Foto: kuvatõmmis videost
Toimetas Keit Paju 1. juuni 2017 19:56
Täna esitleti Riigikogus värsket inimarengu aruannet, milles tõdetakse, et ilma sisserändeta ei jää meie rahvaarv püsima. Seetõttu seisab Eesti olulise valiku ees - kas tahame rännet meile kasulikult juhtida või üksnes reageerime isekujunevale sisserändele?

Inimarengu aruande prognoos on karm: juhul kui suur väljaränne ja madal sündimus jätkuvad, väheneb rahvaarv sajandi lõpuks alla 800 000 piiri. Meie rahvaarv kasvab vaid juhul, kui 30 aasta pärast sünnitab iga naine kaks last ja Eestisse on asunud elama ligi 200 000 sisserändajat. Aruande autorite hinnangul vajab Eesti ennetavat poliitikat, ehk kuidas lahendada rahvaarvu vähenemine, rändeküsimus ja lõimumisprobleem. 

“Me oleme eriti tööturu mõttes, aga rahvastikuna tervikuna muutunud rändest sõltuvaks. Ilma rändeta on keeruline hakkama saada, tööandjatel keeruline hakkama saada,” tõdes Tiit Tammaru, Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor, kelle sõnul on kiiresti vaja sisserännet hakata siduma lõimumisega.

Vaata lähemalt videost!