Inimesed

Jüri Lina paljastab vandenõu, mis puudutab iga eestlast! (176)

LISA KOMMENTAAR

Iga 17. november 2018 16:05
mitte iga eestlast, vaid igat eestlast (keda?
Ha ha 17. november 2018 14:16
Minu komm suunati kõrvale kui mainisin esineja nime ja ebakohast välimust, aga Tyuiopi nime all pidada maha ajaloolis-poliitiline loeng, nimetatdes... kümnes järjestikuses kommentaaris on justkui sobiv kommentaariumi tingimustele?? Sa AS ja õl ei ole mitte kaldu kuhugi, kellegi poole, vaid lausa käpuli maas.
anschluss 18. oktoober 2018 22:36
Aastal 1918 sõlmisid Nõukogude Venemaa ja Saksamaa kokkuleppe, mis pitseeriti Brest-Litovski rahulepinguga, mille järgi Nõukogude Venemaa andis osa oma territooriumide st Saksa kontrolli alla. Baltikumi oli kavas rajada Balti Hertsogiriik.
1939. aastal sõlmisid Saksamaa ja Nõukogude Liit uue tehingu ja Saksamaa andis need territooriumid tagasi. 1940. aastal liideti nad Nõukogude Liiduga.
kogu moos 18. oktoober 2018 22:23
Juulilepped, mis allkirjastati president Meri poolt 1994. aasta 26. juulil Moskvas, Mart Laari valitsus kiitis need heaks sama aasta 7. novembril ja Riigikogu ratifitseeris 1995. aasta 20. detsembril.
Artikkel 8
Vene Föderatsioon annab Eesti Vabariigile üle kogu kinnisvara, mis on relvajõudude käsutuses ja kasutuses.
Nimetatud vara üleandmise-vastuvõtmise kord määratakse kindlaks Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi ja Vene Föderatsiooni volitatud isikute poolt.
Kõik pooltevahelised rahalised, varalised ja muud pretensioonid, mis on seotud relvajõudude viibimisega Eesti Vabariigi territooriumil, kaasa arvatud relvajõudude poolt tekitatud ökoloogiline ja muu kahju, loetakse täielikult ja lõplikult reguleerituks käesoleva lepinguga selle jõustumise momendist alates.
poliitik 18. oktoober 2018 22:15
19. nov.1919.a. "Daily Herald": Me kontrollime Baltikumi, Soomet ja Poolat. Nende riikide iseseisvus on mõistagi vaid tinglik. Mitte ükski neist ei saa teha midagi ilma meie nõusolekuta. Sealsed valitsused olid võõra poliitika objektideks, mitte aga subjektideks, mida kasutati suurriikide omavahelistes poliitilistes mängudes.
Postimees 1933
Salaklausel Balti riikide kohta? ... Läti kaitseväe häälekandja "Latvijas Kareivis" toob ära Pariisis ilmuva "Figaro" järele paljastused sõjaväelise salalepingu kohta, mis sõlmitud 3. aprillil 1922. aastal Saksamaa ja Nõukogude Venemaa vahel. See sõjaväeline salaleping sisaldavat ka erilise klauseli Balti riikide kohta, mis kõlavat järgmiselt: "... kuidas kindlustada Nõukogude Venemaale väljapääsu Balti merele. Demarkatsiooni joon Venemaa ja Saksamaa vahel peab minema üle Salatsi, Volmari ja Ostrovi."
14. oktoober 2018 18:22
1942. aasta juuni Inglise väljaanne World Review toob ära Edward Hultoni intervjuu Briti lennundusminister sir Richard Stafford Cripps’iga.
Balti riigid Eesti, Läti ja Leedu peavad kuuluma NLiitu. Nad olid pikka aega tsaaririigi osa ja mitte keegi ei arvanud, et nende kuulumine Tsaari – Venemaale olnuks ebaõige.
14. oktoober 2018 18:17
NSV Liidu suursaadik telegrafeerib 9.oktoobril 1939 Londonist Moskvasse:
" First Lord of the Admiralty Churchill lähtub seisukohast, mida ta kaitses ka varem, et tänapäeval ei põrku Inglismaa ja NSV Liidu huvid kusagil kokku. Samuti pole Inglismaal alust vastu vaielda NSV Liidu tegevusele Baltikumis. Muidugi võivad mõned sentimentaalsed liberaalid ja leiboristid valada pisaraid seoses "Vene protektoraadiga" Eesti ja Läti üle, kuid sellesse ei saa suhtuda tõsiselt. Churchill mõistab suurepäraselt, et NSV Liit peab olema Balti mere idakalda peremeheks."
14. oktoober 2018 18:12
15. juunil 1941. aastal esitatud aruandes toob Ühendriikide välisministri asetäitja Sumner Welles ära Inglise suursaadik Lord Hallifaxi arvamuse, et NLiidu nõudmisi Balti riikide suhtes tuleks toetada. Sealjuures oli suursaadik avaldanud arvamust, et Ameerika avalikkus oleks sellega päri. Lord Hallifaxi arvates olevat Balti riigid olnud sajandeid võõraste riikide alluvuses ja temal isiklikult ei olevat Balti riikide suhtes sellist respekti kui näiteks Soome rahva vastu.

14. oktoober 2018 18:08
1943. aasta 8. juunil algas New Yorgis kohtumine USA presidendi Rooseveldi ja Tšehhoslovakkia endise presidendi Beneši vahel, keda Roosevelt kuulas kui Euroopa eksperti. Leiti, et Besaraabia, Bukovina, Valgevene, Lääne - Ukraina ja Balti riigid jäävad NLiidule. Poolale otsustati anda kompensatsiooniks osa Ida - Preisimaast (Oder - Neisse liinini), Slovakkia kaotab iseseisvuse ja läheb tagasi tšehhide võimu alla.
Hiljem, kui Roosevelt konsulteeris enne Teherani konverentsi samas küsimuses Churchilliga, siis viimane toetas kõike NLiiduga seonduvat, keeldus aga Poolale midagi kompensatsiooniks andmast
Olgu selle minevikuga ükskõik mis teema,aga aega me ei saa enam tagasi keerata.Mis läinud see läinud! 14. oktoober 2018 02:41
Paraku ma ei teagi kohe mida öelda.Tean omast käest,et vihkamine ei muuda elu nagu nii enam paremaks.Vaid see teeb elu hoopis raskemaks.Kusjuures me oleme siinses elus nii palju inimesi kaotanud sõja tõttu,et see on üks lõputu õudus.Ja see ei üllata mitte kedagi.Tahaks kohe hea meelega viha asemel võtta elu nii,nagu võtma peab.Kuidas? Eks ikka rahulikult ja üks haaval igapäevaga aina edasi ja teha midagi mõistlikku.Soovin kõikidele ainult head,jõudu ja jaksu,tugevat tervist,igasse päeva!
13. oktoober 2018 14:12
1942. aasta 7. märtsi Churchilli kiri Rooseveltile ettepanekuga jätta Balti riigid NLiidu koosseisu, millega Roosevelt kohe ka nõustus.
Selgitatakse, et Atlandi Harta Balti riikide suhtes ei kehti, sest sõja alguses 1941. aasta 22. juunil ei olnud Balti riigid iseseisvad riigid.
Winston Churchill: The Second World War, volume IV 1951 p. 293
12. oktoober 2018 20:32
See Euroopa Liit võiks juba laguneda.
12. oktoober 2018 20:31
Kahjuks paljud ei tea, et just need praegused ''liitlased'' (USA ja Suurbritannia) on need kes meid Nõukogude Liidule andsid.
t siim 13. oktoober 2018 09:29
Olgu lisatud, et selle Pärnu Postimehes ilmunud artikli autor on üks esimesi ajaloo-uurijaid, kes juba vist rohkem kui 20 aastat tagasi rääkis ja kirjutas ka sellest tabuteemast postsovetlikus Eestis - liitlasriikide juhtide Churchilli ja Rooseveldi poolt Balti riikide loovutamise otsusest Stalini Venemaale - "MRP-2-st", sh Churchilli 7.märtsi 1942 kirjast Rooseveldile ettepanekuga Balti riikide jätmise kohta Stalinile, millega Roosevelt ka kohe nõustub, kui kutsub 12.märtsil 1942 enda juurde visiidile Valgesse majja Venemaa saadiku USA-s Maksim Litvinovi ja teatab talle sellest otsusest ning kingitusest Venemaale, millest nüüd räägib ka Jüri Lina.
t s 16. oktoober 2018 09:03
Olgu lisatud, et selle Pärnu Postimehes ilmunud artikli autor on Vaino Kallas.
Vaino Kallase panus Eesti lähiajaloo uurimisse ja lahti mõtestamisse on suur/hindamatu.
VIKIPEEDIA: Vaino Kallas
Vaino Kallas (sündinud 12. novembril 1927 Pärnumaal) on Eesti sõjaliste teenetega vabadusvõitleja, harrastusajaloolane, raadioamatöör ja kirjanik.
18. oktoober 2018 22:08
leo 12. oktoober 2018 18:13
Kuna Molotov-Ribbentropi pakt tühistas sisuliselt ebaseaduslikult eelnevad Saksamaa ja Nõukogude Liidu rahvusvahelised lepingud, siis ei vastanud ta rahvusvahelise õiguse tingimustele ja tühistus automaatselt Saksamaa kallaletungiga Poolale 1939. aasta 1.septembril
12. oktoober 2018 19:59
Meenutame siis ka liitlaste Teherani, Jalta ja Potsdami konverentside otsuseid.
t s 11. oktoober 2018 18:50
Tyuiop 16:10, 11. okt 2018 "Täitsa õige siis oleks need 100 000 kellel ära põgeneda õnnestus ka hakklihamasinast läbi saanud ajada. Ja Maarjamaa oleks pidanud kandma veel ka need 130 000 okupanti kes Sinimägedesse jäid :)"
Sm kommentaator representeerib selle kommentaariga postsovetliku julgeolekupopulismi, primitiivse militarismi ja peaga vastu kiviseina tagumise nii et ajupritsmed taga patriotismi ülistamise ja propaganda hävitavat mõju pööblimasside/suurte rahvahulkade mõttetegevusele ja rahvuslikule ellujäämisele. Olgu kohe öeldud, et 1944. a septembris, kui leidis aset viimastele päevadele ja tundidele jäänud paaniline põgenemine läände, siis septembris 1944 ei olnud põgenike arv mitte 75.000 põgenikku, rääkimata 100.000-st, (rohkem kui 100.000 on põgenenud eurookupatsiooni 1991-2018 aastatel!),vaid oluliselt vähem, sest suur osa alates Saksamaale jõudnud 20.diviisi sõjameestest olid ära läinud juba varem kui septembris ja selle viimastel päevadel 1944.
Aga juhul, kui kõik hinnangute järgi kuni 200.000 eestlast, kes 1944. a septembris olid põgenikena teel Tallinna ja lääneranniku suunas oleksid saanud ka lahkuda, oleks Eestisse jäänud sedavõrd vähe aborigeene, et kogu Eesti territoorium oleks sarnanenud Ida-Virumaaga, mis teinuks Eesti iseseisvumise ja eraldumise Venemaast pärast impeeriumi kokkuvarisemist 1991 täiesti võimatuks demograafilise jõuteguri nõrkuse tõttu. Eestit oleks tabanud Karjala Soome NSV ja hilisema ANSV saatus, kuna soomlased ise oma suurest" tarkusest" deporteerisid Karjala, ennekõike Viiburi piirkonna aborigeenid (kokku ca 400.000) sõja ajal Soome, muutes demograafilise jõuteguri nulliks.
Ajalooprofessor Helmut Piirimäe, kes sõitis poisikesena koos isa ja emaga hobuvankril septembris 1944 talust Põltsamaa lähistelt Tallinna suunas sarnaselt Rein Taageperale, kes lähtus koos oma vanematega hobuvankril Tartu lähistelt, rääkis oma muljete järgi, et teed olid olnud Tallinna suunas liikuvaid põgenikke täis, kuid enne nende valdava osa Tallinnasse jõudmist sõitsid Vene tankid põgenikevooridest mööda, misjärel suurem osa põgenikest suundus kodudesse kohe tagasi. Professor Helmut Piirimäe rääkis ka seda, et juhul, kui Stalin oleks tahtnud suuremast osast eestlastest lahti saada, võinuks ta anda oma vägedele korralduse nädalaks või paariks edasiminek peatada ja oodata, kuni eestlastest põgenikud on lahkunud, sarnaselt oma riukalikule käitumisele Varssavi ülestõusu ajal, kui ta andis oma vägedele korralduse mitte edasi tungida, seisma jääda ja oodata, kuni sakslased notivad Poola rahvuslased maha, et temali oleks hiljem kergem Poolat enda võimule allutada. Õnneks Stalin Eestis septembris 1944 samasugust riukalikku taktikat ei kasutanud ja kogu Eesti ei muutunud rahvusliku koosseisu tõttu tervikuna sarnaseks Ida-Virumaaga, mistõttu sai võimalikuks veel läbi raskuste kuidagi võimalikuks Eesti eraldumine Venemaast pärast NSVL-i kokkuvarisemist sisemiste (nomenklatuurisiseste) vastuolude tõttu augustis 1991.
Äämiselt totra, vastiku ja kohatu legendi/valemüüdi, et Narva rindel, sh Sinimägedel võideldi selle nimel, et 100.000 eestlast saaksid põgeneda Läände, nn vabasse maailma, sh USA-sse ja seal võitlust bolshevismi vastu jätkata, mõtlesid välja ja võtsid propagandistlikult kasutusele väliseestlased. Sest nad pidid poliitilist konjunktuuri arvestades iga hinna eest varjama sõdimist Saksa vägede koosseisus ja kasutama poliitkorrektset retoorikat ja konstrueerima ajalookäsituse, mis oleks vastuvõetav USA jt lääneriikide riiklikule ajalookäsitusele. Pärast NSVL-i kokkuvarisemist imporditi samasuguse Lääneriikidele vastuvõetav poliitkorrektne, nn feiknjuusidele põhinev ajalookäsitus ka postsovetlikku Eestisse. Seda kasutas sageli ka provintsi kinomehest, suurest sõnadetegijast ja laveerimiskunstnikust nn president Meri oma paljudes kõnedes.
truth 12. oktoober 2018 00:34
18.50 kirjutas: kui Stalin oleks tahtnud suuremast osast eestlastest lahti saada,
truth 12. oktoober 2018 00:35
18.50 kirjutas: Hei, kuulge, ta ei tahtnudki kõikidest eestlastest lahti saada
Truth 12. oktoober 2018 00:37
18.50 kirjutas:
kui Stalin oleks tahtnud suuremast osast eestlastest lahti saada,
Ei tahtnud ta kõikidest eestlastest lahti saada,
kes neil oleks siis tööd teinud!!!???
aga ikkagi 14. oktoober 2018 21:50
andis käskis ta temale eesti poolt kingitud klaverit nimetada "Estoniaks",ning andis käsu nende masstootmiseks.Kui oleks ta eesti kultuuri vastane olnud,oleks ta käskinud seda teistmoodi nimetada.
Tyuiop 12. oktoober 2018 09:29
Oh issand jumal, lihtsam on vasikaga võidu joosta :)

t s 11. oktoober 2018 17:21
BALTI RIIKIDE LOOVUTAMISE/REETMISE/KINKIMISE MOTIIVIDEST märtsis 1942 Churchilli ja Rooseveldi poolt.
On räägitud 3-st ennekõike Churchilli aga ka Rooseveldi põhimotiivist: 1. Kingituse ja preemiana Stalinile selle eest, et Venemaa, kes kandis võitluses Hitleri Saksamaaga kõige suuremat sõjalist koormat, vabastas Saksamaa peamisi sõjalisi ressursse siduva uue rinde tekkimisega Inglismaa teda ähvardanud sõjalise kaotuse ohust. Churchill võis alates 22.juunist 1941 hingata kergendatult, sest kuni sõja jätkumiseni Venemaa territooriumil ei jätkunud Saksamaal enam sõjalist jõudu alustada täielikku sõda Suurbritannia vastu. Balti riikide kinkimine märtsis 1942 oli ju väga väike ja tühine kaotus/ohverdus hingerahu saamise eest Churchilli jaoks.
2. Balti riikide loovutamine Churchilli ja Rooseveldi poolt märtsis 1942 kui kingitus Stalinile kompensatsiooniks ja Stalini rahustamiseks, Staliniga heade suhete säilitamiseks teise rinde (läänerinde) avamisega Euroopas, mida Stalin alates sõja algusest 22.juunil 1941 kohe tungivalt nõudma hakkas jätkuva ärajäämise/viivitamise eest.
3. Chuchilli alateadvust näriva hirmu ja kartuse koorma vähendamiseks, et Stalin ning Hitler võivad Stalinile 1942. aasta alguse sõjaliselt väga rasket seisu arvestades omavahel ootamatult ja salaja alliansi sõlmida, ühineda ning hakata Churchilli maailmaimpeeriumi koos ründama. Sest Churchill tahtis ja lootis iga hinna eest Briti maailmaimpeeriumi, kus päike kunagi looja ei lähe viimse võimaluseni iga hinna eest säilitada. Balti riikide loovutamine selle suure eesmärgi saavutamise nimel tähendas tema jaoks nö sandikopikate/etturite ohverdamist tema jaoks tähtsaima/ülima eesmärgi saavutamise nimel, millised lootused, seda küll alles pärast sõja lõppu kõik kadusid ja kokku varisesid. Aga Balti riikide ohverdamine tähendas tol hetkel ( 1942 alguses) Churchilli jaoks suure lootuse säilumist.
Tyuiop 11. oktoober 2018 18:08
Balti riike ei saanud keegi loovutada märtsis 1942 kui teie varasemate üllitiste järgi kuulusid need alad Nõukogude Liitu juba 1940 aasta hilissuvest . Ja enamgi veel sest Eesti riigi teke 1920 oli juhuslik :) Kas tuleb tuttav ette?
baltlaste riigipiirid 13. oktoober 2018 08:54
aga joonistas inglaste kavalpeast kindral - ikka rutates ning joonlauaga - ja oma kaunitarist lätlannast kallimale sügavalt silma vaadates, mille najal Valga muudeti piirilinnaks ning meite sadamalinn - sattus kah Lätimaale...
11. oktoober 2018 19:09
Tyuiop / 18:08, 11. okt 2018 "Balti riike ei saanud keegi loovutada märtsis 1942 kui teie varasemate üllitiste järgi kuulusid need alad Nõukogude Liitu juba 1940 aasta hilissuvest ."
Sm kommentaator esindab siin 1942 a reeturitest riigipeade Churchilli ja Rooseveldi seisukohti/apologeetiat, kes Balti riikide loovutamise/jätmise NSVL-i koosseisu märtsis 1942 otsuse tegemisel kasutasid just säärast õigustust - Balti riigid ei kuulu nn Atlandi harta järgi koheldavate riikide koosseisu ja neil pole õigust iseseisvusele, kuna nad ei olnud enne sõda iseseisvad riigid. Vaatamata sellele, et nad ise olid pärast Tsaari-Venemaa kadumist ja NSVL-i tekkimist Balti riikide iseseisvust küll suurte hilinemistega ja vastumeelselt, kuid ikkagi tunnistanud.
Tyuiop 11. oktoober 2018 19:39
Olge ikka täpsed või püüdke loetust aru saada. Ma lähtusin oma kommentaaris kaas kommenteerija t s all pool olevast varasemast väljaütlemisest , et "Eesti riigi teke 1920 oli juhuslik."
t s 11. oktoober 2018 19:52
Tyuiop / 19:39, 11. okt 2018 "Ma lähtusin oma kommentaaris kaas kommenteerija t s all pool olevast varasemast väljaütlemisest , et "Eesti riigi teke 1920 oli juhuslik." " Juhuslikkus-paratamatus mõisted on filosoofilised kategooriad, mille järgi otsustakse sündmuste tekkimise üle. Tõepoolest, Eesti riigi teke ja iseseisvumine 1920 oli tollaseid sündmusi arvestades juhuslik, kuna Vene impeerium NSVL-i näol jäi püsima, Eesti iseseisvumine 1991 oli aga paratamatu, kuna impeerium, millesse kuuluti, lagunes. Juhul, kui Eesti rahvastiku koosseis oleks muutunud enne NSVL-i kokkuvarisemist 1991 oluliselt põlisrahva kahjuks, poleks Eesti eraldumine/separeerumine Venemaast ka vaatamata NSVL-i impeeriumi lagunemisele aset leidnud.
Tyuiop 11. oktoober 2018 20:29
Eesti Vabariik kuulutati välja 24.02.1918 ja see ei olnud mitte kuidagi juhuslik sest sai oma nurgakivi 1917 aasta aprillis kui Venemaa Ajutine Valitsus liitis Liivimaa kubermangu eestlastega asustatud alad Eestimaa kubermanguga. Vahetult sellele sündmusele eelnes eestlaste demonstratsioon Petrogradis.
king 11. oktoober 2018 17:15
Mina ei ole "iga eestlane" ja ennast puutuda ei lase ! Leidsite ka keda kuulata, seda D-vitamiini ja joodi ärikat .
aga sel korral ei õtle Lina mitte õhtegi valet silpi ega sõna. 11. oktoober 2018 18:20
see oli, seda ei muuda stalinistist kinga kisa.
ajaloolased 11. oktoober 2018 16:28
teadsid seda juba ammu. Kõik algas juba 30 sept 1938a. Münheni kokkuleppega Prantsusmaa, Inglismaa, Saksamaa ja Poola vahel lepiti kokku Tšehhimaale sissetungimises ja sõja ettevalmistamises Venemaaga. Venemaa tol ajal ei olnud valmis sõdima ja sel tagajärjel sündiski 23.aug 1939a. Molotovi-Ribbentropi pakt. Aga ega inglased ka ei maganud. 15.okt. 1939a. sündis kokkulepe Prantsusmaa, Inglismaa ja Venemaa vahel, kus Stalinile lubati suure suuga osa Norrast, Soome ja Baltimaad. 1939a. alguses inglise valitsuse delegatsioon käis Baltimaades. Arhiivides kirjutati, et need 3 natsionalistlikku väikeriiki ei tohiks üksi eksisteerida, neil ei ole tulevikku. Eks sellest siis tekkiski mõte nad maha müüa. Praegu tundub jälle, et inglismannidel on võimu hullumaja patsiendid üle võtnud ja tahetakse III M.Sõda alustada. Milleks oli vaja ähvardada venelasi, et kui nad paar Eesti saart (laiud) omale kahmavad (provokatsioon?), siis nad lülitavad elektri Moskvas välja ja viskavad aatomipommi.
Urmas 11. oktoober 2018 20:17
Loe Viktor Suvorovi raamatut "Jäälõhkuja" kus on piisavalt tõestatud, et SSSR valmistus ründama Saksamaad esimesena!!!
II.maailmasõjas või nn. "Suures isamaasõjas" ei võitnud ju venelased ,vaid ukrainlased, valgevenelased, kirgiisid jne...!!! Palju toona rindel venelasi oli??? Põhitambi said ju nn. vennasvabariikide sõdurid! Moskva piiramise murdsid läbi ka siberlased! Venelased vahtisid mokk töllakil laua all! Venelane ei ole mingi sõjamees!!!
Juula Juurakust 11. oktoober 2018 16:00
No kes on lugenud EL ühe loojatest ja kellenimelisi preemiaid antakse tublimatele "põgenike" vastuvõtjatele, juba eelmise sajandi 20-atel kirjutatud "valitud rahva" unistusest ja mida praegu agarasti ellu viiakse. Kes ei usu, siis lugemist küllaga: http://www.un.org/esa/population/publications/ReplMigED/migration.htm
Kerige allapoole, klikake meie mandri ning el peale, sealt saategi lugeda meie tuleviku kohta mitmeid stsenaariume.
11. oktoober 2018 15:57
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
Tyuiop 11. oktoober 2018 16:22
Mis su elul viga on? Sööd äkki lauda taga nõgeseid või pead hobuse pabulatega ahju kütma?
Est 11. oktoober 2018 17:00
Sinu kirjeldus eestlasest sarnaneb veidi nartssisliku inimese kirjeldusega
t s 11. oktoober 2018 15:43
Tyuiop 14:48, 11. okt 2018 "Et kui Uluots ja rahvuslased poleks 1944 aastal oma valearvestusega vastupanule õhutanud poleks sovieedid ja stalinistid eestlasi küüditanud ja surma mõistnud ? "
Juhul, kui kui Uluots ja rahvuslased poleks 1944 aastal oma valearvestusega vastupanule õhutanud ja läinud 1918-20 võidukat Vabadussõda kordama, kui Churchill ja Roosevelt oleksid Balti riikide saadikuid Läänes teavitanud nende märtsis 1942 tehtud otsusest jätta Balti riigid 23.aug.1939 a MRP-ga määratud piiridesse, poleks Uluots ja rahvuslased agiteerinud eesti mehi minema sõtta, mille saatus on liitlaste poolt juba ära otsustatud/määratud küsimus. Sellisel juhul oleksid ära jäänud kümned tuhanded inimohvrid-asjatu verevalamine, puruks pommitatud linnad, viimastele päevadele ja tundidele jäänud paaniline põgenemine läände septembris 1944 rohkem kui 1200 hukkunuga, hilisemad etnilisem puhastuse tsoonide teke ja aborigeenide asualade massiivne ümberrahvastamine, kuna loodus tühja kohta kaua ei hoia - Eesti ja Läti oleksid pääsenud samasuguste suhteliselt väikeste rahvuslike kaotustega nagu Leedu, kes 1944. aastal kaitsesõda ei alustanud.
Tyuiop 11. oktoober 2018 16:10
Täitsa õige siis oleks need 100 000 kellel ära põgeneda õnnestus ka hakklihamasinast läbi saanud ajada. Ja Maarjamaa oleks pidanud kandma veel ka need 130 000 okupanti kes Sinimägedesse jäid :)
t s 12. oktoober 2018 04:31
Tyuiop 16:10, 11. okt 2018 "Täitsa õige siis oleks need 100 000 kellel ära põgeneda õnnestus ka hakklihamasinast läbi saanud ajada. Ja Maarjamaa oleks pidanud kandma veel ka need 130 000 okupanti kes Sinimägedesse jäid :)"
Sm kommentaator representeerib selle kommentaariga postsovetliku julgeolekupopulismi, primitiivse militarismi ja peaga vastu kiviseina tagumise nii et ajupritsmed lendavad patriotismi ülistamise ja propaganda hävitavat mõju pööblimasside/suurte rahvahulkade mõttetegevusele ja rahvuslikule ellujäämisele. Olgu kohe öeldud, et 1944. a septembris, kui leidis aset viimastele päevadele ja tundidele jäänud paaniline põgenemine läände rohkem kui 1200 hukkunuga, ei olnud põgenike arv mitte 75.000 põgenikku, rääkimata 100.000-st, (rohkem kui 100.000 on põgenenud eurookupatsiooni 1991-2018 aastatel!), vaid oluliselt väiksem, sest suur osa alates Saksamaale jõudnud 20.diviisi sõjameestest olid ära läinud juba varem kui septembris ja selle viimastel päevadel 1944.
Aga juhul, kui kõik hinnangute järgi kuni 200.000 eestlast, kes 1944. a septembris olid põgenikena teel Tallinna ja lääneranniku suunas oleksid saanud ka lahkuda, oleks Eestisse jäänud sedavõrd vähe aborigeene, et kogu Eesti territoorium oleks sarnanenud Ida-Virumaale, mis teinuks Eesti iseseisvumise ja eraldumise Venemaast pärast impeeriumi kokkuvarisemist 1991 täiesti võimatuks demograafilise jõuteguri nõrkuse tõttu. Eestit oleks tabanud Karjala Soome NSV ja hilisema ANSV saatus, kuna soomlased ise oma suurest" tarkusest" deporteerisid Karjala, ennekõike Viiburi piirkonna aborigeenid (kokku ca 400.000) sõja ajal Soome, muutes demograafilise jõuteguri nulliks.
Ajalooprofessor Helmut Piirimäe, kes sõitis poisikesena koos isa ja emaga hobuvankril septembris 1944 talust Põltsamaa lähistelt Tallinna suunas sarnaselt Rein Taageperale, kes lähtus koos oma vanematega hobuvankril Tartu lähistelt Külitsest, rääkis oma muljete järgi, et teed olid olnud Tallinna suunas liikuvaid põgenikke täis, kuid enne nende valdava osa Tallinnasse jõudmist sõitsid Vene tankid põgenikevooridest mööda, misjärel suurem osa põgenikest suundus kodudesse kohe tagasi. Professor Helmut Piirimäe rääkis ka seda, et juhul, kui Stalin oleks tahtnud suuremast osast eestlastest lahti saada, võinuks ta anda oma vägedele korralduse nädalaks või paariks edasiminek peatada ja oodata, kuni eestlastest põgenikud on lahkunud, sarnaselt oma riukalikule käitumisele Varssavi ülestõusu ajal, kui ta andis oma vägedele korralduse mitte edasi tungida, seisma jääda ja oodata, kuni sakslased notivad Poola rahvuslased maha, et temal oleks hiljem kergem Poolat enda võimule allutada. Õnneks Stalin Eestis septembris 1944 samasugust riukalikku taktikat ei kasutanud ja kogu Eesti ei muutunud rahvusliku koosseisu tõttu tervikuna sarnaseks Ida-Virumaale, mistõttu sai läbi suurte raskuste veel kuidagi võimalikuks Eesti eraldumine Venemaast pärast NSVL-i kokkuvarisemist sisemiste (nomenklatuurisiseste) vastuolude tõttu augustis 1991.
Äämiselt totra, vastiku ja kohatu legendi/valemüüdi, et Narva rindel, sh Sinimägedel võideldi selle nimel, et 100.000 eestlast saaksid põgeneda Läände, nn vabasse maailma, sh USA-sse ja seal võitlust bolshevismi vastu jätkata, mõtlesid välja ja võtsid propagandistlikult kasutusele väliseestlased. Sest nad pidid poliitilist konjunktuuri arvestades iga hinna eest varjama sõdimist Hitleri Saksamaa vägede koosseisus ja kasutama poliitkorrektset retoorikat ja konstrueerima ajalookäsituse, mis oleks vastuvõetav USA jt lääneriikide riiklikule ideoloogiale ja ajalookäsitusele. Pärast NSVL-i kokkuvarisemist imporditi samasuguse Lääneriikidele vastuvõetav poliitkorrektne, nn feiknjuusidele põhinev ajalookäsitus ka postsovetlikku Eestisse. Seda kasutas sageli ka provintsi kinomehest, suurest sõnadetegijast ja laveerimiskunstnikust nn president Meri oma paljudes kõnedes.
Pealtvaataja 11. oktoober 2018 15:43
Ajalugu on näidanud, et eestlastel ei tule oma riigi tegemine kuidagi välja. Ilmselt mingi mõtlemise eripära. Puudub hoiak - "meie, eestlased". Selle asemel on isekus, laiskus ja rumalus. Kas kunagi tekib eestlaste mõttesse ka ühtsuse ja ühistegevuse vajadus, on raske ennustada. Vähene ühistegevuse alge on olemas ja toimetab, aga toimiva riigi jaoks peaks ühistegevus olema massiline.
Tyuiop 11. oktoober 2018 16:17
Muidugi ei tule. 100 aastat millest ka veel pool on sovieedid ja tonissiimud ajusidn.ssind pole piisav aeg kui võrrelda tuhandeaastase naabertsivilisatsiooniga :)
kui EW on 100 aastane, siis pole ju miskit vasjat,sovieeti ega kedagi 11. oktoober 2018 18:23
on ainult parunite endi poolt meisterdatud õiged eestlased, kes oskavad ligimest müüa-
kas sa kujutad ette 11. oktoober 2018 15:20
ma kirjutan, et läbisaamiseks on vaja teha pingutusi ja see saadetakse modereerimisele

t s 11. oktoober 2018 15:19
Tyuiop 14:27, 11. okt 2018 "Lugupeetud punapropagandist võiks aborigeene valgustada (kui just väga piinlik ei ole), et mis reeturliku kokkuleppe tulemusena Russia oma võitmatu punaarmee 31.08.1994 Eestist ja laiemalt kogu Ida-Euroopast ilma ühegi pauguta välja viis :) "
Europolitrukid korrutavad ja kordavad postovetlikku propagandavalet, propagandistliku ajalookäsituse poolt loodud postsovetlikku valemüüti impeeriumist lahku löömisest 1991, kui suurest kangelasteost uue-vana nomenklatuuri eestvedamisel. Politrukid ei anna aga endale aru, et kuidas saab lahku lüüa sellest, keda või mida enam pole olemas. Sama hästi (samasuguse tõeväärtusega) võiks ka öelda, et impeerium lõi ENSV-st lahku, mitte Eesti ei löönud impeeriumist lahku. NSVL-i impeerium varises kokku sisemiste, nomenklatuuris valitsenud sisemiste suurte vastuolude tõttu (majanduslikku potentsiaali edasi kestmiseks oli veel piisavalt, mida näitas NSVL-i kokkuvarisemise kaoses ja järel suurröövlite-tulevaste oligarhide poolt Venemaalt välja veetud varanduste maht ülisuurtes kogustes). NSVL-i kokkuvarisemise-lagunemise tagajärjel tekkis maailmakaardile suur hulk uusi riike, osa vägagi priskeid nagu Leedu, Kaukaasia ja Kesk-Aasia endised liiduvabariigid ja mõned hingevaakuvatena (Eesti ja Läti) võrreldes sellega, mida nad olid enne "hundi" kõhtu jõudmist/sattumist. Keda üldsegi "hundi" kõhust välja ei tulnud, oli Karjala kalevala laulude rahvas, kuna "targad" soomlased deporteerisid Karjala piirkonna, ennekõike Karjala kannase ja Viiburi piirkonna põlisrahva (ca 400.000 aborigeeni) sõja ajal Soome. Juhul, kui NSVL-i kokkuvarisemine oleks aset leidnud 10-20 aastat hiljem ja massiimmigratsioon oleks viinud olukorrani, kus põlisrahvast oleks Eestis olnud ainult veel ainult ca 30-40%, oleks rahvahääletuse tagajärjel Eesti jäänud Venemaa koosseisu sarnaselt Karjala NSV (Karjala-Soome Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi, hilisema Karjala ANSV) saatusele. Juhuslikkus-paratamatus filosoofiliste kategooriate järgi oli NSVL-i koosseisu kuulunud liiduvabariikide eraldumine-iseseisvumine pärast NSVL-i impeeriumi lagunemist 1991 paratamatu, kuna impeeriumit ühel hetkel enam polnud. Eesti riigi teke 1920 oli aga juhuslik, kuna NSVL-i impeerium siis tekkis ja hiljem järjest tugevnes kuni kokkuvarisemiseni 1991.
Tyuiop 11. oktoober 2018 16:02
Mina küsin viisakalt, et "valgusta" meid palun reeturlikust kokkuleppest võitmatu punaarmee väljaviimisel EV-st 1994 aasta augustis. Tonis Siimult tuleb see vana, ära leierdatud romaan kangelaslikust lahkulöömisest nagu plaadi pealt. Kuidas saab lahku lüüa millegist millega ei ole liitutud ?
Mooses 11. oktoober 2018 15:01
Kust püha õnnistatud vett saaks kolm liitrit osta, see pidi ka ufode eest kaitsma?
t s 11. oktoober 2018 14:39
Lõik artiklist "75 aastat liitlasriikide reeturlikust kokkuleppest" Kultuur ja Elu" 2/2017:
Liitlaste salakokkulepped.
Tsitaat Vikipeediast: „22. juuni 1941, seoses Saksamaa kallaletungiga NSV Liidule, kaotas Molotovi-Ribbentropi pakt koos salaprotokollidega oma kehtivuse. Eesti, Läti ja Leedu sõjajärgne saatus määrati mitte ainult Saksamaa ja NSV Liidu vahel sõlmitud Molotovi-Ribbentropi lepinguga, vaid enamjaolt selle tagajärgede tõdemisega Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia poolt ja NSV Liidu tegeliku vallutuse de facto tunnustamisega, mis vormistati kokkulepetega Jalta (4.–11. veebruar 1945) ja Potsdami konverentsidel (17. juulist 2. augustini 1945. aastal), millega suurriigid kinnitasid hetkeolukorra püsivana järgmisteks aastateks.ˮ
Vikipeedias avaldatud niisugune väide on äärmiselt eksitav ja võib jätta mulje, nagu oleks Balti riikide NSVL-i koosseisu jätmine otsustatud Jalta ning Potsdami konverentsil 1945. aastal. Nendel konverentsidel Balti riikide kuulumise küsimust enam ei arutatud. Kõik oli ära otsustatud juba kolm aastat varem riigijuhtide tasemel 1942. aasta märtsis. Teherani konverentsil 28. novembrist 1. detsembrini 1943 ei arutatud enam Balti riikide NSVL-i koosseisu kuulumise üle. Balti riikide teemal rääkides arutleisd Stalin ja Roosevelt hoopiski parima PR-lahenduse leidmise üle Rooseveldi jaoks – kuidas serveerida Ameerika Ühendriikide rahvale Balti riikide loovutamist Stalini Venemaale selliselt, et see ei võtaks Rooseveldilt ära Balti päritoluga elektoraadi hääli. Teatavasti seisis Rooseveldil ees järjekordne kandideerimine (4. korda) USA presidendiks, mis tal ka õnnestus.
„Jaltas ja seejärel ka Potsdamis arutasid liitlased paljude riikide – Saksamaa, Poola, Rumeenia, Bulgaaria ja teistegi – sõjajärgset saatust. Leedut, Lätit ja Eestit selles nimekirjas ei olnud. Baltimaade teemast oli saanud omamoodi tabu. Baltimaade probleemi maha vaikimine annab ekspertidele alust väita, et liitlaste vahel kehtis vaikiv kokkulepe.ˮ (Jelena Zubkova, „Baltimaad ja Kreml 1940–1953ˮ, lk 103)."
t s 11. oktoober 2018 14:18
Lõik artiklist "75 aastat liitlasriikide reeturlikust kokkuleppest" 2/2017 Kultuur ja Elu:
Liitlaste salakokkulepped, millest ei teavitatud Balti riikide saadikuid Läänes, tekitasid Eestile mõttetuks verevalamiseks muudetud 1944. aasta kaitsesõja (II vabadussõja) käigus hukkunute, vigastatute ja põgenike suure arvu ning puruks pommitatud linnade tõttu ilmselt veelgi suuremaid ning pöördumatuid rahvuslikke kaotusi, kui neid oli tekitanud 23. augustil 1939 sõlmitud MRP,mille kehtivusaeg oli suhteliselt lühike - ca 1 aasta ja 10 kuud kuni Hitleri Saksama ja Stalini Venemaa vahelise sõja puhkemiseni 22.juunil 1941.
Sõjast suurte materiaalsete ja inimkaotustega väljunud Eestis algas kohe pärast sõja lõppu 1945 intensiivne ümberrahvastamine ja immigrantide-kolonistide saabumine. Tekkisid etnilise puhastuse tsoonid, mille taasasustamiseni põlisrahvaga pole pärast 26 aasta möödumist nn taasiseseisvumisest veel jõutud ega jõuta suure tõenäosusega enam mitte kunagi. Nendest kaotustest pole üle saadud tänini, mistõttu me ei saa enam samastada sõjaeelset EV-d postsovetliku EV-ga.
Jüri Uluotsa ja rahvuslaste saatuslik valearvestus.
Kaotuste peamiseks põhjustajaks tuleb paljuski pidada saatuslikku valearvestust, mille tegid Jüri Uluots ja rahvuslased, kes agiteerisid alates veebruarist 1944 eesti mehi minema sõtta, lootuses sõja peatsesse lõppemisse ja liitlaste päästvasse sekkumisse sarnaselt esimeses vabadussõjas aset leidnud inglaste päästvale sekkumisele (sellest Saksa okupatsiooni ajal valju häälega rääkimine tähendanuks Saksa sõjakohtu alla sattumist, kuid ometi salamisi nii loodeti), mis aga liitlaste reetliku ja küünilise käitumise tagajärjel 1944. aastal enam ei kordunud.
Rahvuslastest juhtide ja arvamusliidrite valearvestuse tõttu tuli eesti rahvas Teisest maailmasõjast välja sedavõrd suurte rahvuslike kaotustega, mille läbi kaotas maailm ühe omapärase väikerahva sellisel mitmekesisel ja unikaalsel kujul, nagu see varem maailma kaunistas. Kui lääneliitlased oleksid aumehelikult informeerinud Balti riikide loovutamise otsusest Eesti saadikuid Suurbritannias ja USA-s, poleks Jüri Uluots ja teised eesti arvamusliidrid eestlasi üles kutsunud juba ette nurjumisele määratud sõjalisele vastupanule ning 1944. aasta rahvuslik katastroof jäänuks ära."
Tyuiop 11. oktoober 2018 14:48
Et kui Uluots ja rahvuslased poleks 1944 aastal oma valearvestusega vastupanule õhutanud poleks sovieedid ja stalinistid eestlasi küüditanud ja surma mõistnud ?
tsaar1918 11. oktoober 2018 14:09
Jüri Lina-sa räägid täiesti õiget juttu.
t siim 11. oktoober 2018 13:59
Alguslõik artiklist "75 aastat liitlasriikide reeturlikust kokkuleppest" Kultuur ja Elu 2/2017
"Märtsikuusse jääb viimase saja aasta jooksul vähemalt kolm Eesti jaoks raskete tagajärgedega ajaloosündmust: Eesti linnade terroripommitamine märtsis 1944, rohkem kui 22 000 inimese massiküüditamine Venemaale märtsis 1949 ning liitlasriikide juhtide Churchilli ja Roosevelti otsus jätta Balti riigid Stalini Venemaa koosseisu 23. augustil 1939 sõlmitud MRP-ga määratud piirides märtsis 1942.
Viimane tehti kingituse ja preemiana Stalinile selle eest, et Venemaa, kes kandis võitluses Hitleri Saksamaaga kõige suuremat sõjalist koormat, vabastas Saksamaa peamisi sõjalisi ressursse siduva uue rinde tekkimisega Inglismaa teda ähvardanud sõjalise kaotuse ohust.
Kuna 23. augustil 1939 sõlmitud MRP kehtivusaeg oli suhteliselt lühike – 1 aasta ja 10 kuud (23. augustist 1939 kuni 22. juunini 1941, mil Saksamaa alustas sõda NSVL-i vastu), siis olid Balti riigid alates 1944. aasta teisest poolest kuni 1991. aasta 20. augustini okupeeritud liitlaste salajaste kokkulepete alusel, mille tähtsamaks algusdokumendiks võib lugeda 7. märtsist 1942 pärinevat Churchilli kirja sellekohase otsusega ja ettepaneku esitamisega Rooseveldile (Winston Churchill, „The Second World War“ 1951 vol 4, p 293) ning Rooseveldi kohest nõustumist Balti riikide NSVL-i koosseisu jätmise ettepanekuga, mida ta väljendas juba 5 päeva hiljem, kui lubas sama asja NSVL-i saadikule Washingtonis Maksim Litvinovile 12. märtsil 1942.
Sellest on kirjutanud põhjalikult ajalooprofessor Kaarel Piirimäe 18. juulil 2015 Postimehes artiklis pealkirjaga „Kuidas 12. märtsil 1942 otsustati Eesti saatus ehk Litvinovi ja Roosevelti salajane sõnumˮ koos allikapublikatsiooniga (Kaarel Piirimäe pikemast kirjutisest, mis ilmus ajalooajakirjas Tuna 2/2015). "
t s 11. oktoober 2018 14:10
Lõik artiklist "Liitlasriikide reeturlikust kokkuleppest" Kultuur ja Elu 2/2017
Liitlaste salakokkulepped.
Tsitaat Vikipeediast: „22. juuni 1941, seoses Saksamaa kallaletungiga NSV Liidule, kaotas Molotovi-Ribbentropi pakt koos salaprotokollidega oma kehtivuse. Eesti, Läti ja Leedu sõjajärgne saatus määrati mitte ainult Saksamaa ja NSV Liidu vahel sõlmitud Molotovi-Ribbentropi lepinguga, vaid enamjaolt selle tagajärgede tõdemisega Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia poolt ja NSV Liidu tegeliku vallutuse de facto tunnustamisega, mis vormistati kokkulepetega Jalta (4.–11. veebruar 1945) ja Potsdami konverentsidel (17. juulist 2. augustini 1945. aastal), millega suurriigid kinnitasid hetkeolukorra püsivana järgmisteks aastateks.ˮ
Vikipeedias avaldatud niisugune väide on äärmiselt eksitav ja võib jätta mulje, nagu oleks Balti riikide NSVL-i koosseisu jätmine otsustatud Jalta ning Potsdami konverentsil 1945. aastal. Nendel konverentsidel Balti riikide kuulumise küsimust enam ei arutatud. Kõik oli ära otsustatud juba kolm aastat varem riigijuhtide tasemel 1942. aasta märtsis. Teherani konverentsil 28. novembrist 1. detsembrini 1943 ei arutatud enam Balti riikide NSVL-i koosseisu kuulumise üle. Balti riikide teemal rääkides arutlesid Stalin ja Roosevelt hoopiski parima PR-lahenduse leidmise üle Rooseveldi jaoks – kuidas serveerida Ameerika Ühendriikide rahvale Balti riikide loovutamist Stalini Venemaale selliselt, et see ei võtaks Rooseveldilt ära Balti päritoluga elektoraadi hääli. Teatavasti seisis Rooseveldil ees järjekordne kandideerimine (4. korda) USA presidendiks, mis tal ka õnnestus.
„Jaltas ja seejärel ka Potsdamis arutasid liitlased paljude riikide – Saksamaa, Poola, Rumeenia, Bulgaaria ja teistegi – sõjajärgset saatust. Leedut, Lätit ja Eestit selles nimekirjas ei olnud. Baltimaade teemast oli saanud omamoodi tabu. Baltimaade probleemi maha vaikimine annab ekspertidele alust väita, et liitlaste vahel kehtis vaikiv kokkulepe.ˮ (Jelena Zubkova, „Baltimaad ja Kreml 1940–1953ˮ, lk 103). Kuigi Teherani konverentsil ei vaielnud Stalin ja Roosevelt Balti riikide jätmise või mittejätmise üle NSVL-i koosseisu, kuna see oli märtsis 1942 juba ära otsustatud küsimus, võib Teherani konverentsi otsuseid pidada sellele vaatamata märgilise tähtsusega sündmuseks Balti riikidele. Seejuures äärmiselt traagiliste tagajärgedega Eestile ja Lätile, kes alustasid 1944. aasta alguses rasket kaitsesõda Saksa armee koosseisus Vene vägede vastu – püüdega uut okupeerimist ära hoida, teadmata seejuures, et liitlased on salakokkulepetega, millest ei informeeritud Balti riikide saadikuid Läänes, Balti riikide kuulumise ja sõja saatuse juba ära otsustanud Stalini Venemaa kasuks. Saksa ajalehtedes ilmunud teateid Balti riikide loovutamise kohta Stalinile ei võetud tõestena ja sedalaadi infot pidasid rahvuslased Saksa propagandaks."
Tyuiop 11. oktoober 2018 14:27
Lugupeetud punapropagandist võiks aborigeene valgustada (kui just väga piinlik ei ole), et mis reeturliku kokkuleppe tulemusena Russia oma võitmatu punaarmee 31.08.1994 Eestist ja laiemalt kogu Ida-Euroopast ilma ühegi pauguta välja viis :)
t s 11. oktoober 2018 16:00
Tyuiop 14:27, 11. okt 2018 "Lugupeetud punapropagandist võiks aborigeene valgustada (kui just väga piinlik ei ole), et mis reeturliku kokkuleppe tulemusena Russia oma võitmatu punaarmee 31.08.1994 Eestist ja laiemalt kogu Ida-Euroopast ilma ühegi pauguta välja viis :) "
Europolitrukid korrutavad ja kordavad postovetlikku propagandavalet, propagandistliku ajalookäsituse poolt loodud postsovetlikku valemüüti impeeriumist lahku löömisest 1991, kui suurest kangelasteost uue-vana nomenklatuuri eestvedamisel. Politrukid ei anna aga endale aru, et kuidas saab lahku lüüa sellest, keda või mida enam pole olemas. Sama hästi (samasuguse tõeväärtusega) võiks ka öelda, et impeerium lõi ENSV-st lahku, mitte Eesti ei löönud impeeriumist lahku. NSVL-i impeerium varises kokku sisemiste, nomenklatuuris valitsenud sisemiste suurte vastuolude tõttu (majanduslikku potentsiaali edasi kestmiseks oli veel piisavalt, mida näitas NSVL-i kokkuvarisemise kaoses ja järel suurröövlite-tulevaste oligarhide poolt Venemaalt välja veetud varanduste maht ülisuurtes kogustes). NSVL-i kokkuvarisemise-lagunemise tagajärjel tekkis maailmakaardile suur hulk uusi riike, osa vägagi priskeid nagu Leedu, Kaukaasia ja Kesk-Aasia endised liiduvabariigid ja mõned hingevaakuvatena (Eesti ja Läti) võrreldes sellega, mida nad olid enne "hundi" kõhtu jõudmist/sattumist. Keda üldsegi "hundi" kõhust välja ei tulnud, oli Karjala kalevala laulude rahvas, kuna "targad" soomlased deporteerisid Karjala piirkonna, ennekõike Karjala kannase ja Viiburi piirkonna põlisrahva (ca 400.000 aborigeeni) sõja ajal Soome. Juhul, kui NSVL-i kokkuvarisemine oleks aset leidnud 10-20 aastat hiljem ja massiimmigratsioon oleks viinud olukorrani, kus põlisrahvast oleks Eestis olnud ainult veel ainult ca 30-40%, oleks rahvahääletuse tagajärjel Eesti jäänud Venemaa koosseisu sarnaselt Karjala NSV (Karjala-Soome Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi, hilisema Karjala ANSV) saatusele. Juhuslikkus-paratamatus filosoofiliste kategooriate järgi oli NSVL-i koosseisu kuulunud liiduvabariikide eraldumine-iseseisvumine pärast NSVL-i impeeriumi lagunemist 1991 paratamatu, kuna impeeriumit ühel hetkel enam polnud. Eesti riigi teke 1920 oli aga juhuslik, kuna NSVL-i impeerium siis tekkis ja hiljem järjest tugevnes kuni kokkuvarisemiseni 1991.
tsaar1918 11. oktoober 2018 13:59
Jüri,sa räägid täitsa õiget juttu.See,mis meile räägitakse igasuguste poliitikute poolt -on täielik bluff.
Mati 11. oktoober 2018 13:45
No kas peab igasuguste vaimuhaigete vandenõuteooriaid ajalehes ära trükkima? Esitagu neid Paldiski maantee 52.

t siim 11. oktoober 2018 13:38
NB! CHURCHILLI 7.märtsil 1942 saadetud kirja ettepanekuga jätta Balti riigid Stalini Venemaa koosseisu 23. aug. 1939 sõlmitud MRP-ga määratud piirides, millega Roosevelt kohe ka nõustus, kutsudes 5 päeva hiljem 12. märtsil 1942 enda juurde Venemaa saadiku USA-s Litvinovi ja andes talle teada USA otsusest jätta Balti riigid Stalini Venemaa kossseisu, saab lugeda ajakirjas Kultuur ja Elu 2/2017 ilmunud artiklist pealkirjaga "75 aastat liitlasriikide reeturlikust kokkuleppest". Guugeldage tingimata sellise pealkirjaga artikli leidmiseks.
Märtsis 2017 möödus 75 aastat liitlasriikide juhtide Churchilli ja Rooseveldi salakokkuleppest ja otsusest, mis tehti märtsis 1942 Balti riikide loovutamise kohta Stalini Venemaale, millest ei informeeritud Balti riikide saadikuid läänes. Churchilli ja Rooseveldi poolt märtsis 1942 sõlmitud salakokkulepe Balti riikide loovutamise kohta Stalini Venemaale 23. aug 1939 sõlmitud MRP-ga määratud piirides muutis eestlaste ja lätlaste 1944. a sõjalise vastupanu (1944 a kaitselahingud - II Vabadussõda Eestis algas 2.veebr.1944 Narva jõe ääres) mõttetuks ja ennast ning teisi hävitavaks verevalamiseks. Juhul, kui liitlased oleksid aumehelikult teavitanud Balti riikide loovutamise otsusest Stalinile, poleks Jüri Uluots ja rahvuslased agiteerinud Eesti rahvast asuma kaitsesõtta, mille saatus on nende selja taga suurriikide liidrite poolt juba ära otsustatud küsimus. Sellisel juhul oleks rahvusliku katastroofiga lõppenud 1944. a sõjaline vastupanu, ennast ja teisi hävitav mõttetu verevalamine ära jäänud, mille ohvreid-sõjamehi selle mõttetu verevalamise põhjustajad ei luba võitjariigid nüüd väikerahval isegi meelde tuletada ja neid austada. Kuna tegemist on uutes okup.tingimustes tabuteemaga, siis võib sellest Eestile rahvusliku katastroofi põhjustanud salakokkuleppe sõlmimise aastapäeva möödumisest lugeda ainult 2-st marginaalsest väljaandest - Rahvusliku Teataja 2017 kas mai või juunikuu numbrist ning ajakirjast Kultuur ja Elu 2/2017 ("75 aastat liitlasriikide reeturlikust kokkuleppest").
Tyuiop 11. oktoober 2018 14:04
Esiteks- miks üldse oli vaja Eestit rünnata kui tema saatus oli seljataga otsustatud ? Teiseks- ei olnud mõtetu sest kümnetel tuhandetel oli võimalus saabuva terrori eest kodumaalt lahkuda . Kahju muidugi, et riigist välja pääses vähem kui punaarmeelasi mättasse löödi.
lääs on varemgi meid reetnud, 11. oktoober 2018 12:49
Venemaa aga naaber ja naabriga peab ikka hästi läbi saama.
Kännu 11. oktoober 2018 12:54
ei ole võimalik läbi saada naabriga, kes seda läbi saamist ei soovi ja omi sihvkakotte ning balalaikasid meile kaela surub!
meie tahame hoopis 11. oktoober 2018 20:25
muumimamma külalisi, nemad rikastavad!
vanur 11. oktoober 2018 14:06
Mis vahe on "saame naabriga hästi läbi" või loodame lääneriikide abile hea naabri agressiivse käitumise korral ? Mina ei tea aga mäletan aegu, kus Tallinna linn oli nagu sõjaväelinnak. Kuhu ei vaata, igal pool vene/nõukogude sõjamehed . Linn kubises sõjameestest rahu ajal. Valvasid oma enda vallutusi.
vanurile 11. oktoober 2018 16:38
kui sa veel elada jaksad - loodan, et jaksad! - siis näed selle ka ära, kuidas linnon isIamivaIIutajaid täis ja eestlane veel koogutab nende ees ja teeb, nagu nad käsivad. lisaks maksab kogu nende elu kinni, kuigi omad lapsed ja vanurid on näIjas.
Truth 12. oktoober 2018 21:23
maakas mõtiskleb 11. oktoober 2018 12:37
Igasugu helmelistele ja Co üks küsimus. Miks meie noored soovivad just sinna rännata, kus nn sooruslased riiki juhivad või valitsuses on? Tõmbekeskus on Lääne Euroopa, mitte venemaa, kus just need antisooruslased riiki juhivad?
mm 11. oktoober 2018 12:38
ärge nüüd tulge jälle sõimama ja sildistama!
Sentinel 11. oktoober 2018 12:42
Mis meelitab kärbseid rohkem, kas raamaturiiul või lampkast?
kribu 11. oktoober 2018 12:44
Seal makstakse töötamise eest normaalset palka.
palju palka jah 11. oktoober 2018 14:57
siis saad hulgim kahjulikku meditsiini osta ja pahntoitu sisse järada
to palju palka jah 12. oktoober 2018 14:29
tule sina ka sealt metsa keskelt välja.ei pea läänes rämpstoitu pugima.ka eestis rämpstoitu.
iconoclast 11. oktoober 2018 13:14
Sest noortel pole elukogemust et aru saada mida see vasakpoole salivus endaga kaasa toob ja noorele kes just on vabanenud vanemate "ikke" alt on valmis leppima mis iganes vasakpoolsusega.
? 11. oktoober 2018 13:25
Kas sa Perekonnaga kooskõlastasid selle vastuse?
maakale 11. oktoober 2018 16:41
muide, et sa teaksid, noored tulevad euroopast ära. muidugi alati on neid, kes suure hurraaga ikka veel lähevad, aga tegelikult on seal elu mosIemitega üldse mitte meeldiv. tulevad aga tagasi, mul väga palju tuttavaid, kes ka läksid, nüüd on tagasi. kui sa seal ikka rikkur ei ole ja kõrge aia taga turvaliselt ei ela, siis meelakkumine pole, kuigi palka saad rohkem. raha ei ole alati kõik, nii mõnigi on seda mõistnud.
Kah vandenõuteooria 11. oktoober 2018 12:31
Kuulujuttude kohaselt olla Ruhnu saar lubatud Kuramaa suurhertsogiriigile.
Udo Türilt. 11. oktoober 2018 12:01
Õnneks sekkub alati EMAKE LOODUS. Ja pühib platsi puhtaks. Olgu see siis Suur Rooma impeerium, EU. või mis iganes Soroslaste loodud süsteem.
A 11. oktoober 2018 12:32
Kahjuks ei ole eestlase elu nii pikk , kui EMAKESEL LOODUSEL .
Truth 12. oktoober 2018 21:25
A le kell 12.32
Aga lapselapsed ja lapselapselapsed > neile jäägu meie poolt puhas ning korras Eestimaa
,,A,, 11. oktoober 2018 11:52
Kahjuks on see tõde! Avage silmad.
Leaal, Elu 11. oktoober 2018 11:51
Otseselt ning materiaalselt ei huvitu Eestist ei Lääs ega Ida. Huvipakkuv on vaid meie geograafiline asukoht. Seega peame asjast ka normaalselt aru saama ning võimaluste piires enda eest ise seisma. Päris kahe tooli vahele ei tohi me siiski istuda, hetkel on läänepoolne tool kindlam ja meile raasukese võrra rohkem vabadust lubav.
Truth 11. oktoober 2018 13:12
Võitlus!? Mille vastu võitles üks kõrge intelligentsiga ja arenenud maailmavaatega akadeemik?
N A D on huvitatud ju küll > a) fos f, b) kil da; ja muidugi tähtaim > geograafiline asukoht.
Kell 11.51 Elu kirjutasite ju täpselt, mis on iga eestlase kohustus:
võimaluste piires enda eest ise seisma.

Edgar 11. oktoober 2018 11:29
ikka vaja pildile,mis sest,et ise ka ei usu oma luuletusi....
löpuks 11. oktoober 2018 10:56
tuleb ilmalöpp nii ehk naa. selles pöle miskit uut.
kas 11. oktoober 2018 10:50
lina ja teised sarnased mitte vastavas asutuses ei peaks olema? enamus on neist ju parempoolsed pooletoobised.
? 11. oktoober 2018 11:01
sul hakkas seal igav?
UFOsi on meil kah nähtu mitte ainu rootsis 11. oktoober 2018 10:42
Lina kirjuta Pässa Riksi vaated kah üles, kes nägi peäle Vallo pulmi ufot, kui nädal aega koomas oli, ühe mää taga
Bill de Berg 11. oktoober 2018 10:28
Tegelikult on asjalood hullemad. Kui isegi Prantsusmaa ja UK on juba põhimõtteliselt üle võetud, siis meie väike Eesti on vaid kerge järelroog viiekäigulise õhtusöögi ajal. Äsja kuulasin intervjuud, kus kaks prantsuse noormeest rääkisid olukorrast oma kodumaal ja tõdesid, et igas suguvõsas on juba aafriklasest või araablasest liige sees. Keegi ei protesteeri, kõik tundub olevat täiesti normaalne ühe keskmise prantslase jaoks. Mis sõda siin enam vaja on? Noormeeste endi sõnul on praegu kõige tähtsam küsimus rassiteadvuse säilitamine Ida- ja Põhja-Euroopas, sest kui ka siin rindejoonel kaotatakse, ongi euroopa rahvastega kõik läbi. Meid nagu polekski kunagi olnud.
sündivus 11. oktoober 2018 11:08
nii väike, et varem või hiljem kaome.
Tyuiop 11. oktoober 2018 11:26
Bill ära luuleta. Kõige tähtsam küsimus on kooliharidus mitte hülgemöla :)
to tyuiop 11. oktoober 2018 12:53
1938 aasta sept lõpus 11. oktoober 2018 10:20
sõlmiti Münchenis Prantsusmaa, Inglismaa, Itaalia ja Saksamaa vahel sobing, millega sisuliselt anti Saksamaale vabad käed Tšehhoslovakkia vallutamiseks ja sisuliselt ka II maailmasõja alustamiseks. Läänes ja USA-s võeti see sobing suure vaimustusega vastu. Lääneriikidel olnuks võimalik siis veel maailmasõda ära hoida, kuid nad ei soovinud seda .
! 11. oktoober 2018 10:26
1939. aasta augustis: kaks suurt sõpra - punanats ja pruunnats sõlmisid Moskvas salaprotokollid, mille alusel Euroopa jagati kahe natsi vahel...
Suurbritannia peaminister Winston Churchill tegi Jossif Staliniga tehingu, millega loovutas Baltimaad Nõukogude Liidule 11. oktoober 2018 10:48
Nii seisab artiklis. "Kõik meie sõjaaegsed ja hilisemad kannatused, kõik need inimohvrid on tingitud sellest, et Churchill ei öelnud Stalinile: „Vaat nüüd te enam kaugemale Baltikumi ei tule!“ Vastupidi, ta kirjutas USA presidendile Theodore Rooseveltile kirja, et parim lahendus on, kui Eesti, Läti ja Leedu jäävad Nõukogude Liidu koosseisu. Aga Inglismaa pole ei vabandust palunud ega kahjutasu maksnud!“"
Tyuiop 11. oktoober 2018 11:56
No ikka päris anekdoot kohe: Vanapagan ei öelnud Püha Jüri kutsikatele "vaat nüüd te enam kaugemale Baltikumi ei tule! " ja jättis kahjutasu ka veel maksmata :)
kes usub 11. oktoober 2018 11:54
see oli usa pikem plaan,samal ajal toetas usa jaapani sõda hiinaga ja venemaaga.1945 tahtis stalin tungida maavägedega jaapani suurtele saartele,taheti,et usa annaks sõjavarustuse,aga usa ei andnud.praegu oleks võinud jaapan olla nagu põhja-korea.
maakas 11. oktoober 2018 09:42
Lugesin tänast Posti meest! See Lina pigem uurigu, mis plaanid on meie maaga kesiklal @ helmelistel!
jääkapp 11. oktoober 2018 09:58
nu, 11. oktoober 2018 10:01
helmeliste poolt hääletamiseks piisab, kui teada, mita lohvide ja sortside valimine su lastelastele toob.
to maakas 11. oktoober 2018 10:02
rumal oled, just peaks uurima, mida teevad Soros ja muud sotsid meie maaga ja EU-ga
to / 11. oktoober 2018 10:49
ära solva maakaid, see on erand või provakaator
Tere linnakas! 11. oktoober 2018 11:31
Olen minagi maakas ehk kunagi on ka linnas elatud ja hetkel maaelu ja ja kōik lisad juurde siis maal saab olla uhkusega et on ikka kus loodust nautida jne! Ehk mis sundis kommima siis kas maakad polegi inimesed ??? Kindlasti on ja palju siiramad kui linna inimesed
09:42 /Ja kas see 11. oktoober 2018 10:32
Post mees ka vastuse andis, kuidas soroslased süütut genotsiidi ellu viivad rahva lõhestamisega? Aitad ju igati sellele kaasa ja otsid vaenlasi suitsukatteks, nagu ehtsal spioonil kombeks. Vahelejääd ikkagi, nagu need 2 venelast kulutšekkidega taksosõidul.
Kesk on parim! 11. oktoober 2018 10:39
Meie juhtideks on loodud Kõlvart, Toom, Karilaid ja perekond Helme! Maha sooros ja euroopa kapitalistid!
maakas veel 11. oktoober 2018 11:11
lasin vist herilasse pessa pisut kõhutuult! küll lõi sumisema! Lugege tänast Posti meest (paberkandjal) ja mõelge - kõik ei ole kuld, mis näiliselt hiilgab!!!
See om jama 11. oktoober 2018 12:38
sa vaata ainult solovjoovi saadet ja vene kanaleid! Muu on kõik soorosmeedia!
Ants 11. oktoober 2018 09:38
Ja kui onu nüüd rohud ka ära võtaks, oleks elu jälle ilusam.
Habe 11. oktoober 2018 10:12
Las tuleb muu juurde tamme tüve sisse, ma avan kõik tsahkrad tal! Saab nägijaks.

no lääs 11. oktoober 2018 09:34
on meid juba varemgi maha müünud ja küll reedab ka edaspidi kui seal on makaroni und merkeli taolised.
kamm 11. oktoober 2018 09:42
Lääs müüb maha ja Venemaa sõidab üle. Niru lugu. Semmides Venemaaga sõidab Venemaa meist taaskord üle. Niru lugu. Kokkuvõttes kaks niru lugu.
! 11. oktoober 2018 11:09
Need ei saanud hääletada, kes Siberisse surid (küüditatud) või venemaa Gulagis hukkusid...
Ilmselt 11. oktoober 2018 11:28
oli see omamoodi protest praegu meid valitseva Punavalitsuse vastu!
11. oktoober 2018 09:30
Rahunemine on üks stressi maantamine
hallhabe 11. oktoober 2018 09:15
Rääkige mis tahate, aga Lina "Skorpioni märgi alla" ja "Maailmaehitajate pettus" on klassika, mille peaks iga mõtlev inimene läbi lugema
kribu 11. oktoober 2018 09:52
Loe parem AABITS läbi.
Ilmselt on juba ammu loetud, 11. oktoober 2018 10:05
ja sinust isegi kõvasti ette jõudnud - ka ajaloo ja loodusteaduse ja.. õpikudki läbi loetud, ja seda nii, et nende mõjul maailma toimimine selgemaks hakkab saama.
11. oktoober 2018 10:12
sa kribu-krabu pole ise nähtavasti mõmmi-aabitsastki jagu saanud.
ühinen: mitte keegi pole suutnud ühtegi esitatud fakti ümber lükata 11. oktoober 2018 10:00
Linal on iga fakt tõestatud ja dokumenteeritud.
madrus 11. oktoober 2018 16:28
... kas ka see kuidas ta sügaval N-ajal moskvas igal pool jalutas ...
am 11. oktoober 2018 10:07
Täpselt nii on ja kes vastupidist väidab,püüab ajalugu ümber tõlgendada.
Loeng 13. oktoober 2018 18:13
Jüri Lina loeng oli Tallinnas 7.oktoobril.Saal oli nii puupüsti täis et kedagi juurde ei mahtunud.Sellegipoolest jäi osa rahvast trepikotta lootusrikkalt seisma.Loeng oli tervise teemal.Näidati ka filmikatkendit.
11. oktoober 2018 08:43
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
krõmpsluu 11. oktoober 2018 09:53
helista ajusaagimile,ehk teeb alet.
Pärast saab veel mingi süüdistuse kaela :-) 11. oktoober 2018 11:02
"Pikemat intervjuud Jüri Linaga saab vaadata Õhtulehe veebisaatest „Puuduta mind“."
'
Minu meelest saab vist üksiku artikli ka osta, vaadata ei saa, sest mul on lugemisõigus tellitud. Muidu peaks vist artikli lõpus olema see koht.
Ja saab ka filmi ennast ju vaadata:
http://jyrilina.com/eesti/loengud/
.
qq 11. oktoober 2018 08:39
Miks Eesti siis kallistas mitte läänega, vaid natsidega ja venelastega (kirjutas ju nendega alla mittekallaletungilepingud ja baasidelepingud jne). Seega siis ei olnud Lääs Eestile mingi sõber. Aga hiljem uluda on eestile kombeks..
Oswald 11. oktoober 2018 08:23
UFOdest rääkides ei tohiks hr. Lina enam peale võtta...
kes usub 11. oktoober 2018 08:22
hitler värvati 1922 usa luure teenistusse,talle anti väga palju raha oma partei arendamiseks,tema eesmärk pidi olema võitlus kommunistide vastu.
12. oktoober 2018 19:53
1922. aasta 20. novembril algas Münchenis kohtumine NSDAP-i juhi Hitleri ja USA sõjaväeatašee abi kapten Truman Smithi vahel.
22. novembri ühismemorandumisse pandi kirja, et USA-d ja NSDAP-i seob ühine võitlus bolševismi vastu. Leiti, et maailma ajaloo seisukohast lähtuvalt oleks parem, kui otsustav võitlus Lääne tsivilisatsiooni ja bolševismi vahel toimuks Euroopas, mitte aga Ameerika pinnal.
Jõuti ühisele seisukohale, et parlamentarism tuleb Saksamaal likvideerida, sest see ei suuda bolševismile vastu seista. Hitlerile mõistagi ei öeldud, et samaaegselt toetatakse ka Nõukogude Venemaa režiimi.
II maailmasõda oli hea finantsprojekt, mis aitas USA-l ka majanduskriisist väljuda.
Aastal 1929 otsustati lõplikult, et hakatakse Hitlerit toetama ja 1933. aasta 30. jaanuaril sai Wall Street oma mehe Saksamaa etteotsa. Sama aasta 3. veebruaril kohtus Hitler sõjaväe esindajatega ja teatas, et hakake valmistuma sõjaks idas.
Lev Bezõmenski
Kolmanda Reich'i lahendatud mõistatused
Eesti Raamat 1989
Ainus abi tuleb idast! 11. oktoober 2018 08:14
Seal on meie tõelised sõbrad, kes ehitasid meile linnad, koolid, tehased haiglad, suured kolhoosid ja tõid kultuuri. Õpetasid meid kahvliga sööma, wc kasutama ja lugema.
sanitar 11. oktoober 2018 08:40
miks sa tänaseid tablette ei võtnud?
Jah 11. oktoober 2018 08:59
ja televiisori tõid nad meile kah!
sulle teadmiseks 11. oktoober 2018 10:26
Televisioonile panid aluse vene teadlased ja nende teadustööd. Õhtuleht ei lase pikemat kommentaari läbi kahjuks.
TEADA 11. oktoober 2018 10:39
Jaa-jaa. 11. oktoober 2018 13:29
TV leiutas kirjaoskamatu pärisori Sidorov aastal 1823. See ju nõuka-aegsetest kooliõpikutest tuttav lugu.
siis 11. oktoober 2018 15:07
kui pildiraam pähe kukkus
Kõik 11. oktoober 2018 09:34
negatiivne kaasa arvatud ilm tuleb Venemaalt! Mis kurad i kultuur nad tõid???? Kas puhvaika,kitsad ja pläät on kultuur???
Raadio 11. oktoober 2018 09:39
Tõi meie koju Popov!
mida on eestlasel vastu panna? 11. oktoober 2018 10:24
Maailma kuulsamate kirjanike seas on palju venelasi. Samuti on palju maalikunsti esindajaid kes on läbi ajaloo olnud oma ala tipud maailmas. Teater&ballett, kinokunst, heliloojad jne. Televisioonile panid aluse vene teadlased ja nende tööd. Suur osa praegusi hollivoodi staare on vene juurtega ehk küll põhiliselt tsaari-vene või nõukogude vene juudid. Nimetagem siis mõned: Leonardo di Caprio, Mila Kunis, Nataly Portman, Gwyneth Paltrow, David Duchovny, Harrison Ford, Michel Douglas, Winona Rider, Steven Seagal, Silvester Stallone, Pamela Anderson, Sean Penn, Jake ja Maggie Gyllenhaal, muusik Lenny Kravitz, David Copperfield, helilooja Irvin Berlin, Steven Spielberg, Dustin Hoffmann jne. Firma Timberlandile pani aluse juut Venemaalt, Chevrolet Corvette looja vanemad on pärit Leningradist, Warner Bros, pani aluse Venemaalt emigreerunud pere. Max Factor on venelase loodud.
Kas 11. oktoober 2018 11:46
sa arvad,et kui Popov ei oleks raadiot leiutanud,siis meil ei olekski raadiot?? Kõiketeadja 🤔😘🤗😎😂
to Raadio / 11. oktoober 2018 12:06
Nad tõid mehisuse, läbi kannatuste!
Tyuiop 11. oktoober 2018 12:40
Mida sa seletad joppenpuhh ??? Tsaar Putini parem käsi on eestlane Vaino, viimane surnud Venemaa patriarh Aleksius II / Ridiger oli eestlane, parim Venemaa nõid on eestalne Kerro, Lenini maaletooja oli eestlane Kesküla; 20. sajandi suurima spiooni, NSVL kangelase Sorge õpetaja ja juht oli eestlane Rimm, eestalse Kabur'i mootorsaag Druzba saagis tervet Nõukogude Liitu . Igasugustest meremeestest, kindralitest, kunstnikest, lauljatest ja muidu leiutajatest ei hakka üldse rääkima need on kõik eestlased. Teie puukin räägib isegi eesti keeles nii, et ära keksi .
Tyuiop 11. oktoober 2018 12:44
Jah, teie vandistani äpu kari ei saa isegi oma musta raha pestud aga ähvardate siin Eestit ja meie NATO sõpru. Bazor!!!
Jaa-jaa. 11. oktoober 2018 13:33
Ja aurumasina leiutas maailmakuulus vene teadlane pärisori Polzunov ja elektrilambi kirjaoskamatu Jablotskov. kõik muu on "ajaloo ümberkirjutamine".
Just nimelt! 11. oktoober 2018 13:40
Meenutagem kasvõi Tsusima lahingut. Ja ärge tulge rääkima, et vene laevad põhja lasti, see on "ajaloo ümberkirjutamine".
uku 11. oktoober 2018 14:09
Tsiviliseeritud maailmas leiutas raadio Marconi. Popovile kuulub välgu detektori leiutamise au.
uku 11. oktoober 2018 14:13
Ja sa arvad, et kõik nende kuulsuste vene esiisad läksid laia maailma kultuuri viima missioonitundest. EI. Need inimesed tulid Venemaalt ära, sest neil polnud süüa, neid kiusati ja nad oleks lihtsalt maha löödud.
Est 11. oktoober 2018 17:21
Nii suure rahvaarvuga riigilt on normaalne,et mingi protsent osutub rahvast andekaks
Mida on eestlasel... 12. oktoober 2018 14:18
Pool Hollywoodi kubiseb ikka skandinaavlastest
maakas 11. oktoober 2018 09:44
Õige, just paregu on üks vene kultuuritoojate klubi Tallinas kohtu all... lehest lugesi!
onu tommi oenn 11. oktoober 2018 10:04
ja oma viimased riided antsid ka meitele koos maratiga
marat 11. oktoober 2018 10:21
ja oma viimased rahad tõid ka meite olla või olla panka
vanja 11. oktoober 2018 11:11
ja Lenin leiutas elektri! Iljitši lambike! eks vaielge vastu, paganad.
Vanja 11. oktoober 2018 11:48
No vot! 11. oktoober 2018 13:44
Ja meenutame kasvõi "kommunismi kompsukesi", mida Brežnevi ajal rahvale riigipühade puhul jagati. Ja rahvas oli õnnelik - igaüks sai paari viineri eest parteid ja valitsust tänada.
Hüva Nali 11. oktoober 2018 11:47
Kirjutis on niivõrd hea, et enamus kommijatest ei saanud naljale pihta.
lisa 11. oktoober 2018 13:27
- tagumiku pühkima ikka ka.

Tiit 11. oktoober 2018 08:06
Maia poliitikud on ju nii sinisilmsed ja naiivsed. Kui kasulik on unustatakse see mikroriik kohe ära.
! 11. oktoober 2018 08:06
uku 11. oktoober 2018 08:02
Ma müüsin eelmisel nädalal kolme õlle eest Inglismaa sõbrale maha. Peaks Linale teatama, las väntab filmi enne kui MI6 agendid mind kätte saavad.
Jah 11. oktoober 2018 07:52
Viimati sattusime 1945 koalitsiooni annektsiooni alla.
ätt. 11. oktoober 2018 07:43
Hr.Lina on vandenõuteoreetik ja selleks ka jääb aga liigne usaldus suurriikide vastu,kõikide munade asetamine ainult ühte korvi ja selle juures meeletu pugemine ei lõpe kunagi hästi.
Klassik kirjutas "Sa pead Ta soovid lugema juba silmadest "!
noh 11. oktoober 2018 08:41
Eesti munad ei olnud ühes korvis, vaid kahes - Natsi-Saksamaa ja Sovjeedi Venemaa.
selline 11. oktoober 2018 09:15
munade asetus raskendab otsuste tegemist.
Urmas 11. oktoober 2018 18:01
Mitte munade asetus, vaid munade hulk!
eremiit 11. oktoober 2018 11:21
lina pohjendab oma teooriad kenasti ära, erinevalt poliitikutest kes valetavad silma pilgutamata, koik teised on võimumeeste silmis vandenõulased, populistid, äärmuslased jne., ainult nemad teavad aga tulemusi me ju näeme, lakkamatu häving
jaa jaa 11. oktoober 2018 11:54
leitnants Lukas jäi Svejkiga rahule
ab 11. oktoober 2018 07:32
Ega see nüüd esimest korda pole.
11. oktoober 2018 07:16
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
Huilo 11. oktoober 2018 09:20
Molodets! Tak derzat!

väga õige 11. oktoober 2018 07:05
jutt ja Jüri Lina on tark mees.
Ja teine tark mees on ,see kes uurib ja kirjutab raamatuid sõjandusest 11. oktoober 2018 08:07
ja meie julgeolekust ,keda ma kuulan ja loen huviga on hr Leo Kunnas , soovin talle
edu ja tervist ja vastupidamist võitlemaks tuuleveskitega .
On paremaid! 11. oktoober 2018 10:14
Nõid Nastja ja Igor Mang! Täheteadlased ja maatargad.
11. oktoober 2018 06:44
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
Tyuiop 11. oktoober 2018 09:45
Juba paljastatud: nii nagu koer külale nii küla koerale.
11. oktoober 2018 00:22
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
Siil 11. oktoober 2018 06:58
11. oktoober 2018 07:40
kalla omale pähe vett, durakas
Ulvi 11. oktoober 2018 08:41
On kohti kus saab pähe elektrit ka tasuta.
Kosmoses saab 11. oktoober 2018 11:51