Tele

Tartu ülikoolis valmis kultussarja „Breaking Bad“ põhjal tehtud doktoritöö 

Ohtuleht.ee, 15. veebruar 2018 12:41
AUHINNASADU: sarja peategelasi kehastanud Aaron Paul, Anna Gunn ja Bryan Cranston teenisid osatäitmiste eest palju auhindu ja tõusid superstaarideks.Foto: LUCY NICHOLSON
Iga ülikoolis käinud inimene mäletab pingsat mõttetööd teemal, et mis võiks olla lõputöö teema. Ilmselt jätkub sama peamurdmine ka järgmistes õppeastmetes, kuid Tartu ülikooli kultuuriteaduste doktorant Siim Sorokin otsustas doktoritöö inspiratsiooniks võtta legendaarse telesarja "Breaking Bad".

Viie hooaja jooksul arvukalt preemiaid võitnud ja suhteliselt korraliku publikumenu teeninud "Breaking Bad" räägib tagasihoidlikust keemiaõpetajast Walter White'st, kes ravimatu kopsuvähi diagnoosi järel otsustab hakata metamfetamiini villima. 

Samal teemal

Sorokini doktoritöö nimeks on "Karakteritega suhestumine ja digikogukondlik praktika: sarja "Halvale teele" multidistsiplinaarne uurimus" ja sisukokkuvõte kõlab lihtsalt öeldes selliselt: "Kuidas suhestab vaataja end narratiivse karakteriga? Kirjandusteadus, folkloristika, narratoloogia, psühholoogia, ja meediauuringud laiemaltki on antud seoses rakendanud käsitlusi samastumisest, empatiseerimisest ja (väljamõeldud maailma) sukeldumisest. Kuna väljamõeldud inimesed, kas kirja- või pildisõnas, polevat rohkemat autori(te) ettekujutuse viljast, siis püüdvat vaataja/lugejagi neis kas ära tunda iseend või siis teisalduda jälgitavasse situatsiooni, end vaadeldava tegelaskujuga samastades. Kui karakteriga suhestumise analüüsis lähtuda aga igapäevasuhtlustasandist, näib olevat ebapiisav eelistada üksnes taaskujutavat ja sissepoole pööratud vaadet inimteadvusele, kuna ideedel inimesest kui „sotsiaalsest olevusest“ ja tähenduse „sotsiaalsest karakterist“ (Võgotskii) on oht jääda tahaplaanile ja „karakteriga suhestumine“ taandub omamoodi sisedialoogiks: vaataja mõistab teist inimest iseenda põhjal kohandatud mudeli kaudu. Ehkki teatud olukordades on see vajalik mõistmis- ja tähendustamisstrateegia, ei saa eirata, et suhestumine kui selline on ometi suunatud. Haaratud ollakse kellestki, „sukeldutakse“ maailma, mida keegi omas-maailmas-iseseisvalt-eksisteerivana asustab. Käesoleva doktoriväitekirja avapeatükk sünteesib väga mitmekesist teaduskirjandust ja töötab välja kohase teoreetilise mõisteraamistiku, mis käsitleb suhestumist teleseriaali tegelaskujudega argiteadvuslikust sotsiaalsest kogemusest lähtuvalt. Keskne on siin käsitlus pärisustamisest: kogukondliku arutelu kontekstis lihtsalt lähenetaksegi tegelaskujudele kui päris inimestele. Narratiivsest tegelaskujust saab persoon. Internetiarutelud opereerivad kolmandas isikus (mina/tema) ja narratiiv-ajalooliselt (väljamõeldud süžee kui narratiivse persooni elu lugu). Individuaalsed kommentaaritekstid on siinjuures mõistetavad kui narrtseptid, s.o. narratiivse teis(t)e-taju tähendusloomelised saadused. Narrtseptid toovad esile narratiivsetele persoonidele suunatud tõlgenduste kogukondlikult jagatud, mitmehäälset mõõdet. Väitekirja teine peatükk tutvustatab originaalmõistet majakas. Majakal on internetikommunikatsiooni analüüsis struktureeriv roll. “Heites valgust“ kommunikatsiooni erinevatele külgedele, majakas kas liigendab narrtseptiivseid looilmu (retseptiivne, „populaarne“ dimensioon) või komponeerib neid reaalajaliselt avalduvateks ’lahtiste otstega’ diskursuseilmadeks (analüütilis-metodoloogiline, „akadeemiline“ dimensioon). Siinkohal pakubki antud peatükk ühtlasi ka kriitilisi kohandusi juba käibelolevatele mõistetele võimalike maailmade ja narratiiviteooriast ning diskursuseanalüüsist, s.o., looilm, kavatsemis-ilm, tekstiloojate-ilm ja diskursuse-ilm. Doktoriväitekirja kolmas peatükk keskendub ameerika teleseriaali “Halvale teele“ (Breaking Bad) internetikommentaaride illustratiivsele lähianalüüsile. Eelkirjeldatud teoreetilisel mõisteaparatuuril on analüüsis keskne roll."

Kui te eelmise lõigu lõpuni lugesite, siis võite pilgu peale visata ka kogu doktoritööle.

Kui aga lõpuni ei jõudnud, siis võite vaadata sarja minutilist kokkuvõtet.

Aga kui te ei taha, et sari "spoilitud" saaks, siis võite kuulata ka sarja lõpulaulu.

Samal teemal

07.10.2018
Tähelepanu, „Breaking Badi“ fännid! Tulekul on mängufilm!
20.00.2018
VIDEOD | Menusari „Breaking Bad“ sai kümneaastaseks! Meenuta häid aegu mõnusa muusikaga
20.00.2018
Hittsari „Breaking Bad“ tähistab täna kümnendat sünnipäeva!
13.06.2017
“Breaking Badi” näitlejale tehti ajulõikus