Parlamendierakondade esindajad pidamas välispoliitika debatti.Foto: Ekraanitõmmis / ETV „Esimene stuudio“
Marvel Riik, Margus Järv 23. november 2018 15:59
Novembris võtsid järjekordselt kõik parlamendierakonnad mõõtu ETV saates „Esimene stuudio“, kus luubi all oli Eesti välispoliitika. Poliitikute sõnavõttude järgi võib debati jagada kolme kategooriasse: oli pika jutuga mehi, oli lühikese jutuga mehi ja oli konkreetse jutuga mehi.

 

Kõige rohkem sai saates sõna sotsist välisminister Sven Mikser, kes rääkis kokku 661 sekundit ehk 11 minutit. Kokku sai Mikser pikemalt rääkida* 9 korral, mis tegi tema keskmise mõtteavalduse pikkuseks 73 sekundit. See oli ka saate kõige kõrgem näitaja.

Välisministri pikim sõnavaling kestis 125 sekundit, milles minister keskendus ÜRO mastaapsele masinavärgile, kuidas ränderaamistik ei kujuta ohtu Eesti suveräänsusele ning heites poliitilistele oponentidele ja liitlastele (!?) ette hirmu külvamist ühiskonnas. Sõnarohke Mikseri kõige lühem mõtteavaldus kestis 14 sekundit, millega märgiti, et ÜRO rändedeklaratsioon ei ole leping.

Sõnavõtu edetabelis sai teise koha reformierakondlane ja endine välisminister Urmas Paet, kes rääkis 642 sekundit ehk üle 10 minuti. Pikemaid mõttejookse sai Paet teha 8 korral, mis andis tema keskmiseks tulemuseks 80 sekundit. Tema pikim tiraad, mis oli ühtlasi ka saate pikim sõnavõtt, kestis 133 sekundit, millega Paet avaldas suuresti toetust Mikseri seisukohtadele. Paeti kõige lühem sõnavõtt oli 30 sekundit.

Mikseri ja Paeti numbrite pinnalt on välisministreid võimalik tembeldada saate kontekstis nii-öelda pika jutuga meesteks. Järgmist kahte poliitikut iseloomustab konkreetsus, kuna erinevalt eespool nimetatutest, ei olnud nende jutt nii laialivalguv, vaid keskendus kitsamalt konkreetsetele punktidele.

Kolmanda koha sõnavõtu võistluses sai isamaalasest justiitsminister Urmas Reinsalu, kes sai kirja 476 sekundit ehk sisuliselt 8 minutit. Pikemalt jäi justiitsminister kaamerasse 8 korral, mis teeb keskmiseks näitajaks 60 sekundit. Tema pikim mõttelõng kestis 92 sekundit, milles andis lühidalt ja kompaktselt mõista, mida ÜRO rändedeklaratsioon tähendab ja mida see kaasa toob. Reinsalu lühim sõnavõtt kestis 40 sekundit.

Ühtlasi jäi justiitsminister saates silma oma pastapliiatsiga, mida ta nii teiste kui ka iseenda sõnavõttude ajal sõrmede vahel kõlavalt kriuksutas, keerates seda lahti ja kokku.

Neljanda koha sai EKRE esimees Mart Helme, kes sai sõna 428 sekundiks ehk 7 minutiks. Võttes pikemalt sõna 9 korda, jäi tema keskmise mõtteavalduse pikkuseks 48 sekundit, mis oli kõikide osalejate peale kõige väiksem näitaja. Tema kõige pikim sõnavõtt kestis 73 sekundit, mille jooksul tõi ta välja konkreetsed tähelepanekud maailmapoliitikast, täpsemalt öeldes Ühendriikide ja Euroopa suhetest. Keskmisele näitajale jättis olulise jälje Helme kõige lühem sõnavõtt ehk 7 sekundiline teadaanne, milles Helme kuulutas, et EKRE valitsusse jõudmisega üteldakse üles ÜRO ränderaamistikuga seotud lepingud.

Debati viimase kategooria moodustavad nii-öelda lühikese jutu mehed, kuna nad võtsid teistes vähem sõna, seda nii pikkuselt kui ka kordades.

Viienda koha, sarnaselt kahe kuu tagusele debatile, kus osalesid erakondade esimehed, sai vabaerakondlane Andres Herkel, kes sai oma vaateid tutvustada kokku 395 sekundit ehk 6 minutit ja 30 sekundit. Herkel sai sõna 6 korral, mis tegi keskmiseks näitajaks 66 sekundit. Tema pikima mõttejooksu aeg oli 87, lühema aga 30 sekundit.

Parlamendierakondade välispoliitika debatis sai kõige vähem sõna keskerakondlane Enn Eesmaa –  383 sekundit ehk 6 minutit ja 23 sekundit. Eesmaa sai rohkem sõna 6 korral, mis andis keskmiseks näitajaks 64 sekundit. Tema kõige pikim sõnavõtt kestis 95, kõige lühem aga 43 sekundit.

Kiitus tuleb jagada saatejuhtidele Anna Pihlile ja Andres Kuusele, kes suutsid debateerijaid valdavalt üheselt taltsutada, kuigi väikeses soosingus siiski olid välisministrid. Saate puhul oli silmatorkav see, et väga rangelt püüti kinni hoida esimese ringi ühe minuti reeglist. Vaid Paet sai ligemale 30 sekundiga reeglit rikkuda, teiste puhul jäi see 10 sekundi sisse, rääkimata Reinsalust, kes suutis oma avangu teha kõigest 42 sekundiga.

Saade kestis kokku 58 minutit ja 53 sekundit. Poliitikud täitsid sellest juttudega 49 minutit ja 45 sekundit.

*Valimist on välja jäetud paarisekundilised sõnavõtud, mis tähistavad kas tervitust (saate alguses), nõustumist eelmise kõnelejaga või katset tema jutule vahele astuda.