Inimesed

Kui oled rahaliste kohustuste täitmisega hätta jäänud, ära peida pead liiva alla – tegutse kohe (17)

LISA KOMMENTAAR

"...ära peida pead liiva alla"! 27. aprill 2016 11:41
No katsu sa pead tõsta! Nagu nats paistma hakkab, nii see nähtav osa maha niidetakse.
Saatke 27. aprill 2016 11:00
Need parasiitidest värdjad karu perse! Ja on kõik.
Tessa 27. aprill 2016 09:54
§ 146. 1 Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat. § 147. 3 Kokkulepitud tasu maksmise nõude aegumistähtaeg algab selle aasta lõppemisest, mil nõue muutub sissenõutavaks. Kui nõue muutub sissenõutavaks arve esitamisega, algab nõude aegumistähtaeg selle kalendriaasta lõppemisest, mil õigustatud isik võib arve esitada. 01.05.2009 jõustus tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus, millega fikseeritakse, et kui tarbijakrediidilepingu alusel tarbija poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määr ületab krediidi andmise ajal Eesti Panga viimati avaldatud keskmist krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra enam kui kolm korda, siis on see heade kommete vastaselt tasakaalust väljas. Teie poolt viidatud asjaolud annavad alust arvata, et tegemist on lubatust suurema kulukuse määraga krediidilepinguga. TsÜS § 86 lõigete 1, 3 ja 4 järgi on selline intressikokkulepe tühine ja saadud laenult tuleks tasuda seadusjärgset intressi kuni laenu tagastamise tähtaja saabumiseni ning samuti tagastada saadud laen esialgselt kokkulepitud tähtajaks. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. Seaduses sätestatud juhtudel nõudeõigus ei aegu. Järelikult on aegumistähtaja tundmine eriti tähtis võlausaldajate jaoks. Kuigi võlausaldaja seadusest või tehingust tulenev nõue mingiks teoks või teo tegemata jätmiseks kohustatud isiku jaoks iseenesest ära ei lange, pole võlgnik enam kohustatud oma kohustust ja võlausaldaja nõuet täitma. Võib öelda, et aegumistähtaja möödudes võlgnik võib, aga ei pea võlausaldaja nõuet täita. Ilmselge on, et pigem nõutud kohustust aegumistähtaja möödudes enam ei täideta.
Siin ongi dissonants 27. aprill 2016 10:15
Inkassodel on komme marginaalsetest, 10-ne aasta vanustest võlgadest teha kordi ja kordi suuremad ja siis inimest "üllatada" kõikvõimalike ähvardustega.
Kuigi need ähvardused on täiesti alusetud, mingid sellised nõuded ammu õigustühised, on ka teine seadustele sülitav, eraõiguslik ettevõte nimega Krediidiinfo, mis siis põhjendamatute ja alusetute nõuete põhjal kodanikke häbimärgistab ja neid oma Maksehäirete registris eksponeerib.
Paljud sellised nõuded on alusetud algusest peale, sest tehingud, milledest on need "võlad" tekkinud on - need on sooritatud võltsitud dokumentidega, kaotatud või varastatud dokumentidega jms.
Inkasso on meelega oodanud nendega aastaid ja aastaid ja siis esitab äkki oma libanõude!?
Kodanik on suures osas pättide ees kaitsetu. Tean inimesi, kes on tänu sellisele olukorrale jäänud ilma kodu ostmise võimalusest, sest nädal enne kodulaenu vormistamist on neid täiesti alusetult pandud Maksehäirete registrisse kui "pikaajaline võlglane".
Kusjuures- mingil põhjusel toimuvad sellised asjad justkui täpselt ajastatult, et kodanik hirmust maksaks ära ka nõuded, mis on algusest peale põhjendamatud.
P.S. 27. aprill 2016 10:55
Kõik on ehitatud sellise süsteemi järgi, et kodanik ei saaks oma õigusi kohtus kaitsta- just neid, mis puudutavad ebaseaduslikke nõudeid ja nendest tekitatavat häbimärgistamist.
Õigusbüroo nõuab hagi eest kuni 1000 EUR, riigilt tuleb osta ligipääs kohtule (pilet?) riigilõivu näol, mis on mittevaralise kahju korral 350 EUR jne.
Valdaval enamusel sellised vahendid puuduvad ja alusetud represseeringud kestavad aastaid.
Maksehäirete registrisse saab vaadata aga kes iganes, inimene ei saa soetada järelmaksuga asju, ei saa kodulaenu jne.
Kusjuures- ta pole kunagi võlgu olnudki!
Ilus õigusruum? Kas pole?
Tegelikult 27. aprill 2016 11:42
on nii, et ei suuda see inkasso mingeid võlgu tagasi tuua. Võetakse teenuselt megaprotsendid ja lubatakse viivised välja nõuda võlgnikult, aga kogenud pätid lasevad igasuguse inkasso julmalt üle. Loll võlausaldaja ainult saab veel vähem raha tagasi, kui oleks saanud otse võlgnikult. Inkasso on eraisikute hirmutamiseks, kes ei oska või ei julge või ei jaksa endale pädevat advokaati palgata.
Vikatimees 27. aprill 2016 09:06
üle lasta kõik nõuded--mida veel kaotada ,puuke ja petisid,parasiite küllalt toidetud---ühesõnaga pikalt p...e saata---
Aadu 27. aprill 2016 09:05
Ära jää vinduma. Jupike nööri ja asi vask.
Mis juhtus? 27. aprill 2016 11:44
Elva hullul, alias "raske-veoki juht; sugu-mürsk; töö-invaliid" jne... on korralik meeltesegadushoog peal?
SA MINE ---KA KOMMUNIST PERSE :: 11:44 27. aprill 2016 13:51
KÜLL TULEB KA SINU TUND::
tõnn 27. aprill 2016 14:24
Äge....vajuta veel enter oma kommile.hästi paned vana.....
JAAN:::::::::ÜTLEB SULLE:----- 27. aprill 2016 17:44
TEAD;;; SINA VANAMEES__- MINE KA ...___ÕIGE .PERSE__PIKALT JA;;,;,PIDEVALT....
27. aprill 2016 09:02
selline artikkel peaks ikka tasuta lugeda olema,ei ole ilus inimeste käest niimoodi raha välja nuiata.
Soovitus nr 1 27. aprill 2016 08:50
Inkassonõudeid ignoreerida täielikult! Mitte maksta sentigi, sest kasvõi sendi maksmisel olete nõustunud teid laostava skeemiga ja ei saa abi isegi kohtust!
Klaarige sellega, kellele olete võlgu või laske asi kohtusse minna.
Isegi kohus ei tee teid eluaegseks orjaks, mis on inkasso eesmärk.
Võlanõue EI tohi koos kõrvalkuludega olla suurem, kui 2x põhivõlg!
KUI inkasso on seda suurendanud nt 10x, siis kohtus saaksid nad haledalt peksa. KUI maksate neile kasvõi sendi- siis olete nende tingimustega ka seaduse ja kohtu silmis nõustunud ja teha pole midagi.
Inkassofirma on eraõiguslik ettevõte, nagu nt autoremonditöökoda jms- neil puudub tegelikult igasugune nõudeõigus.
Anna abi 27. aprill 2016 08:31
Ei saa artiklit lugeda, sest raha ei ole. Rääkimata võlgnevuste likvideerimisest. Ma neid lisakokkuleppeid tean küll, kokkuvõttes läheb kohustus märgatavalt suuremaks. Seadused tuleks jah siin eestis üle vaadata, et kohtutäiturite kliendid saaksid ka tööl käia.

kaotage ära 27. aprill 2016 08:15
Kaotage kohe kõik kiirlaenud, inkassod ära ja ka kohtutäiturite suured tasud. Siis suudavad ehk inimesed ka maksta.
siil 27. aprill 2016 08:04
kui on katus maksmata jäänud, maksa kohe ära. Kolme kuu pärast hakatakse aktiivsemalt kinni võtma.