Teletorni juures Foto: Erik Prozes / Õhtulehe arhiiv
Õhtuleht.ee 19. august 2016 04:00
2. PÄEV

3.09: Tallinn. Eesti valitsusjuht Edgar Savisaar esineb raadios ning ütleb, et ei usu, et Gorbatšov on haige. Savisaare sõnul pole erakorralise olukorra komitee võit üldse kindel, sest komitee on kaotanud palju aega.

10.00: Leningrad. Putšivastasele meeleavaldusele Palee väljakule koguneb 300 000 inimest.

12.07: Moskva. Üle 10 000 inimese koguneb meeleavaldusele Venemaa ülemnõukogu hoone juurde.

15.15: Moskva. Jeltsinil on telefonivestlus USA presidendi George H. W. Bushiga, kes teatab, et on rääkinud G7 riigijuhtide ja endiste sotsialismimaade juhtidega. Kõik toetavad Gorbatšovi ja Jeltsinit

16.51: Moskva. Levivad kuulujutud erakorralise olukorra komiteele ustavate vägede peatsest rünnakust Valgele Majale. Seega tehakse ettepanek, et kõik naised lahkuksid Valge Maja juurest 15 minuti jooksul.

17.48: Moskva. Jeltsin nimetab enda kõigi Venemaal asuvate sõjavägede ülemjuhatajaks. Ta täidab seda ametikohustust, kuni Gorbatšov ametisse ennistatakse.

18.54: Tallinn. Linna poole liigub sõjaväediviis .

19.12: Moskva. Venemaa kaitsekomitee ülem kindral Kobets saadab kasakate komandandi Nesmatšnõi Mosfilmi hobusetallidesse hobuste ja muu varustuse järele, et nad võiksid kaitsta Venemaa valitsust, Jeltsinit ja Gorbatšovi.

19.12: Moskva. Venemaa valitsuse esindaja sõnul liigub Kalinini prospekti mööda 40 tanki ning hotelli Rossija juures on KGB vägede polk.

21.38: Moskva. Jeltsin pakub amnestiat kõigile sõjaväelastele, kaitseministeeriumi töötajatele, siseväelastele ja KGB töötajatele, kes on täitnud oma ülemate konstitutsioonivastaseid käske.

23.03: Tallinn. Parlamendi kohuseid täitev Eesti Vabariigi Ülemnõukogu võtab 69 poolthäälega vastu otsuse, et Eesti ei kuulu enam NSV Liitu ja on iseseisev vabariik.

23.08: Tallinn. Teatatakse, et Eesti ülemnõukogu esimees Arnold Rüütel kohtub Balti sõjaväeringkonna ülema asetäitja Melnitšukiga, kes ähvardab kehtestada erakorralise olukorra ja nõuab Eesti allumist erakorralise olukorra komitee käskudele.

23.08: Riia. Lätis kuulutatakse välja erakorraline olukord ja on ohvreid.

3. PÄEV

4.49: Tallinna teletorni ründavad Pihkva dessantväelased jõuavad torni 21. korrusele

8.45: Alustati teletorni 22. korruse uste lõhkumist, mille taga varjab end neli kaitsjat. Sisse ei õnnestu ründajatel pääseda.

16.40: Dessantväelastele tuleb abiväge ja olukord teletorni ümber muutub pingeliseks, kuid verevalamiseni ei jõua.

17.25: Teletorni juurde saabub peaminister Edgar Savisaar. Teletorni ründajad ei tea, et putš on läbikukkunud ja võim Nõukogude Liidus vahetunud – nende side on blokeeritud.

19.00: Pihkva dessantväelaste soomukid sõidavad teletorni juurest minema. Enne seda on alla tulnud ka 22. korruse kaitsjad.

Eesti Ekspressi arhiiv/Delfi/ Tarmo Vahter

"Vaba riigi tulek"