Tele

"Pealtnägija": Kolgakülas blokeeris eraomanik tee, tosin peret autoga enam koju ei pääse (64)

LISA KOMMENTAAR

martin 11. detsember 2016 22:28
Njah..riik lasi teed lihtsalt erastada, et kärpida teede hooldus kulusid. Seadusi enam vaevalt ümber tehakse. Riigil suva ja omavalitsused vaesed. Mis teha..sund võõrandamine kui kohtu otsust eiratakse.
aga kes see kohtutäituri rott oli 24. november 2016 22:18
uskumatult ülbe ja ennast täis ametnikunäru, kes puges jokkiga oma tegevusetuse varju
Ronja 24. november 2016 21:20
See näitab,et Eesti seadusesilmal on töö tegemata. See tee sulgeja ei olnud päris normaalne,
.. 24. november 2016 10:50
miskuradima seadused küll tehtud, teed peaksid kõik olema riigiteed, mitte eraomandis seal, kus on pealeaniku ka teised koju sõitjad, kus on inimõiguste kohus, riik on siin m´iskid seadused kuritegelikena lubanud teha, me kamsame makse siiski riigile ja riik peab võimaldama igasuguse elamise võimaluse, kuidas siis saab näiteks kiirabi igale vajajale, kas see teeomanik peaks siis kahjutasu maksma naabri tervise halvenemise puhul, või invaliidiks jäämisel kui abi ei saa õigel ajal, riik peab mõtlema, teeks rahvas selle kohta advokatuurile päringu.
24. november 2016 11:04
Kiirabi ei saanudki ja seetõttu on lugupeetud professor tänaseks manalas. R.I.P.
24. november 2016 11:07
Kiirabi ei saanudki piisavalt kiiresti. Seda mainiti ka saates.
Võõras. 24. november 2016 13:12
Ärge keerutage, selge sõnaga öeldi,tänu sellele et naaber läks kiirabile,maanteele vastu,jõudis abi õigeaegselt kohale. Vald on oma elanike ees jätnud kohustused täitmata, jättes hätta inimesed vajadusel kiirabi ja päästjate järele. Kogu kampaania on suunatud teesulgenud maaomaniku vastu, kellel on seadusjärgne õigus kaitsta oma privaatsust ja vara,kui kui soovite.
24. november 2016 14:01
Jõudis hiljem kui oleks teed mööda jõudnud. Loomulikult on kampaania suunatud selle maaomaniku vastu, kes on ise varem allkirja andnud, et hoiab tee lahti ja laseb külaelanikel normaalselt liigelda.
? 24. november 2016 15:43
Miks ei raja ajutist läbipääsu oma krundi kaudu ületee naaber.
24. november 2016 16:18
sest ületee naaber on samasugune jurakas
24. november 2016 17:45
Teeline 24. november 2016 22:24
Tegelikult seaduse järgi peabki see teeomanik kahjud hüvitama.
Teeseadus.
§ 4. Avalikult kasutatav tee ja eratee
(2) Eratee on rajatis, mida võib kasutada üksnes tee omaniku loal. Käesoleva seaduse § 33 lõikes 8 nimetatud juhtudel võib erateed kasutada omaniku loata.
§ 33. Veoste ja sõitjate vedu
(8) Erateed ja reaalservituudiga erateed ning tasulist teed peab tee omanik lubama tasuta kasutada alarmsõidukil ja erakorralise või sõjaseisukorra ajal kaitseväe sõidukil.
§ 37. Tee omaniku õigused ja kohustused
(6) Tee omanik on kohustatud liiklejale hüvitama tee kasutamiskõlbmatuse tõttu ning käesoleva seaduse või selle alusel antud õigusakti rikkumise tõttu tekitatud kahju, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudel.
Kui kiirabi ei pääsenud väravate tõttu abivajajani, siis käib see § 37-e alla.
? 24. november 2016 10:24
Kuidas küla minule, nii mina külale. Mäletamist mööda kaebasid külaelanikud või naabrid sellel kinnistul valitseva olukorra ja sealt tulenevate ohtude üle,kas oli PN või Kaua võib pole tähtis. Arvata võib et pika käärimise tulemus on käes.
Vana roomlane 24. november 2016 10:15
Servituudiõigus pärineb juba muistsest ooa õigusest. Aga siis oli too püha. J kui keegi servituudiõigust rikkus. siis sai too seepeale ise kohtuniku poolt rangelt karistatud.
Mitte nagu nüüd EW-s, kus nii kohus kui justiitsministeerium teeomaniku omavoli ja kohtu otsuse rikkumise peale lihtsalt abitult käsi laiutavad, kohtutäitur aga sisuliselt omavolilist teesulgejat õigustab.
! 24. november 2016 10:11
Kohus otsustas, kuid maaomanik peab ikka teed lukus! Ja kohtutäitur ei tee teist nägugi vaid ajab maaomaniku kasuks mingit lora. (oletan, et ta oli oma tulemisest ette teatanud, et kiuslik teeomanik saaks sel hetkel komöödiat mängida). Miks isemajandav täitur sedasi teeb, on muidugi iseküsimus.
Meie seadused on omaniku kasuks kaldu, kes oma jõupositsiooni kasutades üritavad lihtsalt naabritelt või vallalt raha välja pressida) Ilmselt vajaks seadus muudatusi, nimelt sundvõõrandamise osas.
Teeline 24. november 2016 16:58
"Miks isemajandav täitur sedasi teeb, on muidugi iseküsimus."
Mis sa arvad, kellelt võib deklareerimata papp taskusse kukkuda? Kas inimestelt, kes nõuavad kohtuotsuse täitmist, või isikult, kes sellele sülitab?
Täituri õige tegevus. 24. november 2016 22:53
Kohtuotsuse täitmiseks tullakse kohale suva ajal. Kaasas on autotõstuk ja firmast tellitud ekskavaator. Pildistatakse kogu asi üles, et vältida hilisemat kiunu, et miski rikuti. Kivid ja sõidukid paigutatakse teesulgeja maale. Peale seda esitatakse sigatsejale arve sõidukite teisaldamise ja ekskavaatori eest. Kui seda ei maksta, antakse asi tsiviilkohtusse ja võit on kindel.
KUI see tegelane hakkab kohtuotsuse täitmist segama, kutsutakse kohale politsei, kes paneb vajadusel lärmajal käed ketti või paigutab ta arestikambrisse.
See kõik on seaduslik ja terve küla plaksutab.
! 24. november 2016 23:34
Jutistad ideaalvarianti, Muinasjuttu. Õiglasest, püüdlikust, kohusetundlikust ning omakasupüüdmatust kohtutäiturist. Aga kui too enne kohaletulekut näiteks teesulgejale helistab, teda oma tulekust aegsasti ette hoiatab? Ja siis konstateerib, et "kõik on korras, mitte mingit teesulgemist ei ole!" Ning maaomanik on talle igavesti tänuvõlglane. Saab päras formaalset kohalkäiku taas rahulikult edasi sigatseda.
veteran 24. november 2016 10:07
Kirjutasin, et annaksin seal ermamaal ülbitsejale hea keretäie ning mure oleks murtud aga tsensuur kukkus kohe moderniseerima.

veteran 24. november 2016 10:04
Mina annaksin seal kolkakülas ermamaal ülbitsejale kena keretäie tappa ja ei mingit muret enam.
no nii, 24. november 2016 08:44
Sellise juhul on seadus olemas. Kui tee valdaja ei luba sõita oma tee peal siis kohtu kaudu otsustakse kui palju inimesed peavad maksma, et sealt sõita, kohalikud ma mõtlen, kui ei ole võimalik ehitada alternatiiv teed. Ma ei tea situatsiooni aga arvata võib, et see on kihutamiste tagajärg. kui ikka minu tee peal punn põhja pannakse mida mina pean lappima siis panen ka tee kinni kui mul oleks.
24. november 2016 10:49
Sellel 30meetrisel lõigul saab ilgelt kihutada tõesti, oma 7 kilomeetrit/tunnis saab vast sisse.
24. november 2016 12:21
Et siis pensionärid kihutavad
ettepanek 24. november 2016 08:23
saate lõpus lubas ülbik Soome elama minna, kui teda ei vajata. Ole tubli ja tee see ära!
Kamp eksperte 24. november 2016 08:12
koos tahavad nõukogude sotsialismi-kõik ühisomandiks.Enamasti on sellistel teesulgemistel pikk ajalugu,millest süüdlased ise vait on ja pärast kõvasti röökima hakkavad.Minu õuest läbiminev tee sai ka tõkkepuu-kui aastaid kestnud üritamisele naabrit korrale kutsuda järgnes ikka järjepidev lakkutäis peaga kihutamine,pudelite puruloopimine,akna taga räuskamas käimine jne.Härradel jätkus veel ülbust nõudma tulla,et minu kohus on tee laussiledaks parandada,kuna augud lõhuvad nende suurel kiirusel liikuvaid bemmirisusid.
24. november 2016 08:37
Njah. Kolgaküla juhtumi puhul räuskab ainsana see, kes pani tõkkepuu. Külaelanikud, kellele suletud tee on ainus ligipääs oma kodudele, on pensionärid, kellel ei ole võimalust ega jõudu ülekohtule omakohtuga tasuda. Kaks nendest on tänaseks juba manalateel, ja sellele aitas jõudsasti kaasa seesama "ärimees". Ja ega nende romude vahelt, mis seal hoovis risti-rästi vedelevad, ei ole võimalik üle 5km/tunnis läbi kihutada.
24. november 2016 09:43
Kes selle tee siis ehitas ja millisel ajajärgul valmis sai? Kes seda enne erastamist hooldas?
24. november 2016 10:52
See on ehitatud 18. sajandil; see lõik on osa teest, mis on ühendanud küla ida- ja lääneosa aegade algusest alates. Enne erastamist ja ka peale erastamist kuni 18. augustini 2015 hooldas seda lõiku vallavalitsus. peale nimetatud kuupäeva on lõik mõlemast otsast väravatega suletud.
mari 24. november 2016 07:17
Minu soovitus valitsusele oleks iganädalaselt pealtnägijat vaadata ja seal nähtu järgi seadusi muutma hakata. Just sellised lüngad, pisilüngad otsustavad kui turvaliselt inimene end Eestis tunneb. Antud näide sisaldab ilmselt üht psühhopaati, tundub, et mees võib ka koduvągivallatseja olla. Millegipärast polnud juttu politseist. Jäi mulje, et õigus maad lubada on olemas aga mees lihtsalt ei luba läbi. Järelikult peaks asjaga tegelema politsei? Ja muidugi peaks võimaluse leidma meest kaudselt kiusama hakata. Las praeb.
Mitte 24. november 2016 07:31
kedagi valitsusest mitte ükski tobe elujuhtum ei huvita, neid huvitab, kas palk on üle kantud ja kas rohkem ei saagi. Tundubki, et vaja oleks veel probleemiministrit. Selle ülesandeks olekski kõik need inimlikud totrused elust kõrvaldada.
vau!!!! 24. november 2016 07:38
Kui mõtet edasi arendada siis valitsuse moodustamisega ei peaks üldse vaeva nägema. Las epl, õhtuleht, delfi ja err otsustavad mis ja kuidas. ;))))
Aga kui paljudele teist meeldiks, et kogu küla liiklus läbi teie õue toimuks? Aga see konkreetne lugu oli küll 100% vallavalitsuse käkk - ühe tee künnavad üles, teise erastavad ära ja siis imestavad, et mis küll valesti läks.
24. november 2016 09:47
Ei ole ainult vallavalitsuse käkk vaid kõik on alguse saanud läbimõtlematust Laari - aegsest erstamise ja tagastamise saagast.
lugeja 24. november 2016 23:46
Kui on tee ja see on ainuke ligipääs teistele kruntidele ja omanikule ei meeldi antud fakt, siis peab ta elukohta lihtsalt vahetama ning omale meelepärase elukoha soetama! Mina ei ole ju teda seal elama sundinud!?
Maamees 24. november 2016 07:02
Tegemist on ilmselgelt alaarenenud indiviidiga, kes ei suuda maailmale muull viisil oma olemasolust teada anda. Tühine inimene on selline. Kui see sama tühine inimene ükskord ise oma koju ei pääse on kisa taeva võlvini.
ehh 24. november 2016 06:43
vahva, kuidas mehike oma jõnglasi "kasvarab". Läheb aega mis läheb - igal oinal on oma mihklipäev. Küll saatus teeb oma töö nii temaga kui ta perega.
imedemaa Eesti 24. november 2016 06:24
Kas 12 perel ei ole siis paari tuttavat tõsisemat meest, kes selle ajudeta uusrikka paika paneksid? Kui riik ei aita, siis tuleb ise kord majja luua. MOTT

absurdsete seaduste riik 24. november 2016 06:22
Kaua võivad ühiskondlikult kasutatavad teed olla eravalduses??? Kes on see pooletoobine, kes sellise seaduse tegi? Aeg on see jama lõpetada!
Sander 24. november 2016 05:30
Ja siis küsitakse, miks tekkib omakohus. Kui riik ajab mingi ülbiku ees käpad püsti, mida siis muud üle jääb-udune öö ja ....!
sellele tolgusele 24. november 2016 05:25
mitte üks sent. soolaku oma teejupp sisse.. ennem võiks vald maksta sellele põlluomanikule mingi raha ja siis see tee ära pinnata...
aga 24. november 2016 04:02
Sellele huiloole tuleb teha ettepanek, millest ta ei suuda keelduda.
lahendus 24. november 2016 12:37
Meelis Lao tuleb saata temaga vestlema, midagi pole muutunud.
... 24. november 2016 03:42
Marko 24. november 2016 01:37
Kindlasti on see vallavalitsuse tegemata töö.
Samas mainis siin keegi tõusikuid. Kui on kottijäänutest enamus uusmaasaajaid :) siis tekib küsimus - miks osta krunt kohta, kuhu sul ei pruugi ligipääsu ollagi?
24. november 2016 07:36
Ainus uusmaasaaja selles loos on isik, kes sulges tee. Kõik teised on küla põlistalude kauaaegsed elanikud.
nii ja naa 24. november 2016 11:08
Kas KOV seda asjaolu siis ei teadnud kui erastas või tagastas üldkasutatava tee, mida kauaaegsed põlistalunikud ja omanikud kasutasid ja kasutavad. Loomulikult on selles ja paljudes taolistes asjades süüdlane seaduseandja. Praegused probleemid on nende tegemata töö ja mõtlematuse tagajärg.
ja selle eest 24. november 2016 12:39
makstakse neile ülikõrget palka.
Olgu nii 24. november 2016 01:12
Siis tegelen lähiajal ülenaabri luuginahkadega ;)
jk 24. november 2016 00:39
Nüüd tahetakse teed maha müüa! See küll head ei too!
ivanishvili 24. november 2016 11:57

nii on 24. november 2016 00:36
Võib-olla iga küla pole "õnnistatud" selliste "inimestega", aga iga valla kohta tule kindlasti mõni. Üks ärapööranute punt tegutseb aastaid Karla külas. Lisaks otsesele tee sulgemisele aastate eest tegeletakse nüüd üldkasutatava tee mineerimise (suured raudkivid) ja sama tee PEALE kivipeenra
ehitamisega.
Kiirabi 24. november 2016 00:36
Sundvõõrandamine aitab
7) avalikult kasutatava tee (riigimaantee ja kohaliku tee, välja arvatud talitee), avaliku raudtee ja väljaku ehitamiseks või omandamiseks;
vilets ja nõme vallavalitsus 24. november 2016 00:06
.... kui sellisest terroristist ei suuda jagu saada
Retro Mulinal 24. november 2016 00:00
Küll tuleb tuul ja avab need väravad, küll tuleb vihm ja peseb verest need tänavad
süsimust iroonia 23. november 2016 23:56
las need 12 palkavad Meelis Lao ja kohe saab asi korda :D
saab lihtsamalt 24. november 2016 12:21
nagu idas, palka kapu
Need 23. november 2016 23:46
kõvad omanikud sõidavad varsti sinna kust naljalt tagasi ei tulta
Maie 23. november 2016 23:34
Need on meie EV uute seaduste järelmõjud.
Mina arvan 23. november 2016 23:33
Et ega sellised Jaan Tatika sugused mehed kaua ela.

kasbek 23. november 2016 23:31
kui kohalik omavalitsus sellise asja läbi lasi siis tehku uus tee. aga kahjuks on nii et erastati, varastati ja ärastati nii kuidas jõuti ja kõik olid saama peal, nüüd on tulemus käes ja omavalitsus selle põhjustaja.
külamees 25. november 2016 07:35
tooge kopp ja kallur ning tooge sealt eramaalt ekslikut paigaldatud kruus ära, uude kohta ja asi ants ! sest see tegelane ei saa seda kruusa kuidagi oma varaks nimetada, see on valla raha ja vara !
tiku 23. november 2016 23:31
Jeeh, eks Loksal ja lähiümbruse maadel ennegi igasugu taibusid nähtud. Tavaliselt segastel aegadel hakkavad nende kadakate hooned ja metsad põlema - ülekohus kunagi ei jää kotti püsima :)
oi-oi 24. november 2016 08:26
Mis see Loksa siia puutub ? See ikka Kuusalu õnnis vald !
24. november 2016 08:41
Loksa puutub nii palju, et 2002 mõõtis krundipiirid Jaan Latikule välja Loksa valla maa-ametnik Rein Kiis, sest küla kuulus tollal Loksa valla alla.
tõusikute küla 23. november 2016 23:18