Inimesed

ÕL VIDEO | Ilmar Taska ja Tiina Park avaldasid, mis teeb telekanali edukaks (4)

LISA KOMMENTAAR

inimkonnale 30. september 2017 23:02
Apostlite teod 10:Peetruse jutlus Korneeliuse kojas
34 Siis Peetrus avas oma suu ning ütles: "Ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel,
35 vaid kõige rahva seast on see, kes teda kardab ja teeb õigust, tema meele järgi.
36 Selle sõna ta on läkitanud Iisraeli lastele, kuulutades evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse läbi, kes on kõikide Issand.
37 Te teate seda asja, mis on sündinud tervel Juudamaal alates Galileast pärast ristimist, mida Johannes kuulutas,
38 kuidas Jumal Jeesuse Naatsaretist oli võidnud Püha Vaimu ja väega ja kuidas tema käis mööda maad ja tegi head ning parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse; sest Jumal oli temaga.
39 Ja meie oleme kõigi nende asjade tunnistajad, mis ta on teinud juutide maal ja Jeruusalemmas; ja nad poosid tema ristipuule ning surmasid.
40 Selle on Jumal üles äratanud kolmandal päeval ja on teda lasknud saada ilmsiks,
41 mitte kõigele rahvale, vaid Jumala ennevalitud tunnistajaile, meile, kes temaga oleme söönud ja joonud, pärast seda kui ta oli surnuist üles tõusnud.
42 Ja tema on meid käskinud rahvale kuulutada ja tunnistada, et tema on Jumala poolt seatud elavate ja surnute kohtumõistja.
43 Temast tunnistavad kõik prohvetid, et tema nime läbi igaüks, kes usub temasse, saab pattude andeksandmise!"
Juhan 30. september 2017 21:25
Juhan 30. september 2017 21:24
madrus 30. september 2017 19:40