Inimesed

Sõda algas raadioaparaatide ärakorjamisega

Arvo Uustalu, Allan Espenberg, 22. juuni 2016 08:57

93 KOMMENTAARI

h
22. juuni 2016 23:07
Hitler, kohtudes 1940. aasta 27. juulil Bulgaaria peaministriga mainis, et loobusime oma huvidest Baltikumis ja näete mis juhtus!
31. juulil kohtus Hitler Saksa sõjaväe juhtidega, teatades, et kui purustada Venemaa, siis jääb Inglismaa kõigist oma lootustest ilma.
Umbes samal ajal keelustati Inglise jõustruktuurides antikommunistlik tegevus.
d
denkmal/ 22. juuni 2016 22:46
2012. aasta 25. juunil avati Iisraelis Netanya linnas mälestusmärk Punaarmee võitlejale.
Lihula mälestusmärgi kohta teatati USA saatkonnast, et see solvab langenud USA sõdurite mälestust.
Ka OSCE kritiseeris Lihula mälestusmärki Waffen - SSi võitlejale.
p
Primitiivid, mida te ka ajaloost teate? / 22. juuni 2016 21:31
Venelased ja venelased. Venelasi juhtisid terroristidest juudid. Kui te oma viha kellegi peale tahate välja valada, siis tehke seda juutide peale. Ka sinimustvalge rebisid 1940. a. Pika Hermani tornist alla juudid Herman Gutkin ja Viktor Feigin ning asendasid selle punase kaltsuga.
j
22. juuni 2016 22:21
Ja ainsana protestis selle vastu Saksamaa suursaadik Frohwein, mille tulemusena simimustvalge mõneks ajaks uuest torni heisati.
Suursaadik teatas, et ta esindab oma riiki Eestis ja mis isetegevus see olgu.
a
a brest/ 22. juuni 2016 20:30
oli poola või ukraina linn mida nii kaitsti
b
22. juuni 2016 22:00
Brest on piirilinn Poola - Valgevene piiril.
l
lugeja/ 22. juuni 2016 19:39
v
vass - vass/ 22. juuni 2016 19:25
1933. aasta aprillis kohtusid Genfis Goebbels ja Poola välisminister Beck. Leiti, et Saksamaa ja Poola huvid Ida – Euroopas langevad kokku. Mõlemad riigid võivad oma territoriaalprobleemid lahendada Nõukogude Liidu ja Balti riikide arvelt.
Poola võib saada Danzigi koridori eest Leedu ja väljapääsu Mustale merele, Saksamaa pretendeerib Lätile ja Eestile.
p
PPV/ 22. juuni 2016 18:43
Huvitav mida selleks isamaasõja alguseks loetakse? See kui sakslased mööda baltikumi valgevenet ja ukrainat ringi kolasid vist isamaasõja alla ei kuulu. Sõjaks läks siis kui nõukaväed stalingradi all sõdima hakkasid? Või kus see sõda lahti läks?
Tegelt oli neid kohti üsna mitu kus sõda peeti.
i
22. juuni 2016 18:58
Isamaasõda algas 1941. aasta 22. juunil.
II maailmasõja alguseks peetakse aga 1938. aasta Müncheni konverentsi ja sellest lähtuvat.
Osa peab II mailmasõja alguseks Jaapani sõjategevust Kagu - Aasias 1931. aastal ja sõja lõpuks Jaapani kapitulatsiooni 1945. aasta 2. septembril.
p
PP, kas sa tüesti guugeldada ei oska?/ 22. juuni 2016 20:19
Ja mIs ISAMAASÕJAST sa siin jahvatad.
See on venelaste väljend.
Õige on - TEINE MAAILMASÕDA!
õ
22. juuni 2016 22:23
Õige sõda läks lahti 1941. aasta 12. - 13. detsembril, kui suur hulk riike kuulutas teineteisele sõja.
p
pealekaebajaid jätkus/ 22. juuni 2016 18:37
Saksa okupatsiooni esimesel aastal võeti Eestis vahi alla vähemalt 18 893 isikut, neist u. 45% vabastati pärast lühikest juurdlust, 5634 inimest hukati ning ülejäänutele määrati karistus mõnest kuust kuni 5 aastani ja saadeti koonduslaagrisse.
s
22. juuni 2016 19:15
sa sibul ära tule siin omi punaseid kaabakaid kaitsma,õieti tehti,et need hävituspataljonide mõrtsukad ja küüditajad seina äärde pandi.
t
to sibul/ 22. juuni 2016 19:32
1944. aasta 9. septembril hukati Tallinnas Metsakalmistul põhiliselt eesti rahvuslasi ja nn inglise orientatsiooniga isikuid. http://www.kesknadal.ee/g2/uudised?id=1977
v
22. juuni 2016 20:09
vana teenekas kommunist meta vannas on loomulikult see kõige õigem tõekuulutaja,keda uskuda,irw! sa mõnd leenini või staalini tsitaati ei tahaks veel siia juurde lisada?
v
22. juuni 2016 22:11
Võib näiteks lisada Stalini tooste Roosevelti ja Churchilli auks.
p
pealekaebaja, pane parem oma suumulk ilusti kinni!/ 22. juuni 2016 20:38
Sõja ajal pandi tõesti ka vene okupantide kaasajooksikuid-kollaborante , hävituspataljonide mehi, 1941. aasta eestlaste küüditajad ja teisi sellist rämpsu seina äärde.
Aga peale sõda, RAHU AJAL, selle ajaloo suurima inkvisiitori ja mõrvari Stalini valitsuse ajal hukati, tapeti, mõrvati ja piinati surnuks 50 okupatsiooniaasta vältel
274 260 eestimaalast.
1
22. juuni 2016 21:59
1942. aasta algul tegid Saksa okupatsioonivõimud eripöördumise, milles nõuti pealekaebamiste lõpetamist. Sakslased said aru, et neid on tõmmatud kaasa kohalikesse arveteklaarimistesse.

1
22. juuni 2016 18:32
1941. aasta 16. juulil teatas Hitler, et Koola poolsaar, Baltikum ja Krimm peavad kuuluma Saksamaale ja sealt ei taganeta enam kunagi. Samal kuupäeval alustas landesdirektor dr. Mäe Riias tulevase Eesti Direktoraadi omavalitsuse loomist…
1943. aasta 8. veebruaril keeldus Hitler Himmleri ettepanekust anda Balti riikidele autonoomia. Sama kordus ka 1943. a. novembris.
Seega omas venelaste Lokotskaja Respublika Brjanski ja Orlovi piirkonnas suuremat autonoomiat kui Eesti Direktoorium.
o
22. juuni 2016 19:22
omasid nad jee.kaminski lasti sakslaste poolt maha nagu koer,mäe aga elas rahus kõrge vanaduseni ja oli veel saksamaa kantsleri adenaueri nõunikuks.
s
22. juuni 2016 22:03
SS - Brigadenführer Bronislaw Kaminski lasti SS-i aukohtu otsuse poolt maha, kuna tegutses 1944. aasta Varssavi ülestõusu mahasurumisel liiga julmalt.
Sakslased kasutasid seal venelaste RONA-t, ukrainlaste SD - pataljoni ja eriväeosa Dirlewanger.
r
22. juuni 2016 22:36
Rindeolukorra muutudes viidi see respublika üle valgevene aladele ja seda nimetati Lepelskaja Respublika.
s
22. juuni 2016 22:52
SS - Brigadenführer Bronislaw Kaminski kanoniseeriti 2005. aasta 6. juunil.
1
22. juuni 2016 18:18
1945. aasta 24. juunil toimus Moskvas võiduparaad, kus Kremli müüri äärde visati ka eestlastest koosnenud 20. SS- Diviisi ja 300. Eriotstarbelise Diviisi sümboolika.
Osales ka Poola väeosa, liitlasvägede esindajad olid tribüünidel.
o
22. juuni 2016 19:20
olid ise kohal või,et nii terase silmaga iga lipu sümboolikat nägid?
a
ats/ 22. juuni 2016 13:22
"Ajaloolane", kuidas sai natsi saksamaa ennetada nõukogude liidule kallaletungimist, kas hitler läks esimesena poola lillelastele lilli viima või? Terve euroopa vallutati ehk võeti ühegi erilise pingutuseta ja alles pärast seda kell 4 hommikul 22 juuni 1941 tungiti nõukogude liidule kallale. Oma "ajalugu" võite sõõta pekkidele kel pole mingit võimalust enam õiget ja obejektiivset ajalugu leida, igal pool seda rämpsu täis alates wikipediaga.
k
kelner/ 22. juuni 2016 20:06
Kas termin "GROZA" ütleb sulle midagi, mädapea?
n
22. juuni 2016 22:14
Näiteks tankikindral Heinz Guderian kirjutab oma memuaarides, et polnud märgata, et Nõukogude pool oleks valmistunud rünnakuks.
a
ajaloo huviline/ 22. juuni 2016 12:46
Kas David Vseviovi isa Lazar oli kyyditaja Muhumaal ja Saaremaal ? Ja onu oli hävituspataljonis ?
o
22. juuni 2016 13:01
onu Abram Vseviov oli hävituspataljonis ?
22. juuni 2016 13:03
Hirmus Ants / 12:50, 19. mai 2016
Kameeleonid oleks tulnud okupatsiooni löppedes Eestimaalt välja saata koos okupantide ja nende järeltulijatega ? Millal algab Eestis dekommuniseerimine ?
j
22. juuni 2016 18:33
Ja mida omandireform näitas?
o
22. juuni 2016 22:49
Omandireform näitas seda, et ainsad okupandid olid põliseestlastest sundüürnikud!
22. juuni 2016 13:04
komnoor / 19:15, 18. mai 2016
endine marksismi-leninismi õppejõud vseviov võiks meile midagi huvitavat kommunismusest rääkida,seda teemat valdab ta põhjalikult.
e
22. juuni 2016 14:00
endine marksismi-leninismi eriliselt agar propagandist Mart Heleme võiks meile, tänapäeva noortele ka midagi huvitavat kommunismusest rääkida,seda teemat valdab ta põhjalikult.
a
22. juuni 2016 17:32
Aga kuidas jääb Tunne Kelami palavate soovidega saada kompartei liimeks?
p
Papi/ 22. juuni 2016 11:12
Jah Eesti rahvas võttis lilledega vastu tegelased kellede eesmärgiks oli mitte ainult Venemaa vaid ka venelaste hävitamine. Ja oli valmis sakslasi selles ka väikese kompensatsiooni eest aitama. Kahjuks arvestas Eesti rahvas veidi valesti ja nüüd tekib arusaamatus miks venelased tegelasi kes tahtsid neid hävitada ise ära ei hävitanud. Ida-Preisimaa tehti sakslastest täielikult puhtaks. Asi see eestlasi kaasa võtta olnud.
v
vene vanapapile/ 22. juuni 2016 11:34
esimesena tungisite eestisse ikka teie,venkud,ja hakkasite mitte milleski süüdi olevaid inimesi tapma ja küüditama.eestlased oleksid siis pidanud teile selle eest tänulikud olema või,et nende riik okupeeriti ja rahvast hävitati?imelik loogika teil,puhvaikakandjad?tehtud kurja ja ülekohtu eest saite aga täiel mõõdul tagasi narva all ja sinimägedes.vorst vorsti vastu,nagu öeldakse.
x
xxxx/ 22. juuni 2016 12:29
punapapi võiks teada et minu vaenlase vaenlane on minu sõber.
Ja vene okupandid andsid küllalt põhjust enda vihkamiseks.
k
22. juuni 2016 22:16
Kõige suurema osa Ida - Preisimaast sai Poola ja väiksema Leedu.
e
Eesti/ 22. juuni 2016 10:34
rahval on ainult ÜKS vaenlane ja selleks on VENEMAA!
a
22. juuni 2016 17:45
Aastal 1941 ei eksisteerinud sellist riiki nagu Venemaa!
v
Vale/ 22. juuni 2016 10:30
Mitte isamaasõda vaid teine maailmasõda on nimi! Muidugi, sakslaste eesmärk oli ju alguses õilis, hävitada kommunism. Nii et meil oli ühine eesmärk.
Kommunismi kuriteod on meile kõigile teada.
Ja just sellepärast on imelik et toetus sotsialistidele/ sotsialismile on nii suur tänapäeva Eestis. Kas olete ära unustanud mida sotsialistid korda saatsid, mida nad tegid meie esivanematega?!?
p
Papi/ 22. juuni 2016 11:03
Ja natsionaalsotsialismile..
x
xxxx/ 22. juuni 2016 12:31
Mis meil üle jäi kui USA ja Suurbritannia meid reetsid ja Stalinile maha müüsid.
1
22. juuni 2016 18:20
1939. aasta MRP-le järgnesid Teherani, Jalta ja Potsdami konverentside otsused.
k
22. juuni 2016 22:34
Kui Venemaa ja Ukrainas tahtsid elanikud oma maad tagasi saada, siis teatasid Saksa võimud, et nemad ehitavad samuti sotsialismi, ainult ilma juutideta.
Kolhoosid - sovhoosid tegutsesid edasi ka Saksa okupatsiooni ajal.
e
eestlane/ 22. juuni 2016 10:26
Ärge unustage.et nõukogude venemaad juhtisid juudid,kes hävitasid ka venemaa inteligentsi koorekihi. Venelased kaotasid nende valitsejate tegevuse tõttu üle 20 miljoni inimelu.Vot see on alles õige holokaust.
j
22. juuni 2016 10:39
juhtisid hävitustööd venemaal ja Euroopas bolsevistlikud juudid !

e
eestlane/ 22. juuni 2016 10:19
Aga sakslased alandasid meie esivanemaid orjuses 500 aastat. Mõisniku koer ei saanud ka niipalju piitsa kui eesti rahvas. Ärge hakake siin euroopast pärit orjastajaid õigustama. Nad olid Eesti rahva vereimejad puugid!
i
22. juuni 2016 10:27
ikka 700 aastat ! aga venkud tulid ja tegid 1 aastaga kurja rohkem,kui sakslased 700 aastaga .
k
Kusjuures / 22. juuni 2016 11:30
tegidki. Enne 1940. aastat olid eesti rahva vaenlasteks baltisakslased ja naasama sakslased. Võidupyhaks määrati 23. juuni, kuna siis tehti baltiskasa Landeswehrile ära. Peale 1940. aastat aga hakati venelastele viltu vaatama. Õigemini nõukogude inimestele, sest seltsimehed kommunistid olid mõnekymne aastaga suutnud vene rahvuse parimad omadused välja suretada. Praegused EL komissarid yritavad sedasama eestlastega teha.
t
22. juuni 2016 18:22
g
geenid/ 22. juuni 2016 10:31
Tõsi, aga piitsa said ainult sulid, vargad, pätid ja laisad-luuserid.
Kõik see kurjus peksti tõesti eesti rahva geenidest välja
Nii on tänapäeva eestlased tublid ja töökad ja visad ning hinnatud inimesed terves maailmas
venelased seevastu on aga teda-tuntud kui kõige hullem ja kriminaalsem rahvas terves maailmas.
v
vanka 10:19, 22. juuni 2016/ 22. juuni 2016 14:54
ära meieta
sina ei ole MEIE
ja ammugi mitte sinu esivanemad EI OLE meie, eestlaste, ESIVANEMAD
sinu esivanemad on mongoli-slaavi ristsugutised.
j
Juhmile/ 23. juuni 2016 00:53
Pärisorjus algas pärast Põhjasõda tiblade võimu all, töll!
t
tõelised vabastajad/ 22. juuni 2016 10:14
Jah, sakslasi võeti siis tõesti nagu vabastajaid rõõmuhõisete ja lilledega vastu.
Tänu selelle, et sakslased 1941-1944 aastal Eestist venelastest vabastasid, pääses terve eesti rahvas suurküüditamistes Siberisse.
Kompartei häälekandja Pravda kirjutas 1941. aasta kevadel: "Peeter I tegi sellega suure vea, et ta jättis Balti pärisrahvad nende asukohtadesse".
1941. aastal otsustasid nõukogude julgeolekuorganid selle vea parandada ja alustasid kohe peale Baltimaade okupeerimist ette valmistama suurejoonelist elanike ümberasustamist. Nagu hiljem leitud materjalidest selgub, oleks 1941. aastal nõukogude korra kestma jäämine viinud Siberi-teele kogu eesti rahva.
Ainult seekord päästis eestlasi Eesti vabastamine vene okupatsioonist saksa vägede poolt 1941-1944,
ja edasi päästis meid ajaloo suurima inkvisiitori ja mõrvari Stalini surm 1953. aastal eesti rahva TÄIELIKUST hävingust. Kuid ikkagi hukkus järgnenud 50 okupatsiooniaasta vältel 274 260 eestimaalast, seega umbes 23 % endise Eesti Vabariigi elanikkonnast, mis on suhteliselt mitu korda rohkem, kui hukkus juute natside holokausti tagajärjel.
x
xxxx/ 22. juuni 2016 12:34
Kuule papi kas teenisid hävituspataljonis et stalini mõrtsukaid kaitsed.
s
22. juuni 2016 12:35
seda kysi vene okupantide käest,kes tegid paraadi koos sakslastega !
p
permanentne revolutsioon/ 22. juuni 2016 18:21
Kas sa arvad, et Lenin ja Trotski olid paremad?
h
22. juuni 2016 22:41
Hitler teatas 1932. aastal, et kui poleks olnud balti parunite upsakust, oleks Baltikum juba ammu saksastatud.
h
heh/ 22. juuni 2016 09:39
Eesti mats on emapiimaga sissesaanud omale zooloogilise viha venelase ja Venemaa vastu. Nüüd külvab ta veneviha igal võimalikul moel. Kuigi argpüksina võitluse eest põgenenu ei tohiks nagu hiljem rusikaga vehkida, on see iga "õige eestlase" püha kohus!
m
22. juuni 2016 09:52
Meie naabriks on terroristlik venemaa,kes tahab teisi naabreid ainult okupeerida ! Teist sellist terroristlikku riiki lihtsalt pole .
o
22. juuni 2016 17:46
h
22. juuni 2016 10:02
Hiljutine Delfi uudis pajatas,et vene tööandjad võlgnevad töötajatele üle 4miljardi rubka töötasusid.Tundes hästi vene hinge,julgen väita,et raudselt maksavad ära.Täpselt samamoodi,nagu vene ettevõtjad Eestis.Ei tõmba kotti pähe ega põgene eest,kõige ausam rahvas üldse,keda olen kohanud.
k
kolla/ 22. juuni 2016 10:10
Tänahommikune rossia24 teatas,et venemaa suurendab piimasaaduste tootmist.32% piimast,võist,koorest ja juustust sisaldab kipsi,kriiti,palmiõli ja veel igasugu muud kraami.
k
kolla/ 22. juuni 2016 10:03
Eesti mats peab homme Võidupüha.Ehk sa tibla teed omale ajaloost selgeks keda me võitsime ja kes jooksid sabad jalgevahel,et siis 20 aastat hilhem uuesti tulla rusikatega vehkima.
e
22. juuni 2016 10:30
Eestlased on saanud vöidu sakslaste yle ja ka venelaste yle ! Tehke järgi.
p
Papi/ 22. juuni 2016 11:07
Kas see ei olnud mitte võit Landeswehri üle?
t
22. juuni 2016 17:30
Tartu rahu kõnelustel peeneid konjakimarke degusteerides lepiti kokku, et võite Punaarmee üle tähistama ei hakata.
h
heh-ile/ 22. juuni 2016 10:20
Hoopis sinusugusele vene matsile ehk blatnoile on emapiimaga sissejoodetud vene šovinismi, kuritegelikkust ja mis peatähtis -
viha kõikide teiste riikide ja rahvaste, eriti USA vastu, kes on näljas ja räbaldunud venelastest nii majanduslikult, kultuuriliselt kui ka elatustasemelt 10 korda paremad kui Venemaa.
r
reservaat/ 22. juuni 2016 18:23
Ja kuidas elab sealne põlisrahvus?
h
huvitav/ 22. juuni 2016 09:36
venelased ja vene okupandid on Eestimaal väga palju meile paha teinud ! Kuidas me saame seda unustada ?
t
22. juuni 2016 09:12
Tähtis polnud ,millises mundris vöideldi,vaid tähtis oli,et vaenlane oli yks ja sama ehk bolsevistlik punaarmee !
p
22. juuni 2016 17:49
Punaarmee koosseisu kuulus ka Eesti Laskurkorpus.
a
22. juuni 2016 20:51
ainult paarkümmend tuhat meest ja neistki suurem osa sundmobiliseeritud,ülejäänud olid vandid ja eesti omad punased äraandjad.saksa mundris aga võitles kaks korda suurem arv mehi ja nad kaitsesid oma kodumaad.
1
22. juuni 2016 22:08
1944. aasta 1. veebruaril kuulutas Landesdirektor dr. Hjalmar Mäe välja sundmobilisatsiooni, mis lähtus Himmleri korraldusest. Vabatahtlikke eriti enam ei leidunud.
1
22. juuni 2016 22:30
1944. aasta sügisel sai Laskurkorpus suurt täiendust Saksa sõjaväes olnud meeste näol, just 300. Eriotstarbelise Diviisi Eestisse jäänud võitlejate näol.
s
23. juuni 2016 09:15
sa kuulsast uluotsa kõnest ja sellele järgnenud eesti rahva patriotismipuhangust loomulikult kuulnud ei ole midagi?
s
23. juuni 2016 09:16
see arv ei olnud suur,enamik saksa armees sõdinud mehi kas varjas end siis metsas,või olid taandunud saksamaale.
k
kolla/ 22. juuni 2016 08:13
Kohe-kohe kukuvad vene trollid räuskama.
t
Tubli!/ 22. juuni 2016 08:25
Arsti ettekirjutust võiks ikkagi täita, kui ambulatoorsele ravile lubatakse.
Muidu võib tagasi, statsionaari ja isegi kinnisesse statsionaari sattuda.
k
kolla/ 22. juuni 2016 08:31
VENELANE on ravimatu haigus,meditsiin on selle vastu seni veel võimetu.Või mida sa selle arstiga öelda tahtsid?
ü
ühed võõrpätid kõik/ 22. juuni 2016 09:41
Tibla on rõve aga mis jänki parem on?
a
22. juuni 2016 09:50
Ameerika södurid on meie kylalised ja meie söbrad-kolleegid ! Tere Tulemast ! Nad on meie partnerid ,
s
22. juuni 2016 10:54
sinu seksuaalpartner võib ju ameerika sõdur olla,minu oma küll mitte.
v
viimasele/ 22. juuni 2016 11:07
sinu isa oleks pidanud pihku taguma selle asemel ,et ta sinu tegi !
k
22. juuni 2016 11:08
kas sinu sekspartner on vene okupandist soldat ?
e
22. juuni 2016 17:33
Ega kõik pole sinusugused!
j
just-just/ 22. juuni 2016 17:50
http://objektiiv.ee/marina-kaljuranna-meeskonna-liige-eesti-rahvaga-tuleb-raakida-kui-aspergeri-laps...
Ajakirjanik Maris Hellrand kirjutab väljaandes Postimees, et manitsemise asemel, mis viib inimesi ainult paremäärmuslaste rüppe, tuleks eesti rahvaga rääkida kui lapsega, kellel on diagnoositud Aspergeri sündroom. Presidendiametis saaks sellega kõige paremini hakkama Marina Kaljurand.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee