Tele

LÜNK SEADUSES VÕI VALE TÕLGENDUS? Naine käib kohut eksabikaasa võlgade pärast

Toimetas Jaanika Vilipo, 3. september 2019 00:25

79 KOMMENTAARI

j
Juura/ 4. september 2019 12:24
Kunagi ammu uhkeldas Lang, et Eestis saab kõige kiiremini maailmas ettevõtte registreerida, kelle huvides see on tehtud? Kas mitte susserdajate ja pankrotimeistrite.... Et kõik oleks ju JOKK. U
r
Riigikohus kui p..ageneraator / 3. september 2019 15:05
Vt Riigikohtu lahendid 2-16-7090 p16 "Kostja II sai põhjendatult pidada õigeks kostja I kohta tehtud omanikukannet tulenevalt sellest, et kostja I ja kostja II tehingu tegemise ajal sisustas Riigikohtu praktika seadust selliselt, et ühisvara jagamise kohta tehtud kohtuotsusel oli kujunduslik toime, st jõustunud kohtuotsus oligi ühe abikaasa ainuomandi tekkimise aluseks (vt Riigikohtu 22. detsembri 2009. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-141-09, p 15). Riigikohtu hilisem praktika on olnud järjekindlalt seisukohal, et ühisvara jagamise kohta tehtud kohtuotsusel ei ole kujunduslikku toimet, .... "
õ
õigusriik/ 3. september 2019 14:50
Lugedes seda artiklit, tuli meelde Andres Raidi reklaam: käsi kisub kabuuri järgi... Kui nüüd kästakse kõigil teistel inimestel sellised paberid üle vaadata ja vajadusel korda teha, miks siis see naine ei saa nüüd tagantjärele seda sissekannet teha ja oleksid paberid nii nagu seaadus nõuab. Mina leian, kui keegi on süüdi, et ei täidetud dokumente nii nagu kord ja kohus ette näeb, siis see süüdlane on notar, kelle juures vormistati pabereid ja kui nüüd peaks keegi valesti vormistatud paberite süül trahvi maksma, siis on notar see, kes peab maksma.
t
tsaar1918/ 3. september 2019 13:20
kes teevad seadusi? Seadusi teevad need samad petised,vargad,kes on seotud kiirlaenu kontorite,pankade jm finants asutustega.
s
seadusi/ 3. september 2019 15:45
võtab meil vastu riigikogu ehk riigikogu liikmed, saadikud , kes siis teie jutu järgi........petised,vargad,kes on seotud kiirlaenu kontorite,pankade jm finants asutustega.
o
oot-oot/ 3. september 2019 12:38
riigikohtu lahend ütles, et enne 2013 jagamisel uut kannet polnud vaja, aga selle paari jagamine käis a-tel 2006-2007? või sain ma millestki valesti aru?ja ikkagi: millal neile kiirlaenukontoritele päitsed pähe pannakse? jah, "keegi ei sunni sind laenama", aga seadusega võiks siiski laenuandja riski siduda tema nõutavate intressidega.
k
Kas.../ 3. september 2019 12:42
...oli nn.uus seaduses sõna tagasiulautvalt st.et ka varasem periood.Kui pole tagsiulatuvalt,siis peaks õiglaselt kehtima sellest perioodist,mil uus seadus kehtima hakkas.Kõike saab väänata ja käänata,ikka tavainimese kahjuks.Mis toimub meie seaduse süsteemis?
s
Suur küsimus/ 8. september 2019 11:14
Soomes just praegu kehtestati laenuintressi piirmääraks 20%. Tulemus: kiirlaenufirmad lõpetavad tegevuse. Miks Eestis ei saa neile päitseid pähe panna?
s
See ongi süsteem/ 3. september 2019 12:28
Süsteemi juhivad justiitsmaffia ja finantsasutused. Kodanikult tuleb kõik välja pressida, niipalju kui veel võimalik. Autorlus on Rein Lang-il, sest tema võimulolekul tekitati tegelikkuses orjanduslik kord, nt Töölepinguseadus ja finantsi puudutavad seadused, mis kõik on orienteeritud rikaste ülemvõimu kehtestamiseks ja nende rikkuse suurendamiseks.
u
Usun, et Katrin Lust/ 3. september 2019 12:28
veel jätkab seda saadet. Ja usun ka seda, et Riigikohtu otsus tuleb Kristina Stepanovi kasuks. Kohtukulud peab maksma võlausaldaja, kes püüab nüüd tarka mängida. Usun, aga olen peaaegu kindel.
l
3. september 2019 12:29
a
arusaamatuks/ 3. september 2019 12:13
jääb see riigikohtu lahend kandeid tagantjärgi üle teha. kas keegi kujutab ette seda töömahtu - pärast iga taolist seadusemuudatust kõik varasemad tehingud üle vaadata, et tarbe korral uus kanne teha? tigedaks ajab. oleks siis veel, et kannet muuta, aga lihtsalt üle korrata...
s
See pole seadusemuudatus / 3. september 2019 13:57
Riigikohus pole seadusandja vaid kes selgitab viimase astmena välja mida seadusega öelda taheti (selliste jutumite puhul). Ja kohus leidis ,et notarite praktika mitte sissekannet teha oli seadusega vastuolus , ebaõiguspärane . Ja minu juriidiliste teadmiste baasil peaksid notarid otseselt vastutama ebaõiguspäraste tegevuste eest ( Saates ajas notarite koja esindaja rahvale selget udujuttu suust välja ) Selliste asjade juhtumisel peaksid seadusega ettenähtud korras kõik notarid sundkindlustatud olema ja kindlustus maksab igal konkreetsel juhtumil tekkinud kahjud kannatanule välja.

r
Rein Mark/ 3. september 2019 11:51
Kas õigusriigis saab selline asi üldse olla võmalik? Kui toimub seaduse muudatus või kohtupraktika muutus, siis sel ei saa olla tagasiulatuvat jõudu, sest kindluse põhimõte peab kodanikule jääma, et juriidiline kokkulepe jääks kehtima kokkuleppe ajal kehtiva seadusandlusega ja inimene ei pea lihtkodanikuna uurima mingeid edaspidiseid muudatusi, mis on absurd.Antud olukorras on see toimunud ja ka notarid pesevad käed puhtaks oma eksimuste suhtes,kus tegemist pooliku tööga .Kui Riigikohus asja ei lahenda, teeb seda Euroopa Kohus -andes hinnangu taolise justiitsmõrva kohta.
e
ega / 3. september 2019 14:03
seaduse või kohtupraktika ei olnud selle muutuse põhjustajaks jms. vaid notarita tavapraktika oli vale ,seadusele mittevastav ja notarite tavapraktika ei loo eestis seadusi, ei muutu seadusteks kui notarid on harjunud mingit tegevust just nii tegema.Juristiharidusega notarid ei osanud seadust lugeda õigesti .
n
Nüüd siis hakkab Lust meedias ja kommentaariumis õigust ka veel mõistma,samas endaseadusekuulekus / 3. september 2019 11:03
m
Maarika/ 3. september 2019 10:50
Ma ei saa aru , kas see Ringkonnakohtu kohtunik oli tõesti nii rumal või.. Tegelikult ei tohiks siin mingit probleemi olla. Ega Kinnistusraamat ei loo mingit õigust . Kinnistusraamat on ainult informatiivse tähendusega kolmandatele isikutele. Kui on mingi vastuolu kinnistusraamatu sissekande ja nt lepingu enda vahel, siis loeb ikka leping. Probleeme oleks juhul, kui leping oleks nt kadunud.. - Antud juhul aga seda polnud.. Ega see , et mingi kanne jäetakse tegemata, ei muutnud ju sõlmitud lepingut kehtetuks.
r
raske ajukahjustus/ 3. september 2019 11:11
Nii rumalat juttu on raske kommenteerida. Kinnistusraamatu kandel on õiguslik tähendus.
m
M/ 3. september 2019 12:44
Kanne kinnistusraamatusse tehakse mingi lepingu alusel, mitte vastupidi.
m
Mnjah/ 3. september 2019 12:45
Huvitav kaasus. Kandel on õiguslik tähendus, kuid ka leping on õiguspärane ning sel on samasugune õiguslik tähendus. Vastuolu puhul sõltub kõik lõpuks kohtuniku suvast. Niipalju õigusriigist.
r
raske ajukahjustus'ele/ 3. september 2019 13:32
Mis kandest käib jutt? Selles asi ju ongi, et kannet ei olnud tehtud, samas leping on ju olemas. Milles siin üldse probleem on? Näitad kohtus vara jagamise lepingu ette ja keegi ei saa su vara sundkorras maha müüa.
r
raske ajukahjustus/ 3. september 2019 14:14
Leping ei oma kinisturaamtu kande tegemiseks kujundusõiguslikku tähendust. Kande jaoks peab olema vastav tahteavaldus või seda asendav kohtuotsus. Vt RKO 3-3-1-82-15 alates p-st 22.
l
Laenudest/ 3. september 2019 10:47
Sotsiaalharta vastuvõtmisel muutuksid 80% meie laenulepingutest õigustühisteks. Juba praegu on need EU ülimuslike seaduste ja kohtulahendite alusel õigustühised, sest on kallutatud meeletult laenuandja kasuks, intressid ei vasta EU nõuetele jms. See ei takista kohtuid ja kohtunikke neid ülimuslikke nõudeid rikkumast ja julmalt ka petulepinguid, milles 400% tuleb tagasi maksta (BIGbank lepingud nt) tunnistamast igati õiguslikeks. Selliste lepingute koostajad saaksid mujal kriminaalsüüdistuse ja finantsasutused kaotaksid litsentsi- meil on üks bande kõik ja tehakse mis tahetakse.
õ
Õigus/ 3. september 2019 10:43
Kristiina leegis Saksamaale ja unustas kõik tähtsad asjad tegemata, nüüd peabki vigadest õppima. Võtku ka teised naised siit õppust
t
to Õigus/ 3. september 2019 12:03
Loe ikka artiklit korralikult - Kristiina tegi kõik korda tolle aja seaduste järgi, aga süüdistama peaks ikka neid ametnikke, kes oleks pidanud vastutama, et tagasiulatuvalt kõik vastaks uutele seadusmuudatustele ning ka teavitama neid, keda seadusmuudatus puudutab.
õ
Õigus/ 3. september 2019 12:33
Artiklis ju kirjutatud, et Kristiina ei teinud asju korda. Ei teinud kinnistus muudatust.
m
Mnjah/ 3. september 2019 12:48
Kristiina ei saanudki kinnisturaamatus kannet teha. Eraisik ei saa sinna ligi. Tema tegi kõik vastavalt seadusele ja tol hetkel kehtinud tõlgendusele. See oli isegi lepingusse notari poolt kirjutatud, et kannet ei pea tegema. Eraisik ei saanud kuidagi teada, et ca 10 aasta pärast muudab riigikohus tõlgendust.
õ
Õigus/ 3. september 2019 16:29
Aitäh! Teada nüüd. kes meil advokaate nuumavad, need kes ise lugeda ei viitsi.
t
Tegelikkus/ 3. september 2019 10:38
Kui kodanikke petavad tööandjad, kodanikelt petetakse midagi välja, vägivallatsetakse jms on kohus peaaegu alati nagu kodaniku vastu. Kuid niipea, kui on võimalus kodanikelt liigkasuvõtjate, kes tegelikkuses suurimad röövlid on, kasuks midagi välja mõista, on kohtunikud kui lõvid liigkasuvõtjate poolel. Ka siis, kui mingid libalepingud on mängus. Justiitsmaffia ja liigkasuvõtjad on doljas?
j
juhin tähelepanu/ 3. september 2019 10:16
...et mis parteid need võimul olid kes sellisel olukorral lasid tekkida, ja millise maailmavaatega president selle seaduse läbi lasi......tuletage valimistel endale seda hoolega meelde !
l
lugeja/ 3. september 2019 10:13
Nagu huumorisaade!! Tuleb välja,et meie inimene peab targem olema kui meie notarid,advokaadid,kohtutäiturid,kohtunikud..........................! Täitsa kino!
e
Ei/ 3. september 2019 10:24
ei pea targem olema, ainult peab teiste l.lluse kinni maksma.

r
RP/ 3. september 2019 10:02
Oli mis seal oli, aga minu meelest ei tundnud ükski tegelane vastutust selle eest mis juhtunud on ja oli. Vastatakse kantseliidis, olgu see siis ministeerium, riigikohus või notar. Inimene pean siis iga päev tegelema sellega, et millise pretsedendi on loonud riigikohtu otsus. Ja huvituma, et kas see teda puudutab või mitte. Äkki puudutab?! Mine tea. Mis meil siis nüüd on riigis. Mitte keegi ei vastuta mitte millegi eest!? Ehk aitab siis Ülle Madise, lugupeetud õiguskantsler?
s
see oli / 3. september 2019 14:04
ilmne notarite möödapanek ,kollektiivne möödapanek. sellepärast selline jahumine jms
l
lapsevanem/ 3. september 2019 09:16
Lapsendasin lapse, sulgesin kõik lapse andmed ametiasutustes (NB lapse eest ei ole miskit varjanud) aga pr SÄRGAVA andis minu andmed kuna lapse biol. ema oli võtnud SMS laenu ning kohtutäiturid hakkasid seda minu käest nõudma st 4 aastase lapsendatud lapse uue vanema käest. Vot nii on lood. Pr Särgava ei vabandanud ka mitte minu ees vaid ütles UP INIMLIK VIGA EI PANNUD TÄHELE, aga ehk saaksite ära maksta!!!!
h
Hoidke/ 4. september 2019 12:30
Arstide ja advokaatide eest
r
rein/ 3. september 2019 09:15
kui notar on teinud vea, siis tema peab ka kahjud kinni maksma. nii lihtne see ongi
õ
Õiglus eesti moodi/ 3. september 2019 10:16
Täiesti õige, fraas notar oli jätnud kande tegemata kõlas mitu korda, järelikult on tegemist notari haltuuraga ja vastutab siis ka notar, pole siin vaja jalgratast leiutada. Hiljuti notarid just kiunusid, et taheti kärpida nende teenustasusid, aga nii kõrgete tasude juures peab ka topelt vastutus olema, mitte ei sõideta inimesest tugevama õigusega tuimalt üle...
j
JJ/ 3. september 2019 11:40
Samas ei saa ka seda notarit, kes aasta peale lahutust (2006.a.) sõlmis notari lepingu, et korter kuulub 100% ulatuses naisele, sest nõue, et kinnisturaamatusse tuleb teha uus sissekanne, kehtestati ju aastaid hiljem. Siin tegu siiski seadusloojatel, kes ei näinud ette konflikti, mida uus seadus tagasiulatavalt võib tekitada. Panna nüüd süü tavainimese "lohakusele" on väär, meil ju suured ametnikehordid, kes peaksid hoolt kandma, et kõik eelnev uute seaduste vastuvõtmisel saaks muudetud vastavalt kehtivatele seadustele ja teavitama ka neid kodanikke, keda muudatus puudutab.
t
Tore/ 3. september 2019 09:04
muidugi, et kommentaarid haihtuvad... kirjutasin hommkul, et üsna äraspidine, et tavakodanik nagu peakski targem olema kui spetsiaal-hariduse saanud notar. Muidugi on haritus suurepärane, kuid lihtsalt pereemalt ei saa ju kuidagi nõuda, ka eeldada, et ta oleks tipp-notar, aus ja erapooletu... Siit ka küsimus: kuhu me sel kombel edasi areneme?
k
kuidas sa siis aru ei saa/ 3. september 2019 09:15
Me areneme rikkuse, jõukuse ja suure heaolu poole. Ainult osa sellest rikkusest, jõukusest ja heaolust hakkavad ajapikku saama vaid vähesed. Üha suurem osa pisikese tiigrikutsu riigist hakkab saama vaid palakest elunautijate laua alt.
m
Mnjah/ 3. september 2019 10:29
Nii saame rikkaks ja jõukaks. Meie= laenuandjad. Ei välista, et riigikohtu tõlgendus tuligi nende survel ja soovil.
k
Kas/ 4. september 2019 12:34
On maailmas veel sellist riiki, kus 1000 elaniku kohta on nii palju advokaate, notareid ja kmaaklereid kui meil. Arvata võib, et isegi Iisraelis mitte....
a
advukoot/ 3. september 2019 09:03
joppakolla, kui juba üks paber on olema siis mitut veel vaja kurrradi bürokraadid.... kui tahta siis saab ka need kanded vastavalt vajadusele mustaks või valgeks teha. On dokumendil allkiri all siis tähendab see, et see on kehtiv kõigis instantsides.
t
Tahate näha?/ 3. september 2019 08:48
to Kristina Stepanova ei maksa tollele võlausaldajale sentigi võõrast võlast.
e
ei taha näha/ 3. september 2019 09:17
sest meie õigussüsteem on aeglane aga aus.
v
3. september 2019 08:44
võimalik ainult eestimaal...
m
Mnjah/ 3. september 2019 08:42
Riik ei suuda omaenda väljaantavaid dokumente hallata. 1.Riigikohus oli kas ebapädev või lihtsalt hoolimatu, et ei suutnud või ei suvatsenud kaaluda, mida nende tõlgendus reaalelus kaasa toob. 2.Ministeerium ei suvatsenud aru saada ega notareid uuest tõlgendusest ja võimalikest jamadest informeerida. 3.Notar on väiksem süüdlane, sest tema talitas nii, nagu antud hetkel oli igati aktsepteeritud. Topeltkanne on terve mõistuse seisukohalt jabur, sest midagi sisuliselt ei muutu. Nüüdne tagantjärgi kanne on aga vale kuupäevaga. Ehk peaks riigiteenuse sisse ostma?

j
Joppen Puhh/ 3. september 2019 08:41
Katrin Lusti uue hooaja avapauk oli vägev !
j
Just/ 3. september 2019 09:35
küll teda materdatakse igat suunast, sest neid mittesallijaid on palju, aga tegelikult on Lust ikka õige asja eest väljas.
v
"tehing läheb kaduma" või "kadunud tehing"? kas keegi teeb viite mingile §-le/ 3. september 2019 08:35
t
Tundub, et / 3. september 2019 08:33
Eestis ellu jäämiseks ja et mitte "toredate üllatuste" osaliseks saada, tuleb kõigil inimestel tippjuristideks saada. Endal ka ebameeldiv kogemus aastate tagant, pisut sarnane teema, kuigi tegemist oli abikaasa surmaga.
h
hm/ 3. september 2019 08:17
Kas see Riigikohtu lahend oli 2013 või 2016 - aru ei saa
s
Siku/ 3. september 2019 11:22
Seadusemuudatus aastast 2013, Riigikohtu lahend 2016 kuid tõlgendus hakkab kehtima siis tagasiulatuvalt 2013 aastast.
a
assa/ 3. september 2019 08:06
Nii et naine krabas asjad endale, siis leidis uue armastuse ja vsjoo?
k
kusti/ 3. september 2019 08:53
Kuule aju, vaheta nime. Nt. ilma viimase a-ta.
k
3. september 2019 09:20
Kas sa tead, mis jäi mehele? Korteri sissemaksuks andsid raha naise vanemad.See oli vaid nimeliselt ühisvara.Pealegi, kui korter oleks jäänud mehele, oleks see ammu läinud võlgade katteks.
k
3. september 2019 07:55
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
k
Kui nii/ 3. september 2019 09:38
siis oleks naine kindlasti pidanud oma mehe (mitte eksmehe) võlga maksma, nüüd ehk saab ikka õiglus jalule seatud.
j
JJ/ 3. september 2019 09:42
Et sattuda mingi seaduse(muudatuse) auku, ei peagi "nii palju mehi ja naisi vahetama", fiena töötanud vanapapi jäi bürokraatia hammasrataste vahele, äriregistrist ei saadetud maksuametile teadet lõpetamise kohta, ja pidi maksma ligi 3 kuu pensioni suuruse summa mittemillegi eest, sest seaduse muudatusega (Ratase valitsuse ajal) hakati ka pensionäridest fiedelt sotsmaksu ettemaksu nõudma, kuigi aasta sissetulekut ei olnud.
ä
ätt./ 3. september 2019 07:46
Küsimus on meie seadusetegijate puudulikus analüüsivõimes ! Keegi ei oska ette näha seaduse "tõlgendamise" muutmisega ette tulevaid olukordi.Mis peaks notar kümme aastat tagasi tehtud tehinguid ümbervormistama ? Miks peab seaduse tõlgendamise muutmise pärast inimene tagantjärgi kannatama ? Miks see seaduse tõlgendamise muutus hakkas kehtima tagantjärgi st.seaduse kehtestamise päevast ?Miljon miksi puuduliku analüüsivõimega seaduse tõlgendajate pärast !
t
to ätt!/ 3. september 2019 07:59
Eestis ongi kombeks "seadusi tõlgendada". Kuid üks õige seadus on ainult ühtepidi mõistetav. Järelikult seaduseandja viga! Näiteks: Kumb jääb süüdi? "Jalgrattur tohib jalgrattal ületada ülekäigurada kui ta ei ületa jalakäija kiirust". Öelge, kes on liiklusseaduses jalakäija, kes mehaanilise liiklusvahendi juht? Ja nüüd veel: Öelge üks seadusesäte, kus on fikseeritud "jalakäija kiirus"? Eestis pole seadust, on seaduseaugud!
s
Samal teemal artikkel/ 3. september 2019 07:38
27.08.2019 https://naistekas.delfi.ee/elu/probleemlood/kas-lahutuse-kaigus-saadud-vara-ikka-kuulub-sulle-notarid-jagavad-kasulikke-soovitusi?id=87247327
k
Kurat/ 4. september 2019 12:42
Mis FIEde piinamine siin riigis käib? Ettevõtlik üksikinimene on riigi silmis kahjur, nagu kulak ENSVs peale sõda....

a
abilinlane/ 3. september 2019 07:33
Mis ühele halb,see teisele hea.Aktiivne komnoor sm.Lang tegi sellised seadused,mis talle vajalikud olid.
a
Alfie/ 4. september 2019 12:45
Niklusel on õigus-ei aita muu, kui exkommude tõrjumine juhtimiselt, Laali tegematajätmine, sõõge nüüd suppi veel 2 inimpõlve...
s
See pole LÜNK seaduses/ 3. september 2019 07:32
Lihtsalt seadust EI TUNTA!. Eelkõige peaksid sellega tegelema notarid, nemad saavad oma klientide asjad üle vaadata ja selle puuduva rea lisada sinna kinnistusraamatusse. .
j
JJ/ 3. september 2019 09:12
Meil muudetakse seadusi nii tihti, et isegi ametnikud ei jõua neid õigeaegselt järgida. Mõned uued seadused isegi nii nõmedad, et paneb kahtlema seadusetegija mõistuses: https://televeeb.ohtuleht.ee/902150/video-kas-toesti-voimalik-ariettevote-kaaperdas-korteriuhistu http://www.pealinn.ee/tagid/koik/kortermaja-uhistujuht-meid-saaks-edaspidi-taiesti-seaduslikult-n220920
j
JJ-iga päri/ 3. september 2019 09:43
Isegi nii argine asi, nagu raamatupidamine on elukutselistele raamatupidajatele juba keeruline, sest pidevalt muudetakse seadusi ja nõudeid. Nendega kursis olemiseks peaks pidevalt enesetäiendusega tegelema, nii et tööd teha enam ei jõuagi.
k
Kas ehke ei peaks/ 3. september 2019 11:39
seadustega kursis olev ametnik (notar) inimest informeerima. Ei saa nõuda, et iga inimene kõigis seaduste peensustes suudaks orienteeruda. Mille eest siis ametnik palka saab, kui ta ei informeeri inimest kõigest, mida tal teha tuleb?
m
meenub/ 3. september 2019 07:11
reformierakondlasest minister lang kes treis hunnikutes inivaenulikke seadusi
S
,,A,,/ 3. september 2019 07:03
Siin meie Eestis ei tasu mõistustervetest seadustest väga rääkida. Üldjuhul on nomenklatuur need vorminud selliselt, et seadustest pääseda.
m
Miks kommentaari l6puni kirjutada ei saa/ 3. september 2019 05:06
Kuidas niisugused yhisvara jagamised juhtuvad, kui mees on nagu zombi ja loovutab k6ik naisele? V6imalik, et ta on purjus v6i m6ne narkootikumi m6ju all. Notaritel on kohustus silmnahtavalt n6rgemale poolele tehingu ohtusid selgitada. Kas nad seda ikka teevad, eriti kui tugevam pool...? Naine on ylotragi ja oskab eesti keelt. Kas mees oskab? Notari juures loetakse tehingu tekst pooltele vurinal ette. Pole kindel, kas ka vene keeles. Miks yliagar Lust meest ei intervjueerinud? Notarite probleem on hoopis sygavam kui see juhus. Minul on isiklikult hea meel, et selline osav manipuleerida oskav
m
Miks Lust meest oleks pidanud intervjueerima?/ 3. september 2019 07:46
Ega ta politsei uurija pole! Tänu Katrinile samas olukorras inimesed ehk nüüd kontrollivad need kanded kinnistusraamatus üle ja notaridki ehk ärkavad.
t
to 07:46!/ 3. september 2019 08:03
Kinnistusraamatusse teeb sissekandeid notar, mitte tavainimene! Notar on jurist, tavainimesel pole selleks õigust.
s
?/ 3. september 2019 09:46
siin on jutt korterist ja ega meie ei tea, mis vara mehele jäi. Sel pole tähtsust antud juhul, sellele varale juba ammu käpp peale pandud, kui miskit oli.
a
Ajab oma kliendi asja ja laiemat pilti ei nae. Ma utleksin,, et karma sai ahne ja manipuleeriva nais/ 3. september 2019 04:51
k
Kremli Dima/ 3. september 2019 02:33
Napakas riik on kunagi andnud pankadele, laenukontoritele jms tegelastele liiga suured õigused. Teisisõnu, laenu andmine on alati risk ka laenuandja jaoks, meil aga laenuandjal erilisi riske kunagi ei ole. Ja veel suurem küsimus on selles, et miks peaminister Mardike ja tema sõbrad nii väga tahtsid omal ajal just sellised (kallutatud) seaduseid vastu võtta ... Mart oli hiljem ka Swedbanki nõukogus, näiteks ...
j
JJ/ 3. september 2019 08:50
Sl ajal kui see seadusemuudatus tehti, oli peaminister Ansip ja justiitsminister Rein Lang https://www.valitsus.ee/et/valitsus/varasemad-valitsused/id/45 Kiidame küll oma digiriiki, aga mida aeg edasi, seda rohkem peab inimene oma asju erinevates ametiasutustes ajama, bürokraatia hullem kui nõukaajal.
t
Tuleb ekre/ 3. september 2019 01:27
riigikohtu peale lahti päästa

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee