Muusikaõpetaja ja laulukirjutaja Anne Adams
Anu Saagim 10. jaanuar 2019 23:33
"Iga inimese hääl on väga intiimne töövahend," ütleb muusikaõpetaja ja laulukirjutaja Anne Adams, kes andis juba 7. klassis muusikatunde ning kellel on nüüd suisa ka oma kool Noodipuu.

Anne on valmis saanud ka retrohõngulise vinüülplaadi „Läinud aegade mõtted“. Vinüülplaat iseenesest juba on tänapäeval retro. See on Annel neljas plaat. Esimene ilmus 1992. aastal.

Anne, paljudel inimestel on arvamus, et nad ei oska laulda. Kuidas sa seda muusiku, muusikaõpetaja ja laulukirjutajana kommenteerid?

Siinkohal me räägime siis eeskätt harrastuslauljaist ja laste huvitegevusest, kuid ka professionaalseks lauljaks õppinute seas pole harvad juhused, kus ühe pedagoogi lähenemine ei sobi nii hästi kui teise oma.

Kui rääkida täiskasvanuist, kes nii arvavad, siis seal taga võib peidus olla mitmeid lapse- või noorpõlve muude huvide tõttu muusikast eemalejäämist. Hilisema huvi ilmnedes tõdetakse, et teadmistest ja oskustest jääb puudu, kuid soov osata laulda või musitseerida mõnel instrumendil on suur ja aina kasvab.

Mulle on pikkade aastate jooksul sattunud konsultatsioonidele või tunde võtma kunagistest muusikaõpetajatest tõrjutud lapsi ja noori, kellest mõned on olnud väga musikaalsed ja anderikkad. Ja siin võib siis rääkida emotsionaalselt haavatud ja vahel ka traumeeritud inimestest.

Hääl on ju ühest küljest väga intiimne töövahend. Kui keegi annab sellele noorpõlves halvustava hinnangu ega püüagi seda arendada, kuigi lapsel samas huvi on, võib see solvang olla inimese hingel aastakümneid ja tuua pisarad silma veel täiskasvanuna seda meenutades. Olen seda näinud ja õnneks olen
saanud ka mitmeid rõõmustada, aidates neil leida praktilisi väljundeid ja tee oma musikaalsuse arendamise juurde.

Enamik inimesi ei tunne oma võimeid, rääkimata teiste inimeste võimete tundmisest. Katsetamata ja otsimata ei saa küll kellegi kohta väita, et tal puuduks võimalus pilliõppes või laulmises paremaks saada.

Inimeste sünnipärased eeldused võivad avalduda väga erinevates võimetes kuskil rohkem, teises vallas vähem. Suurt rolli mängib, kas lapsepõlves laulmishuvi tekkides keegi märkab ja toetab ja oskab soovitada just sellel tasemel ande edasiarendamist, mida (väike) inimene vajab.

Siin mängib rolli, kas muusika-, sh laulu- ehk vokaalõpe on jõukohasel moel näiteks personaalse konsultatsiooni või tundide näol kättesaadav.

Aga ikka on ju juhtumeid, kus kohe üldse ei oska, ei saa, ei suuda?

Kellelgi pole õigust seada teiste andekust kahtluse alla. Kui muusika meeldib, siis on aeg hakata oma annet arendama!

Kui keegi salamisi lauluoskusest siiski unistab, siis kuidas alustada?

Tasub minna pädeva muusikaõpetaja juurde  konsultatsioonile. Anded ei pruugi avalduda sugugi ühel viisil ei lapsepõlves ega täiskasvanueas. Samuti tähendab laulmine kui selline muusikahariduseta inimestele väga erinevaid ootusi ja ettekujutust.

Minu asi näiteks muusikapedagoogina on aidata kaardistada, mis reaalselt oleks võimalik ära teha ja anda praktilisi soovitusi, kuidas vastava isiku võimeid ja eeldusi soovitud tasandini viia. Siia juurde kuulub kindlasti diskreetne üldise musikaalsuse kaardistamine, et inimene, kes huvi ja harrastusena asunud end arendama, oskaks end positsioneerida, kus tasemel ta hetkel on.

Millal on õige aeg pihta hakata laulmisega, millal muusikuteekonnaga?

Harrastuse ja huvitegevusena pole kunagi hilja alustada. Kuid lastega on küll nii, et kui suurte muusikaliste eeldustega lapsi pole nende perekonnas või lähikonnas muusikuid suunamas, ei pruugi nad olla teadlikud oma andest. Kuid et lapse tulevastes valikutes oleks laual üldse võimalus profimuusiku elukutset valida, tuleks anded avastada varakult, 4-6-aastaselt, muidu seal võib mõnest rongist lootusetult maha jääda, mõnele järele jõuda.

Kuid mõistagi lapsepõlves on vaja arendada kõiki lapse andeid ja nii ka muusikalisi nii hästi kui võimalik. Pole sugugi vähetähtis kasvatada head ja teadlikku kuulajat ja rõõmsat harrastusmuusikut ja hääle tervishoiust teadlikku inimest, sest neid ameteid, kus vajame korras häält, on ju väga palju.

Kuidas sina teadsid, et muusikutee on just sulle loodud?

Ega ma seda ei tea siiani, kas mõni teine tee oleks olnud parem. Mingil hetkel on ju noorena nii palju valikuid laual… Muusika sai valitud südame järgi. Võib-olla oleks pidanud valima mõistusega ja midagi muud. Ei tea, kas ma oleksin siis tänasel päeval rahul rohkem…

Öeldakse, et inimene peaks tegema seda, mida ta kõige paremini oskab. Noorena on ju paljudel, sealhulgas minulgi tunne, kui tark ja osav ma ikka olen. Ajaga saabuvad tasapisi tõdemused, mis tegelikult paremini õnnestub ja köidab ja mis mitte nii väga. Olen küpsema inimesena palju kannatlikum õpetajana kui nooremana. Sain üsna ruttu aru, et ma õpin õpetamist palju paremini neilt lastelt, kelle kuulmise ja intonatsiooniga peab hoolega tööd tegema.

Suurepäraste eeldustega inimesega on palju kergem, aga selliseid õppetunde ma sealt ei saa. Ja ma naudin seda, kui iga inimese puhul tuleb mõistatada, millistest meetoditest panna tema jaoks kokku pakett, mis aitaks teda kõige paremini nii, et ei kaoks rõõm muusikast. Ei saa ka öelda, et mul puudunuks soov artistina laval kuulajale elamust pakkuda. See sai noorena valikut tehes otsustavaks.

Loomine on sinu elus alati olnud aukohal?

Suure andega õnnistatud inimesed, olgu nad siis kirjanikud, muusikud, näitlejad vmt, äratavad minus aukartust ja imetlust. Püüan ikka jõudumööda end hoida kursis kaunite kunstide valdkonnas looduga. Kui vahel endal õnnestub kirjutada mõni hea laul, siis teeb seegi suurt rõõmu, mis sest, et minu loometegevus piirdub vaid laulude kirjutamisega ja vahel harva mõne tekstiga.

Kui julge on täiskasvanud inimene tulema ennast muusikaliselt arendama?

Need, kes on leidnud tee minu juurde, on väga erineva taustaga ja erinevate eesmärkidega täiskasvanud inimesed. Mõnel on nõudnud proovilepanek eneseületamist, mida nad õnneks pole pidanud kahetsema, mõned jällegi on hasartsed ja ei karda midagi.

Huvikooli võtan laulmise õppekavale lapsi vastu katsete alusel ja töötan nendega haridusministeeriumis kinnitatud õppekava alusel. Kuid konsulteerin ja annan tunde ka õppekavaväliselt täiskasvanutele ja noortele. Minu MTÜ Omakogu on loodud kontsertide ja koolituste ja hääletervishoiu teadlikkuse tõstmise jaoks ning on ka mu väikse erahuvialakooli pidaja.

On neid, kes soovivad valmistuda erinevateks sisseastumiskatseteks, kus vaja vastavalt kas näitleja- või muusikaõppe jaoks laule ette valmistada. On selliseid, kes soovivad osata mõnd laulu esitada üllatusena lähedasele. On neid, kes hoidlikku ja personaalset hääleseadet soovivad, sinna juurde siis ka toetavat repertuaari laulmiseks jne.

Seega alustada võiks siiski võimalikult varakult?

Kunagi pole hilja, nagu öeldud. Aga kindlasti tasub oma lapsed üle tšekata mõne lahke muusikapedagoogi juures piisavalt varakult.

Anne, pakud individuaalset muusikaõpet. Mida see täpsemalt tähendab?

Pean selle all silmas emotsionaalselt lahkes ja tervendavas õhkkonnas personaalset lähenemist hääleseadele ja õpetamisele, sobivat raskusastet ja tempot edasiliikumisel, hääle tervishoiu teadlikkuse suurendamist. Samuti suunamist edasi sobivasse õppesse.

Kui ma otsisin oma nišši muusikamaastikul artistitöö kõrvale, märkasin mõnigi kord, kui kehvade laulumaneeridega muidu musikaalsed lapsed huvikooli tulid. Peamiselt koolikoorides nn sooja õhku ehk märkamatut ja täiesti isikupäratut õrna häält tehes olid nad sageli omandanud laulmises valed võtted ja oma isiklikku päris häält polnud kuulnudki.

Seda polnud palunud keegi neil teha. Peaasi on olla kooris ja mitte välja kosta, on paljud lapsed ainsa kriteeriumina maininud õpetaja ootusi. Kõikide lasteni ei jõuta suurtes klassides. Mõnigi kord hämmastasid laste kirjeldused, kuidas enne laulmist hääli lahti ei laulda.

Üks mu õpilane näiteks pidi vene keele tunnis aina täiest kõrist laulma õpetaja nõudmisel. Lapsel oli iga kord peale vene keele tundi minu tundi jõudes hääl läbi.

Ajapikku hakkasid minu juurde sattuma inimesed, kel kooris lauldes olid tekkinud erinevad hääleprobleemid ja vahel tuli aidata ka raskemaid kooripartiisid selgeks õpetada. Kellelgi polnud aega nendega individuaalselt
tegeleda.

Mul oli võimalus ja oskusi neid aidata ja tundus, et see nišš muusikaõpetuseturul oli tagasihoidlikult kaetud ja ma sain olla inimestele kasulik. Seega, kui oled unistanud laulmisest, siis hakka lihtsalt pihta...
Juba pelk huvi millegi vastu viitab potentsiaalile ja võimalikule andele.

Kui teid muusika huvitab ja miskipärast tekib küsimus, kas teil selleks annet on, siis tasub kindlasti end arendama asuda. Vaid ebamusikaalsed inimesed ei tunne muusika vastu vähimatki huvi ega vaeva end küsimusega, kas neil on annet või ei. Võib-olla mõne aja pärast leitakse, et laulmine siiski pole selle inimese maitse, kuid ka see teadmine ja proovimine on väärt.

Üks asi viib sageli teiseni ja mõnigi on enda jaoks avastanud hoopis instrumendiõppe, kui laulmine siiski piisavalt head tulemust ei anna. Peaasi olgu rõõm muusikast! Paljudel inimestel on arvamus, et neile on elevant kõrva peale astunud - see jutt on puhta vale!

Millest sa ise sel aastal unistad ja kuidas unistused ellu viid?

Oh, inimene teeb plaane ja unistab, aga jumal naerab. Mida on õnne jaoks vaja: mõnd ustavat sõpra, teekaaslasi, kes poolel teel nuga selga ei löö, mõnd inimest, keda armastada, ja mõnda, kes mind armastaks. Tervist, teadmist, et mu kallitel läheb hästi, armastatud tööd, kuulajaid mu lauludele ja vahvaid õpilasi.

On seda palju või vähe soovitud?

Tore oleks koostööpartnereid, mõttekaaslasi ja toetajaid leida oma autorilaulukontsertide korraldamise osas. Plaadi ilmutamise aegu saadud jalatraumaga jäid esitluskontserdid arvult tagasihoidlikuks. Kuid kõikjal, kuhu jõudsin, võeti need soojalt vastu, mis lubab loota kuulajahuvi.

Üht kena ühist unistust viime Aleksei ja Marcus Turovskiga ellu juba mõned aastad - ärgitame uudishimu loodushariduse vastu. Lustakate loengkontsertidega „Laule ja lugusid loomadest“ soovime anda oma panust.

Kuna loodusharidus muutub maailmas aina olulisemaks, on siililegi selge, et teadmised jäävad kõige paremini külge, kui neid esitatakse huvitavalt ja lõbusalt. Siin tulevadki appi laulud ja lood loomadest. Mul on väga hea meel olla selles tiimis ja aidata kaasa loodushariduse edendamisele, sest ega vähemast kui maast madalast mentaliteedi muutmisest ei piisa, et planeet terve hoida.