Iraanis. Hõivas Jaapanilt Lõuna-Sahhalini ja Kuriilid. Sakslastelt Ida-Preisimaa.
jätk 4 15. veebruar 2020 11:14
lisaks 3 Balti riiki, Soomlastelt Karjala ja väljapääsu Põhja-Jäämerele. Tubli tüki Poolat ja Rumeeniat. Loodi oma vasallriikide süsteemi nii ida-Euroopas kui ka itta Põhja-Korea ja Hiina näol. Järgnesid diplomaaiasõjad ja sõdivate osapoolte toetamised kolmandas maailmas. Järgmine otseselt sõjaline üritaja oli isake Brežnev, kes viis oma sõjaväed Afganistani, kuid mis lõppes fiaskoga. Ja nüüd siis Putin. Edukas sõda Gruusiaga, eralduda püüdva Tšetšeenia tümakstegemine. Krimmi annekteerimine ja sõda Ida-Ukrainas. Pluss ambitsioonid Lähis-Idas ja mujalgi. Ja tema võimu aeg alles kestab.