Veebisaates "Tere, teile on Telegram!" külas käinud jurist ja poliitikategelane Jevgeni Krištafovitš Foto: Alexandra Malysheva
Anu Saagim 28. august 2017 16:12
Õhtulehe menukas veebisaates "Tere, teile on Telegram!" külas käinud jurist ja poliitikategelane Jevgeni Krištafovitš on alustanud tööd noorte juutuuberite harimise teemal. Tulipunktis on teemad, kuidas suhelda õiguskaitseorganitega. 

Jevgeni Krištafovitš: Vähetähtsa väärteo korral ei pea väärteomenetlust alustama ja võib piirduda suulise hoiatusega. Väärteomenetlust ei saa alustamata jätta, kui väärteo toimepanemisega on tekitatud kahju või kui väärteo teates on osutatud tekitatud kahjule. Isegi kui kohtuväline menetleja, näiteks politsei, karistab isikut võib kohus siiski lõpetada väärteomenetluse otstarbekuse kaalutlusel, kui menetlusalune isik on väärteoga tekitatud kahju vabatahtlikult hüvitanud või heastanud, tema süü ei ole suur ja väärteomenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi.  

Selle regultsiooni eesmärgiks on välistada karistuse kohaldamine juhtudel, mil see ei oleks teo asjaolusid silmas pidades ilmselgelt mõõdukas. Otstarbekuse kriteeriume seadus ei täpsusta, kuid riigikohus on märkinud, et konkreetses asjas tehtav otsus isiku karistamise vajalikkuse kohta sõltub muu hulgas teo tehioludest, isiku süüst, teda iseloomustavatest andmetest ja muudest tema vastutust mõjutavatest asjaoludest.