Inimesed

PALJU ÕNNE! Allar Jõks kinnitab kihlumist elukaaslase Heidi Viluga (20)

LISA KOMMENTAAR

ohh 23. august 2018 06:52
ohh õnne, ilmselt on prooviaeg läbi ja vaja suhe teha abieluks. Mis see kihlus siis tähendab? Lubadust ja ettevalmistust abieluks kõlblikuks tunnistamist.
.. oleks 22. august 2018 09:34
pidanud presidendiks saama.
Sammalhabe 22. august 2018 09:17
tahan kõike teada 22. august 2018 08:51
Ja kes see RIIGIKANTSLER veel olema peaks ?
Mnjaa 21. august 2018 23:33
Tartu toredad lahked naised Tlns ikka mehele saand...
Jõks tee oma teod heaks 22. august 2018 00:07
Eesti sotsiaalne viletsus seadustati 31.05.2000, mil Riigikogu Euroliitu saamise nimel ratifitseeris Euroopa sotsiaalõiguste harta, jättes välja teatud punktid, sh need, mis tagavad: vanurite õiguse saada sotsiaalset kaitset (art 23); töötajate õiguse väärikale kohtlemisele töökohal (art.26); õiguse kaitsele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse korral (art.30); õiguse eluasemele (art. 31). Kohustuslikus artiklis 4 – Õigus saada õiglast töötasu – on ratifitseerimata p.1, mis kohustab “tunnustama töötajate õigust saada niisugust töötasu, mis tagab neile ja nende perekondadele inimväärse elatustaseme.“ Just sellega põlistati eestlaste valdava enamuse masendav vaesus. Minister Nestor ütles tookord vastuseks Tiit Toomsalule, et loetletud õigused on Eesti põhiseadusega tagatud, aga ratifitseerimise korral võib EL nende täitmist kontrollida, milleks me pole valmis.
Veel varem, 13. märtsil 1996 võttis Riigikogu vastu seaduse “Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokollide ratifitseerimisest”, reservatsiooniga, et konventsiooni ja selle lisaprotokollide sätted ei laiene Eestis omandireformi seadustele!
Kõik on vastavalt seadustele! Täiskäigul "Viie rikkaima hulka!"
Omnivoor 22. august 2018 08:44
Jõks ei tee enam jõksugi, sest ta on ikka täitsa viluks tõmmatud.
Sinu Mailis ! 21. august 2018 20:33
Endise õiguskantslerina on Jõksist saanud naiste hinge peegel. Tal on hea pidamine ka veel Loksal ja Keilas.
Ainus poliitik 21. august 2018 20:30
Kes minus vihast reaktsiooni esile ei kutsu. Mingu hästi ja ehk on tema ükskord meile õige president.
Parimad tervitused! 21. august 2018 18:48
mõtlik 21. august 2018 19:31
aga kellele nad seda pidid siis veel kinnitama (?)

Marii 21. august 2018 18:27
Minu meelest väga sarnased nagu õde ja vend !
maitseasi 21. august 2018 18:24
Ma ei pretendeeri, minu jaoks peigmees liiga lühike.
21. august 2018 20:16
Tule taevas appi, kes sinust rääkinud on?
ajajooks 21. august 2018 17:16
Poisil ikka neid pruute jagub.
jõks 21. august 2018 16:52
pidi ju repsiga ühtima, kuid väitis, et ei saa, naine kaasas.
esimest korda saab 21. august 2018 16:13
kedagi õnnitleda kui Viluks tõmmatakse.
esimest korda saab 21. august 2018 16:13
kedagi õnnitleda kui Viluks tõmmatakse.
esimest korda saab 21. august 2018 16:13
kedagi õnnitleda kui Viluks tõmmatakse.
3 korda 21. august 2018 16:54