Tele

TV3 VIDEO | Katrin Lust avameelselt: olen täiesti tavaline inimene ning ka mina nutan patja (7)

LISA KOMMENTAAR

see 4. september 2018 21:35
kena tüdrik võiks miskit muud teha.
Filmi nimi 4. september 2018 17:36
Filmi nimi oli ikka "Taarka." See laulu sisse panemisest.
4. september 2018 16:37
Katrin Lust on parim saatejuht ja huvitav saade on. Edu Katrinile
ennast kiitmast ma ei väsi 4. september 2018 17:23
aga Lust pole ajakirjanik, paraku eesti ajakirjanduse häbiplekk!
Ajakirjaniku pisaraid ei usu 4. september 2018 15:58
Pressinõukogu Lusti ja Kuuuurijat taunivad otsused:
01.03.18 Tauniv: TV3 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti rikkus saade punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu leiab, et saates on faktid ja oletused segamini ning saatejuht on intervjueeritavaid oma küsimustega suunanud.
01.03.18 Tauniv: TV3 saade „Kuuuurija“ rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul esitati Marta Tuule artikli kohta ebatäpset infot ja pandi artikkel väidetavate rünnakute ja ähvardustega samasse nimekirja, mistõttu oleks pidanud sõna andma ka Marta Tuulele.
14.12.17 Tauniv: TV 3 rikkus Kuuuurija saatelõigus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.7., mis näeb ette, et vanemate vaidlusi laste hooldusküsimuste üle üldjuhul ei kajastata. Pressinõukogu hinnangul puudus antud saatelõigu kontekstis avalik huvi rääkida alaealistest lastest ja näidata videolõiku laste ära viimisest. Pressinõukogu arvates tuleb ajakirjanikel hoolikalt kaaluda, kas lapsevanemate ütlusi ja infot laste kohta avaldada või mitte.
15.06.17 Tauniv: Kuuuurija rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on Elva linnapeale sõna antud formaalselt, sest sisulistele süüdistustele ei saanud ta vastata.
15.09.16 Tauniv: TV3 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul luuakse kaebaja suhtes saates negatiivne kontekst ja jäetakse mulje, et ta võib olla blogija surmas süüdi. Pressinõukogu leiab, et saates ei ole esitatud ühtegi tõendit, mis kinnitaks, et kaebaja soovitas blogijal lõpetada ravimite võtmise.
Nüüd väidetavalt kriminaaluurimise all korduva
§ 266. Omavoliline sissetung ja lahkumisnõude täitmata jätmine
kahtlusega.
Omal ajal saatis Inglsmaalt väljamõeldud lugusid.
No, kui see pole räpane ajakirjanik, kes ta siis on?
pilt 4. september 2018 15:23
lisandusega - ainult fassaad
mis on pildil valesti 4. september 2018 17:46
Trellid on valel pool