Tele

TV3 VIDEO | Euroopa Liidu eesistumise perioodi finaal muudab Tallinna liikluskorralduse keeruliseks (8)

LISA KOMMENTAAR

Mis ajal sentristliku 25. september 2017 23:01
talina liikluskorraldus lihtne oli?
maamiis 25. september 2017 22:40
kas keegi seletaks miks digitaalvaldkonna tippkohtujad kuhugi kokku sõitma peavad? Kui isegi nemad rahulikult oma kabinetis istudes kuskil pilves asju korraldatud ei saa ,siis mis digiajastu meil on!?
A-juht 25. september 2017 22:18
Selliseid üritusi saaks korraldada ka linnast väljas, näiteks kusagil mõisas, Keila-Joal vm. Samamoodi ka neid SEB-jookse!
Tõnis T 25. september 2017 22:05
Kas tõesti nüüd ometi saab see tsirkus läbi? Ja miks keegi ajakirjanikest pole siiani Tõniste saksa keele oskust testinud?
Jauram 25. september 2017 21:51
Mida te T:Ü:R:A-pead kirjutate !? Selle NÄDALA pärastlõunast kuni laupäeva hommikuni.... ???! !! Kurat võtaks, kas NÄDALA pärastlõuna on uus nädalapäev, uus nädalapäeva nimetus !? Kas sellest nädalast on nädalad 8-päevased !?
mmm 25. september 2017 22:03
Ära nüüd stressa, alles on nädala hommik
tire 25. september 2017 22:13
päevad on 25h. me ei oleks muidu niiii önnnelikud
inimkonnale 25. september 2017 21:38
Pauluse kiri galaatlastele 1:Tervitus
1 Paulus, apostel, mitte inimeste poolt valitud ega ühegi inimese kaudu, vaid Jeesuse Kristuse ja Jumala Isa läbi, kes tema on surnuist üles äratanud,
2 ja kõik vennad, kes on minu juures, Galaatia kogudustele:
3 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt,
4 kes enese andis meie pattude eest, et ta meid viiks välja praegusest kurjast ajastust Jumala ja meie Isa tahte järgi,
5 kellele olgu austus ajastute ajastuteni! Aamen.
Apostel on pettunud galaatlastes
6 Ma panen imeks, et te Kristusest, kes teid on armus kutsunud, nii ruttu ära pöördute teistsuguse evangeeliumi juurde,
7 mis ei olegi teine evangeelium; on vaid mõningaid, kes teid segavad ja tahavad Kristuse evangeeliumi pöörata teiseks.
8 Aga kui me ise, või isegi mõni ingel taevast, peaks teile kuulutama evangeeliumi peale selle, mida meie teile oleme kuulutanud - ta olgu neetud!
9 Nagu me ennegi oleme öelnud, nõnda ütlen mina ka nüüd jälle: kui keegi teile kuulutab evangeeliumi peale selle, mis te olete saanud, siis ta olgu neetud!
10 Kas ma nüüd püüan inimeste või Jumala heakskiitmist? Või püüan ma olla inimestele meelepärane? Sest kui ma veel tahaksin olla inimestele meelepärane, siis ma ei oleks Kristuse sulane!
Pauluse evangeelium on Kristuselt
11 Sest ma annan teile teada, vennad, et evangeelium, mida mina olen kuulutanud, ei ole inimestelt.
12 Sest ma pole seda saanud ega õppinud inimestelt, vaid Jeesuse Kristuse ilmutuse kaudu.
13 Sest te olete kuulnud minu endisest elust juudi õpetuses, et ma üliväga taga kiusasin Jumala kogudust ja hävitasin seda,
14 ja et ma juudi õpetuses ette jõudsin mitmest samaealisest oma hõimus, olles palju innukam harrastama oma esiisade pärimusi.
15 Aga kui oli sellele meelepärane, kes mind mu ema ihust valis ja oma armu läbi kutsus,
16 ilmutada minus oma Poega, et ma kuulutaksin teda paganate seas, siis ma ei hakanud kohe nõu pidama liha ja verega
17 ega läinud ka Jeruusalemma nende juurde, kes enne mind olid apostlid, vaid ma läksin Araabiasse ja tulin jälle tagasi Damaskusesse.
18 Hiljemini alles, kolme aasta pärast, ma läksin Jeruusalemma tegema tutvust Keefasega ja jäin tema juurde viieteistkümneks päevaks.
19 Kedagi muud apostlitest ma ei näinud kui vaid Jakoobust, Issanda venda.
20 Ja mida ma teile kirjutan, vaata, ma kinnitan Jumala ees, et ma ei valeta!
21 Pärast ma tulin Süüria ja Kiliikia maakohtadesse.
22 Aga ma olin näo poolest tundmatu Judea kogudustele, kes on Kristuses.
23 Nad olid ainult kuulnud, et see, kes meid enne taga kiusas, nüüd jutlustab seda usku, mida ta enne hävitas.
24 Ja nad andsid Jumalale austust minu pärast.