Inimesed

PUUDUTA MIND | Tasakaalukeskuse eestvedaja Monika Palm teab nippe, kuidas kiirustavas ühiskonnas aeg maha võtta (4)

Anu Saagim, 4. oktoober 2019, 18:51
Monika PalmFoto: Erakogu
Tasakaalukeskuse eestvedaja Monika Palm nimetab end mitte tervendajaks, vaid muutuste vahendajaks, kes aitab viia inimeste energiavälja püsivalt kõrgemale sagedusele.

Vaimsusest räägitakse täna julgelt ja avatult. Enamasti seda ei naeruvääristata või vähemalt on jäänud selline tunne, et vaimsusest rääkides ollakse heatahtlikumad. Mida vaimsus Monika sinu jaoks tähendab?

Samal teemal

Vaimsusele võib anda väga erinevaid tähendusi. Minu jaoks on vaimsus sügavalt isiklik kontakt oma sügavama olemusega. Oma vaimu, hinge ja olemusega. Ma ei pea siin silmas isiklikku kontakti läbi religioonide või jumalate, eriti teiste loodud usundite, vaid see on suhe läbi iseenda. Vaimsus on minu jaoks ka oma olemuse ehk vaimusõnumite, oma sisemise hääle kuulamine ja selle järgimine.

Kuivõrd sa elad selle järgi, kuivõrd sa elad oma sisemise sügavama tõe järgi. See ei ole pelgalt see, et ma olen teoorias tugev, aga praktikas lasen ikka vanamoodi, vaid sa tõesti elad selle järgi, mis on tõde läbi sinu sügavama ühenduse iseendaga.

Vaimsus on ka see, et see annab sulle tunde ja teadlikkuse sellest, et see füüsiline osa, millega enamik inimesi päevast päeva tegelevad, millest nad teadlikud on, see keha, mõistus ja meel on vaid pisike osa kogu universumist ja selle toimimisest. Laiemas plaanis on minu jaoks vaimsus vahend, mis aitab ka kogu inimkonnal mõista, et meil on kõigil siin oma eesmärk, mida igaüks meist saab panustada, et muuta kogu maailmas midagi paremaks.

Vaimsus aitab teadvustada oma kohta suures tervikus. Saab suurendada ka teadlikkust loodusest, keskkonnast, looduse toimimisest ja inimese ühendusest looduse ja univerusmiga. Vaimsus aitab jõuda parimate lahendusteni päevakorral suurimate probleemide lahendamisel maailmas ja ühiskonnas.

Praeguse aja mõistes vaimsus ei ole siiski midagi sellist, et tegeleme ainult vaimsete praktikatega ja igapäevaelu muutub ebaoluliseks. Seda, mida aitavad teadvustada vaimsed praktikad, tuleks teostada igapäevaelus. Läbi sügavama kontakti oma vaimuga saame teadlikuks sellest, mis on siin meie sügavamad eesmärgid. Me peaksime seda teostama hakkama igapäevases elus, ükskõik, kes me oleme oma ametilt. See võimaldab anda oma parima panuse maailma kui terviku toimimisse. Ja seda hoopis teisel tasandil kui muidu. Me teeme seda kõrgematest eesmärkidest lähtuvalt, hoolivalt iseenda, teiste inimeste ja looduse osas. See paneb kõik toimima teistsugusel viisil.

Ometi on see kõik vahel raske. Keegi tunneb vahel, et elab justkui kellegi teise elu. Miks see nii on?

Inimene, kes nii tunneb, ei ole veel teadvustanud isennast ega oma tegelikke vajadusi. Ta ei ole elanud läbi enda ühenduse, enda sügavama olemusega ja vaimuga. Kui selline teadlikkus ja ühendus tekib, siis tekib tegelikult ka taipamine, mida sa päriselt teha tahad, miks sa seda teed, kas sa üldse seda päriselt teha tahad või mis viisil sa seda teha parimal moel võiksid nii, et sa ise tahaplaanile jääks.

Näiteks kui sa tahaksid meeskonnas tööd teha, oled teadlik ikkagi sellest, mis panuse sa saad anda oma oskustest ja võimekusest lähtuvalt sellesse kohta, kus sa oled. Kui seda ühendust ei ole, siis sul tekibki tunne, et sa justkui täidad teiste ülesandeid, sest sa ei arvesta iseendaga, sa ei ole võib-olla kuulanudki, mida sa ise soovid ja tahad või kuidas sa saaksid asju parimal moel teha nii, et ise ennast hästi seejuures tunneksid.

Inimene hakkab teadvustama iseennast ja seda, mida tema tegelikult soovib. Kui inimene on selle kontakti saavutanud, siis see tegelikult ju ei takista mõnel inimesel meeskonnatööd teha või olla soovi korral palgatööl, aga ta teeb seda teadvustatult. Ta teadvustab oma väärtust ja panust, mida ta sellesse ettevõttesse või organisatsiooni anda saab. Ja tajub selgelt, kas ja kus teda väärtustatakse. Ta teeb seda hoopis teise tundega kui see inimene, kes tunneb, et ta justkui peab tegema midagi, mida ta võib-olla tegelikult ei soovi, ja teeb seda justkui kellegi teise pärast.

Seega võib-olla see ei ole üldsegi tema koht, kus ta tegelikult olla võiks või see viis, kuidas ta asju tegema peaks. Minu jaoks on võti hakata endaga tegelema, hakata teadvustama iseennast ehk saada kontakti oma vaimuga, oma pärisolemusega. Võib ju raamatutest lugeda huvitavaid ja ka väga kasulikke nõuandeid, kuid kui ei ole teadlikkust tulnud läbi iseenda, siis vahel ei ole sellest kasu. Mõnel inimesel jääbki see lihtsalt informatsiooniks ja ta ei teosta seda.

Ta võib-olla teadvustab, et see on kasulik ja asjalik informatsioon, aga see ei pruugi resoneeruda nii sügavalt temaga, et muutused saaksid ilmneda. Teadlikkus on meie endi sees. Kõige autentsemalt aitab seda kontakti saada see, kui õpid teadvustama enda kaudu oma vajadusi.

Kui palju pöördub sinu poole inimesi, kellel on materiaalses maailmas justkui kõik olemas, aga ikka tunnevad, et midagi on puudu? Kas sellisel puhul tähendab see seda, et hingega pole kontakti?

Jah, selliseid inimesi pöördub tõepoolest minu poole aina rohkem. See on loomulik, et ühel hetkel jõuab inimene arengus sellisesse kohta, kus ta tunneb vajadust teadvustama hakata, mida ta tegelikult soovib. Sageli annabki impulssi otsinguteks tunne, et midagi on elus vajaka. See näitab, et inimene tõepoolest ei ole hinge või oma vaimuga veel kontaktis.

Materiaalsete väärtuste kõrval ei ole avastatud elu sügavamat tähendust, mida sa siin teed, mis sulle tegelikult meeldib, kes sa tegelikult oled. Sellised sügavamad taipamised panevad aluse sügava rahuolu ja elurõõmu tekkimisele, aitavad endas arendada teistsuguseid väärtushinnanguid. Inimestel tekib erinevatel aegadel valmisolek sügavamalt endasse vaatama hakata või seniseid arusaamu iseendast ja elu võimalustest avaradama hakata. Inimeste
arenguprotsessid on erinevad.

On materialistlik maailmapilt muutumises?

Minu teadlikkuse kohaselt on suurepärane, kui vaimsuse ja materiaalsuse vahel
on tasakaal. Sinnapoole ka liigub vaikselt kogu maailm. Minu jaoks on tasakaal seal, kus inimene on kerguses kõigega, nii materiaalse kui ka vaimse poolega. Materiaalsus on üks meie elu osa. Selleks, et elu paremaks saaks muutuda, peaks materiaalne baas muutuma selliseks, et inimene tunneb, et ta elab hästi. Talle meeldib see elu, mida ta elab.

See, mida inimene tahab läbi materiaalsuse kogeda, on erinev. Mõni tahab võib-olla olla multimiljonär ja teine tahab, et tal oleks igapäevaste asjadega lihtne. Inimesed on erinevad ja arusaamised heaolust erinevad. See sõltub sellest, mida sa valid endale kogeda siin elus, kui siia sünnid. Seda on elu jooksul ka võimalik muuta.

Seega mina näen nii, et läbi inimese isikliku ja teadvusearengu peaks tasakaal tekkima nii materiaalsuse kui ka vaimsuse vahel. Seda on ka praegu palju näha, et paljud materiaalsust hindavad inimesed otsivad vaimsust, nad tahavad
sellega tegeleda. Jah, võib-olla mõnikord sellepärast, et see on praegu trendikas, aga paljud tegelevad sellega ikka iseenda pärast, et suurendada sisemist heaolu.

Teadlikum inimene teadvustab juba, miks on oluline leida tasakaal kõikides eluvaldkondades, ka vaimsuse ja materiaalsuse vahel. Ka need inimesed, kes ei ole veel seni materiaalset osa väärtustanud või tunnevad, et on raskusi materiaalse elu tasandiga, võiksid hakata tegelema sisemaailmas nende aspektidega, mis takistavad siia kergust loomast.

Materiaalsus ei ole muidugi kõige olulisem, aga see on üks osa meie praegusest elust. Kui me oleme sellega kerguses, tuleme hästi toime ja see on
meie jaoks lihtne, siis on näiteks raha üheks võimalikuks vahendiks, et luua seda, mida me soovime. Viia ellu ka oma kõrgemaid eesmärke. Ükskõik siis, kas sa tahad olla multimiljonär või elada lihtsamat elu. Materiaalsusega kerguses olemine tähendab seda, et sa ei mõtle hommikust õhtuni raha peale või sellele, et sul on millestki puudust või sul on raske igapäevaeluga toime tulla.

Liikumine edasi parema elu poole nii, et kõigil on hea olla, peaks tasakaalu viima materiaalsuse ja vaimsuse. Vaimsete tarkuste kasutamine võimaldab enda jaoks avastada viise, kuidas materiaalne elu enda jaoks toimima panna kergusega ja leida endas sügavaim rahulolu ja sisemine rõõm oma sisemiste eesmärkide teostamisel igapäevaelus läbi mateeria. Tasakaalu loomiseks võiksid väga materiaalsed inimesed avada endas rohkem vaimsemat poolt ja vaimsed inimesed võiksid tegeleda rohkem piirangutega, mis takistavad materiaalse maailmaga kerguses olemast. Mina näen seda nii.

Millised on praegu põhilised sisemaailma mured, millega teie poole pöördutakse?

Põhivaldkonnad, mida välja tooksin, ongi tervisega seotud küsimused, suhted, materiaalsed ja rahalised küsimused, eneseteostus, nähtamatu maailmaga seotud küsimused, perekonna ja esivanematega seotud küsimused, eelmised elud, vaimne areng, elueesmärgi leidmine ja vibratsioonilise sageduse tõstmine. Soovitakse ka lihtsalt vabaneda liigsest mõttemürast ja liigsest emotsionaalsusest.

Hetkel kõige rohkem pöördutakse probleemiga, et inimene on end justkui ära kaotanud. Mõni tulebki öeldes, et ta ei saa enam aru, mis toimub ja mida ta tahab. See on väga suur teema, sest see kutsub tavaliselt esile probleeme kõikides teistes eluvaldkondades. See võib mõjuda tervisele, suhetele, finantsilisele olukorrale, eneseteostusele, ärile.

Eraldi tooksin välja, et on ka üks osa ülimalt tundlikke inimesi, kellel on probleeme toime tulla oma võimete ja tajudega. See on seotud sellega, mida nad näevad ja tajuvad energeetilisel tasandil. Neil puudub oskus või teadlikkus sellest, kuidas sellega toimetada, et nad saaksid igapäevases elus mõnusalt olla. Sellega ma tegelen individuaalselt hästi palju.

Ehk siis nähtamatu osa energeetilisel tasandil mõjutab inimesi väga palju või nad ei tule toime energiatega, mis meie ümber on. Neid tajutakse enda jaoks liiga tugevalt. Ülitundlikkuse- ja nähtamatu maailma teema on selline, mis minu meelest on iga aastaga aina aktuaalsemalt muutunud, aga sellest räägitakse ka praegu avalikult rohkem kui varasematel aastatel.

Tegelikult on võimalik õppida teadlikkust, tundlikkust, tajusid kasutama oma elu hüvanguks. Neid saab kasutada isegi ka mingis mõttes abimehena, aga selleks peaksid olema vastavad oskused ja ka loomulikult tahe sellega tegeleda.

Väga palju soovitakse ka vibratsioonilist sagedust tõsta, et puhastada energiavälja ja vabaneda rasketest mõtetest, tunnetest ja võõraste energiate mõjutustest. Kõrgemas sageduses ei tõmba inimene nii palju ligi enam negatiivseid ega madalasageduslikke energiaid, mõtteid, inimesi ega raskeid olukordi.

Kuid suheteprobleemid? Tundub, et ka see on justkui ülimalt oluline teema.

Ei tasuks siiski unustada, et kõik eluvaldkonnad on omavahel seotud. Kui ühes valdkonnas on probleemid, mõjutab see ka teisi eluvaldkondi. Suhted on väga lai mõiste: suhted iseendaga, perekonnaga, lähedased suhted, töösuhted, suhted teiste inimestega. Suhteprobleemideks on valdavalt ebakõlad suhetes. Ei suudeta teisi inimesi vastu võtta sellisena, nagu nad on. Ei suudeta olla kerguses inimestega, kes on erinevad arusaamadelt. Ei suudeta vastu võtta teiste inimeste erinevaid vaatenurki. Seda võivad mõjutada eelmiste elude, perekonna- ja esivanematemustritega seotud arusaamad. Ma ei saa öelda, et suhteprobleemid on põhiline valdkond. Pöördutakse väga erinevate küsimustega.

Millal on see hetk, kui oleks mõistlik pöörduda terapeudi poole?

Kui on proovitud enda oskustest ja teadlikkusest kõiki asju, kuid midagi pole toiminud. Terapeut aitab sisemiselt lahti harutada asju, mis on segadust tekitanud ja pole lasknud näha võimalusi muutuste tegemiseks.

Milliseid teraapiavorme soovitate?

Teraapiaid soovitan oma teadlikkusest ja kogemusest lähtuvalt. Tegelen asjadega, mis minu jaoks on toiminud ja millega olen saanud panustada teistele inimestele. Siin on erinevaid võimalusi. Inimene saab minna päris enda sisemaailma, terapeudi abil leida vastused oma küsimustele.

Teine võimalus on puhastada energeetiliste seanssidega välja mustrid, mis
hoiavad inimest kohas, kus midagi ei toimi. Seda ma teen oma igapäevaelus ja -töös palju. Aitan luua selgust, aga samas vaatan väga erinevaid tasandeid, mis mõjutavad inimest antud hetkel selles küsimuses. Need võivad olla erinevad: pärit lapsepõlvest, võivad olla ka seotud esivanematega või eelmiste eludega, seal võib olla nähtamatu maailmaga seoseid jne.

Energeetilise seansiga saab põhjalikult tegeleda ja muutusi luua väga erinevates küsimustes. Kellele aga on südamelähedased enda sisemaailma teadvustamine, siis on võimalik seda teha ka läbi regressiooni või sisemaailmarännakute. Vabastav hingamine on väga sügavalt iseenda
sisemaailmale keskenduv protsess. Eelmiste elude regressioon võimaldab ise kogeda eelmistes eludes toimunut, luua selgust ja vabastada käesoleva elu probleemide põhjuseid.

See sõltub igast inimesest, milline teraapiavorm talle endale sobib. Mõni tahab ise uurida oma sisemaailma, mis eeldab oskust lõdvestuda. Teine seda aga ei soovi ja talle sobib, kui keegi aitaks tal teadvustada ja suunaks teda teistsugusel viisil, et muutused toimuksid. Siis sobivad neile energeetilised seansid.

Keha tervendamiseks ja kehaga ühenduse suurendamiseks on lisaks energeetilistele individuaalseanssidele Accessi kehatehnikad, mis on mõeldud kehasse muutuste loomiseks. Neid saavad huvilised õppida ka ise tegema kehaklassides, mida viin läbi juba 2012. aastast.

Monika PalmFoto: Erakogu

Palun nimeta teraapiavorme.

- Vabastav hingamine

- Regressiooniteraapia

- Sisemised erinevad rännakud, ühenduse loomine oma kõrgema olemusega, et neid vastuseid leida

- Erinevad energeetilised seansid: tervendamiseks, muutusteks, selguse loomiseks

- Seansid, mis viivad inimese energiasüsteemi kõrgemale tasemele ja tasakaalustavad. Kuna meie ümber on kõik energia, siis kõrgem sagedus lahustab madalal vibratsiooniga rasked mõtted, tunded ja emotsioonid.

- Access Consciousness Bars ja erinevad kehatehnikad. See meetod on loodud muutuste tegemiseks, inimese teadlikumaks saamiseks, vastuvõtmisele avamiseks. Meetod õpetab, kuidas igapäevaselt kasutada erinevaid tööriistu muutuste loomiseks nii oma kehasse kui ka ellu. Seda õpetan ma nii seanssidel kui ka kursustel.

- Auratransformatsioon. Väekas protsess, mida tehakse vaid korra. Uue aja energiatega kaasajastatakse energiasüsteem, energiad viiakse kõrgemale sagedusele, teadvus avardub. Protsess viib oma olemusega tugevasse kontakti ja on suunatud südametasandil elamisele. Seda protsessi läbides hakkab tööle sisemine kompass, mis suunab enda jaoks paremaid valikuid tegema ja aitab liikuda elus edasi kõrgemate eesmärkidega sünkroonsuses.

Kui inimene soovib mõne oma küsimusega tegeleda, siis selgitame välja, kas soovitakse ise oma valikut teha teatud meetodi osas või saan mina soovitada juhul, kui inimene veel ei tea, mis võiks tema jaoks sobida.

Miks on nii palju erinevaid seansse?

Esiteks olen suure uudishimuga ja siiani suure õppimisvõimega. Teiseks kõik meetodid ei sobi kõigile. Mõni inimene lihtsalt tunneb ühendust ühe meetodiga või viisiga, et tegeleda oma teemadega, ja teisele sobivad teistsugused lähenemised.

Kuidas kiirustavas ühiskonnas aeg maha võtta?

Pikka aega pidevas kiirustamises elamine võib olla paljudele kurnav. Kõige lihtsam aja iseendale võtmise viis on kindlasti loodusesse minek. Loodus on loomult tasakaalustav ja puhastav.

Teine võimalus: kui tunned, et hakkab tekkima väsimus, rahulolematus,
keskendumine kaob, tekib tüdimus, elumõte hakkab kaduma, motivatsiooni pole, tekivad tervisehäired, siis võta lihtsalt aeg maha. Tegele endale meeldivate asjadega, mida võib-olla oled pikalt edasi lükanud. Liigu, mine trenni.

Kui on juba selline moment tekkinud, kus keha annab haigussümptomitega märku või motivatsioon ja elu mõte hakkab kaduma, tuleb peale tohutu tüdimus, siis on juba inimene ilmselt ületanud piiri, kus ta oleks pidanud aja maha
võtma. Mida pikemalt on endale võtmise aega edasi lükatud, seda kauem võib minna aega taastumiseks. Seega ära lükka seda edasi.

Kolmandaks soovitan õppida endaga kontakti looma, sest siis tuleb täiesti loomulikul moel tunnetus, millal oleks vaja võtta aega iseendale vajaduseta selleks haigeks jääda, et alles siis taibata, et nüüd on vaja puhata. See teadmine on siis hästi tugev ja seda on lihtne teostada. Elad loomulikul viisil iseendast lähtuvalt. Kui õppida oma vaimuga, päris olemusega kontaktis olema ja seda igapäevaselt, läheb elu palju lihtsamaks.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee