Inimesed

Uppumine, sissepõlemine ja äkksurm tabab seda, kes rüvetab hiit, ohvrikivi, püha puud või jõekääru (97)

LISA KOMMENTAAR

Krysswald 25. aprill 2016 17:57
Kolmandas kõnes "Nõia usk ja nõia-protsessid. Aearaamatutest ja kohtu prottukollidest ülespandud" (26. augustil/7. septembril 1870) kirjeldas ta nõiaprotsesse ja nõiausku, kasutades tavapärast "pimeda keskaja" retoorikat.
Nõiausku on olnud igal ajal ja igal pool ("Seesuguseid juttusi nimetame nimetame nüüd ennemuistese juttudeks, ja meil Eestlastel on neid väga ilusaid.")[15], aga nõiaprotsessid suuremalt jaolt algatas katoliku kiri oma jesuiitidega, mis on kõike muud, üksi mitte üks kristlik kirik[16]. "Kõiki piinamise viisisi, nööri otsas üles ripputamisest kunni küünte ärakiskumiseni seppa tangidega, ei ole mul siin võimalik nimetada, naad on liiga hirmsad[17]."
Eestis on suhteliselt harva nõiaprotsesse ette tulnud, kuna meie maa saksa-rüütlid ja linna-kodanikud lühikese ajaga lutheruse usku läksid.
"Eestlastel oli kül ka jo enne Sakste tulemist ebausku, aga see ebausk ei olnud nii rop ja inetu, kui Sakste juures. Eestlased uskusivad vägevaid mehi ja tarkasi, ja nende ebausk seisis rohkem looduse salauste ja sügavuste põhja peal. Seda avaldavad iseäranis meie ennemuistesed juttud, kellest meie kohe äratunneme, mis Eestlaste oma pärandus, ehk mis võera annetega segatud. Meie ennemustesed juttud avaldavad üht looduse ilu ja sügavat luuletuse ja laulmise vaimu, et seda imeks peame panema. Seesuguseid hirmsaid asju, nagu saksa nõidade teenistuse juures Saadana pidudel, ei tule seal kuskilgi ete. Need asjad ajavad ühe rikkumata Eestlase meele pööritama[18]."
Võõramaalt toodud nõiausku ja nende kasvatajaid ei ole meie maal enam nii rohkeste, kui seda möödanikus leiame, sest kloostrid oma mungade ja nõiapaatritega on siit jo kadunud. Peale selle, kui meie rahvas Meie Keisrite armu läbi priiuse kätte sai, on oma vaimu valgustamise eest suure hoolega muret hakanud pidama. Nüüd on ebausku Sakste hulgas hoopis rohkem leida, milline järelejäänud risu tuleks ka meie rahva seast välja pühkida[19].
Krysswald 25. aprill 2016 17:49
Kolmandas kõnes "Nõia usk ja nõia-protsessid. Aearaamatutest ja kohtu prottukollidest ülespandud" (26. augustil/7. septembril 1870) kirjeldas ta nõiaprotsesse ja nõiausku, kasutades tavapärast "pimeda keskaja" retoorikat.
Nõiausku on olnud igal ajal ja igal pool ("Seesuguseid juttusi nimetame nimetame nüüd ennemuistese juttudeks, ja meil Eestlastel on neid väga ilusaid.")[15], aga nõiaprotsessid suuremalt jaolt algatas katoliku kiri oma jesuiitidega, mis on kõike muud, üksi mitte üks kristlik kirik[16]. "Kõiki piinamise viisisi, nööri otsas üles ripputamisest kunni küünte ärakiskumiseni seppa tangidega, ei ole mul siin võimalik nimetada, naad on liiga hirmsad[17]."
Eestis on suhteliselt harva nõiaprotsesse ette tulnud, kuna meie maa saksa-rüütlid ja linna-kodanikud lühikese ajaga lutheruse usku läksid.
"Eestlastel oli kül ka jo enne Sakste tulemist ebausku, aga see ebausk ei olnud nii rop ja inetu, kui Sakste juures. Eestlased uskusivad vägevaid mehi ja tarkasi, ja nende ebausk seisis rohkem looduse salauste ja sügavuste põhja peal. Seda avaldavad iseäranis meie ennemuistesed juttud, kellest meie kohe äratunneme, mis Eestlaste oma pärandus, ehk mis võera annetega segatud. Meie ennemustesed juttud avaldavad üht looduse ilu ja sügavat luuletuse ja laulmise vaimu, et seda imeks peame panema. Seesuguseid hirmsaid asju, nagu saksa nõidade teenistuse juures Saadana pidudel, ei tule seal kuskilgi ete. Need asjad ajavad ühe rikkumata Eestlase meele pööritama[18]."
Võõramaalt toodud nõiausku ja nende kasvatajaid ei ole meie maal enam nii rohkeste, kui seda möödanikus leiame, sest kloostrid oma mungade ja nõiapaatritega on siit jo kadunud. Peale selle, kui meie rahvas Meie Keisrite armu läbi priiuse kätte sai, on oma vaimu valgustamise eest suure hoolega muret hakanud pidama. Nüüd on ebausku Sakste hulgas hoopis rohkem leida, milline järelejäänud risu tuleks ka meie rahva seast välja pühkida[19].
Krysswald 25. aprill 2016 17:47
Teises kõnes "Võitlemised eesti vaimupõllul" (24. juunil/6. juulil 1870), mille Jakobson pidas "Vanemuise" seltsi 5. aastapäeval, ennustas ta eesti kultuuri peatset tõusu ja hoiatas selle saksastumise eest. "Andkem sellepärast vaimus ka sel tunnil tõine tõisele, selle südamest voolava toutusega, et meie ühel meelel ja hukkamatas kindmauses oma kalli Keisri herra kaitsmise al sellel pealehakkatud teel edasi tahame astuda ja tast mitte jätta, olgu ta meile ka nii raske kui ta on, tõusku meie vaenlaste leerid ehk ka veel sadakord suuremaks, kui naad jo on!
Krysswald 25. aprill 2016 17:45
Esimeses kõnes "Eestirahva valguse-, pimeduse- ja koiduaeg. Vana aearaamatutest ülespandud" (peetud 6/18. oktoobril 1868) idealiseeris Jakobson eestlaste muistset priiust kui valguse aega, kirjeldas sakslaste võimupäevi kui pimeduse perioodi ning kujutas oma kaasaega kui algavat koiduaega Vene tsaarikotka rahuliste tiibade varjus.
Jakobsoni järgi oli "vana Eestirahva" usk, seadused, eluviisid, kunstid ja teadused äraarvamata kõrgel tasemel, olles võrreldavad Vana-Kreeka omadega. Kui vanad aearaamatud neist ei kirjuta, siis seepärast, "et naad tast, et head ei tahtnud, paha ei teadnud tunnistada [1]". Seevastu kristlike sakslaste juures toimunud ebausk ja nõidade tagakiusamine ajab jälestuse peale[2]. Eestlaste jumalad olid, Faehlmanni järgi, Jumal (ehk Vanaisa või Vanataat), Vanemuine, Ilmarine, Lämmeküne, Viboane, ja teised, kes elasid Kaljoves ehk Kaljovallas. "Mis nüüd see vana Eestlaste usk meile avaldab? Ta näitab meile Eestirahvast ühes nii kõrges vaimu olekus, nagu meie seda üksi kõige rohkem haritud vana-aegse rahva juures leiame. Õiguse pärast teenisid meie esivanemad jo üht ainust elavat vägevat Jumalat..."[3]. Paganlike sakslaste omast oli see igatahes palju ülem ja vaimu harimises kõrgema järje peal[4].
Eestirahva vanemad ehk kuningad elasid kindlais kantsides ja neist ei või muud arvata, kui et naad ühe kaunis kõrge vaimuharimise järje peal seisid[5]. Eestlased sõdisid vahvasti maa ja mere peal, nii et rootslaste suus liiguvad praegu (1868) veel kõiksugused juttud Sigtuna ärarikkumisest ja iseäranis Eestlaste vahvusest seal juures[6].Üks auväärt ja tähtjas asi on veel, et meie eesvanemad sõdades millaski naisi ja lapsi ära ei tapnud, mis näitab kui haritud nad südame poolest olid[7].
12. sajandil, kui sakslased ja saksa keel (kuna kõik tehti ladina keele) veel harimata olid, käisid vana Eestlased vabalt Araabia, Persia, Kreeka ja Itaalia rahvastega, kes sel aeal kõige kõrgema vaimu järje peal seisid, ammust aeast läbi[8].
"Mis meie teame, on siis lühidalt see, et vanad Eestlased kui üks prii rahvas hoolsaste põldu harisid, mere peal palju kauplesid ja vahva sõameeste nime al kõigis põhjapoolseis maades kuulsad ja kardetud olid. Naad pidasid tõiste kuulsa rahvaga sõbrust, ja nende saadikud käisid kunni Itaalia maale. Neil oli üks korraline valitsus, sest nende vanemad käisid iga aasta koos nõuu pidamas, kell al naad ka sõdisid. Neil ei olnud aga mite üksi seadusi sõa- ja rahu-aea kohta, vaid ka peenemaid eluviisisi ja harjutusi, kes kõrgema vaimuharimise korrast tunnistust annavad. Naad mõistsid võeraid keelesi, sest Theodoriku kirjas seisab, et ta neile ka veel suusõnaga sõnumeid koju kaasa annud. Neil oli ehk ka jo oma kiri, sest üks imeliku runni-kirjadega kirjutud vana-aegne eesti kalender on veel alles. Nad ehitasid kindlaid lossisi ja kõrgeid kantsisi, ning nende templid olid kulla ja kalli kividega ehitud. Seda leiame kõik oma rahva juurest ligi tuhat aastat tagasi, kus veel palju Eüroopa maid metsa pimedusega olid kaetud, ja kus Eüroopas rahvast elas, kes metsloomadest palju paremad ei olnud. Kui meie nüüd sellepeale mõtleme, ja meele tuletame, mis pärast tuli, siis peame hüüdma: tõeste, see aeg oli Eestirahva valguse aeg[9]!"
1186. aastal algas pime aeg, kus esimene "ristiusu apostel" Meinhard meie maale jõudis. "Kes neid taplusi ja verevalamisi jõuab ära nimetada ja rääkida, mis nüüd algasid![10] Vaba eestlased tehti kõik pärisorjadeks ja raiuti neil üks jalg otsast ära, et naad põgeneda ei saaks[11]. "Et see aeg Eestirahva pimeduse aeg olnud, kes tahaks seda valeks teha[12]?"
"Aga pimedus ei kesta igaveste, jo tõusis koit hommiku poolt ja kuulutab heledat valgust: Meie Keisri herra arm oli see koit, kelle ees pimeduse teudel enam pidamist ei ole. Seepärast, nii mittu kui kastetilkasi hommikuse koidule vastu säravad, nii mittu rõõmu-silmapisarat läigivad eesti silma laudel meie Keisri auuks, nii mittu eesti veretilka on valmis ennast tema eest ära valama![13]"
Krysswald 25. aprill 2016 17:43
Turis (Turris) on Kristjan Jaak Petersoni väljamõeldud eesti pseudomütoloogia sõjajumal.
Nimest
Turis on kõuejumal, kes sai omale nime Thori järgi. Temaga oli kokku sulanud rahvajuht Ots, kes eestlased Aasiast Eestisse tõi, nii et sellest tuli Turis-Ots.
Päritolu
Turis ei pruugi olla üldse Eestist pärit, sest tuletab soome mütoloogiast Turisast meelde. Turisas on samuti Soome Tuuri Thorist alguse saanud. Tursa nime ollakse aga Eestis varem tuntud, sest sellesarnaseid kohanimesid on Eestist leida.
Ohverdamine
Talle ohverdatud veiseid, lambaid ja inimesi. Friedrich Reinhold Kreutzwaldi väitel peeti sügisese pööripäeva ajal suur pidu Turise auks, kus talle iseäralike tempudega sikk ohverdatud. Kreutzwaldi poolt Neusi Volksliederis avaldatud ohvrilaulusse on palju mõistmata, mõtteta sõnu kuhjatud, nagu neid ainult mõni jabur võis lausuda:
Turriselle tura andeks,
Tura andeks, kirve kilbaks,
Ahtavarre elpatilleks,
Mõggusa mõega mõrsjaks.
Tappame sikko sarvilise,
Ahmame sõrgala kuninga.
Õho, õho! Sarvilista
Sõmmer-ie sõstra poiga!
Turris-sikko sarve otsa
Sõlmisin muistse sõnumi,
Punusin pühha-ie pühkmed,
Ennemuistsed murrikud.
Turris-silma, Turris-kõrva
Kulutaja kulejalle!
Krysswald 25. aprill 2016 17:39
Kidur on eesti pseudomütoloogias Kiru-nimelisele jumalale pühendatud noor kits (die Ziege).
Kidura ja Kiru tõi teaduskäibesse Friedrich Reinhold Kreutzwald oma saksakeelses kirjas Friedrich Robert Faehlmannile 6/18. aprillist 1845.
See pärinevat Kreutzwaldi järgi ühest Simuna kihelkonnas üleskirjutatud eesti rahva niinimetatud lugulaulust, mida olevat 19. sajandi algul laulnud ringirändaja laulikust vanarauk, keda tervel Virumaal vana lauliku või rootsi rüütli nime all tunti. See vana rahvalaul läheb oma iseloomu poolest teistest meile seni [1845] tuntud lauludest lahku. Sel on oma histooriline tagapõhi, kahjuks on laul ainult katkend, nimelt puuduvat laulust pikem lahingukirjeldus. Üsna ilmsesti kuulub see laul niisuguste hulka, mida rahvas iga võõra eest hoolega varjab.
Tegelikult on see laul põhiliselt Kreutzwaldi enda loodud.
Nota bene 24. aprill 2016 19:07
"Esivanemate mälestuseks 23.04. möödub 673 aastat Harju sõjast ehk Jyriöö ylestõusust. Sajandite jooksul on langenud paljud esivanemad, kaitstes meie maad vallutajate, röövlite ja hiiehävitaje eest. Syydakem karjalaskepäeva laupäeval nende mälestuseks ja auks lõkked Maavalla kylades ja linnamägedel.
Tuli soojendab meid samamoodi kui esivanemaid ning lõkkesuits annab tervist. Meenutagu iga syttinud lõke ja tõrvik meile vallutajatega peetud sõdades syytult langenud maarahva mehi, naisi ja lapsi. Meenutagem tule ääres ka esivanemate vannet: Kuni on kasvõi yks põlvepikkune poisike, ei võta me vastu võõrast usku.
Esivanemate minevikus peetud võitlust ning kannatusi meeles pidades oskame paremini hoida oma maad, inimesi ja pyhapaiku. Hoides au sees eivanemate tavasid ja tarkust, hoiame oma rahva elujõudu ja väge. Hinnates ja hoides oma, oskame mõista ja hinnata ka endast erinevat.
Ära plära :) 25. aprill 2016 12:10
Kogu rahvusromantismi ajal tekkinud müüt, mille nimi on "muistne vabadusvõitlus" on muinasjutt.
Kõik need uhked võitlused toimusid kohalike endi vahel, kes end Taani kuninga või Rooma paavsti (sakslaste) vasallideks olid lasknud meelitada.
Alati on siinse maa koos rahvaga maha müünud ikka omad, tiitlite, "välismaa" nimede, kulinate ja muu eest- nagu praegugi.
Aeg oleks pea takusest vammusest ja võltsitud ajaloost välja pista ja Tõde rääkima hakata.
muig 25. aprill 2016 13:06
Palju uute muinasjuttude loojaile ja lällajaile makstakse ka?
muig 25. aprill 2016 13:06
Palju uute muinasjuttude loojaile ja lällajaile makstakse ka?
Usu ikka! 24. aprill 2016 15:12
Looja ei lase oma kätetööd hävitada ja kutsub aruandma tehtud kuriteost. Sellepärast tulebki kest maapeale jätta.

Krysswald 24. aprill 2016 00:34
Kakssada aastat tagasi ei olnud teaduskirjanduses mingitest pühapaikadest juttu. Siis kirjutati, et pilusilmsetel eestlastel on mingid veidrate nimedega jumalad nagu Turris-Ots, Kidur või Taara. Üks geenius väitis, et eestlaste laul Jerru Jerru Masco Lon tähendab, et nad on otse Jeruusalemmast tulnud. See pühapaikade jutt on hlljuti välja mõeldud ja ei ole ajalooliselt põhjendatud.
24. aprill 2016 10:24
24. aprill 2016 14:55
Ära solva looma
See tüüp on ju jehoova ususekti hull
krussis küll 24. aprill 2016 13:18
No nii tumba ikka annab olla :D :D
Teadus 24. aprill 2016 14:36
Täiesti õige, tutvuge eesti arheoloogide ja etnoloogide uuema aja töödega. Pühapaikade jutt pole palju üle saja aasta vana.
jajah 25. aprill 2016 11:57
Me teame küll, millise ideoloogia esindajad põlisrahva juuri, ajalugu ja kultuuri alati õhinal on püüdnud olematuks jutlustada.
Krysswald 25. aprill 2016 17:36
Mis mõte on sellisel ajalool ja kultuuril, mis nii tihti muutub ja ümber kirjutatakse?
ära sa märgi 26. aprill 2016 07:53
Saja aasta? Irw. Mõne kroonika lugemine käib vist üle jõu?
Mul 23. aprill 2016 21:56
vend kah raius kolm suurt hiiepuud maha. Hiljem küttepuid tehes lendas kirves pakust mööda otse käevarde niiet käelaba rippus aind naha otsas.
Lihtne tòde 23. aprill 2016 21:01
Ùkskòik, mida keegi ka mòtleb, ùtleb ja teeb, aga IGAL TEOL ON TAGAJÀRG. Looduses ja Universumis on tasakaal ja kehtivad kindlad seadused. Inimene, kes piinab, hukkab, lagastab, raiub/lageraiub, risustab, reostab, hàvitab Loodust ja/vòi selle elanikke, meist, inimestest vàetimaid kaasteeleisi, siis varem vòi hiljem saab ta "tasutud" ja "nautida" ona tegude tagajàrgi. Kahjuks inimestel pole tànapàeval aega ega kannatust asjadesse sùùvida, aga kui lugeda lahkunud Kaika Laine arvamusi ja mòtteid, siis, vabandage, aga nii see on olnud, on ja jààb. Kahju neist, kes seda IKKA veel ei mòista. Kòik, mida teed, teed ikka iseendale - mida kùlvad, seda lòikad. Niipalju, kui olen jàlginud, siis eriti kurvad tagajàrjed on ja saavad olema pùha puu/puu vòi laiemas laastus esivanemate metsa, metsade lageraie, mahamùùjatele....Mis seal imestada, et tagajàrjed on ettearvamatud, sest mòlgem ise loogiliselt....... Lendu lastud ja omakasu eesmàrgil mòttetult raisatud esivanemate hool, vaev, lootus, armastus ja ennekòike nende energia ning neil "suurtel tegijatel" ei olegi midagi enaga hoida vòi kaasa vòtta, sest kòik VÀÀRTUSLIK ON MAHA MÙÙDUD. Rikud Looduse tasakaalu ja Sinu enda normaalne eluolu/tasakaal saab rikutud. Kurb ja kahju, kui inimesed seda ei mòista, ikka veel ei mòista. ( Niimoodi mùùakse maha isiklikud tòekspidamised, vààrtused jne......lòpuks ka emakeel ja isamaa.)
23. aprill 2016 22:40
Venelased muide ütlevad, et pärandust ei tohigi müüa vaid on kohustus seda paljundada, et jätkuks ka järgmistele põlvedele,
Ramon 24. aprill 2016 00:29
Venelastel ei ole 1917. aastast mingit pärandust, kõik kuulub riigile.
To Lihtne tõde 23. aprill 2016 22:58
Väga hästi öeldud,ja täpselt nii ongi,tsiteerides Kaljo Kiisa sõnu filmist "Kevade"...kui teed head,teed endale,kui halba kah iseendale. Mitte midagi pole valesti öeldud.
Mjahh 24. aprill 2016 07:04
Veel parem ütlus on - kõik tuleb bumerangina endale tagasi.
Pane kõrvataha, Taavet.
Jep 24. aprill 2016 07:02
Mis on saanud neist meestest, kes hiljuti Põlva - Võru teed õgvendades kah seal puid maha saagisid?
Ajaleht Koit veel kirjutas neist hiiepuudest mitu korda.
123 23. aprill 2016 18:41
minge 101 parasiidi hulka,vikatimees sinnani ei küündi.pole kuulnud,et 101 hulgast oleks kunagi keegi uppunud,põlenud jne.
yin yang 23. aprill 2016 21:26
Kas sa pole kuulnud siis mida Jumala karistussalklased meie eelmise eliidiga peale hakkasid?
Jüriöö 23. aprill 2016 18:27
Täna ongi ôige aeg allikale minna - on ju 23. aprill, Jüripäev, karjalaskmise, pôllutööde ja aiatööde algus. Jüriöö tuli, meie esivanemate ülestôus ja kolimise ning peremeeste vahetamise aeg. Meie esivanematelt vôeti kümme nahka, rügasid tööd teha, et toita ja lapsi kasvatada. Môtlen neile tänutundega. Tahtsin lisada, et lugedes vastavat kirjandust, avaneb meile, miks me tunneme nendes paikades erilist hôngust, maagiat ja miks ta meile vajalik on.
väheteadlikule Raivole ja teistele samasugustele 23. aprill 2016 16:49
Raivo / 13:31, 23. apr 2016
Igasugustel uskudel on levinud komme inimesi surmaga hirmutada.
----------------------------------
Kes siin SURMAST on rääkinud?
Tagasitasumistest ehk KARMASTon jutt.
Kui keegi hea inimene teeb teistele head - tasutakse see tema tehtud hea nii talle endale kui ka tema järglastele kuhjaga tagasi.
Neil on elus siis kuhjaga õnne, nad on ise terved, lapsed ja lapselapsed tervena sündinud ja kasvanud ning sama headeks ning tublideks inimesteks kasvanud kui nende eelkäijad-esivanemad.
Sellistel on ilus kodu, rikkalik toidulaud ja kõik võmalikud positiivsed asjad ja olukorrad.
Selliste inimeste elu on ÕNNELIK!
<<<<<<<<<<<<<<<
Kurjade ja õelate ning teistele, ainult halbategevate inimestega on vastupidi - nendele endale, nende lastele ja lastelastele tulevad pidevalt rasked haigused kallale, neid tabab üks õnnetus teise otsa -paljud surevad noorelt kas õnnetusjuhtumites või pikaajaliste raskete haiguste tagajärjel.
Ja seda mitte ainult püha hiie või püha puude rüvetajatel, vaid kõikidel halbadel ja õelatel ning teistele pahasoovijatel ja pahategijatel inimestel.
<<<<<<<<<<<<<<<<<
Paljud teadusuuringud on tõestanud, et kõik negatiivne, ka vingumisest, kirumisest, tigedusest ja sõimamisest tekkiv stress kahjustab selliste inimeste tervist, mis viib stressihormooni kortisooli taseme kehas nii kõrgele, et ajurakud hakkavad surema.
Kõik see rämps ja halb jääb sellistele inimestele nende alatedvusse püsima.
See omakorda langetab immuunsüsteemi vastupanuvõime, tekib unetus, neerupuudulikkus, vererõhu tõus, suureneb risk südamehaigusteks ja diabeediks. Seda tekitab stressihormoon nimega kortisool, mis vabaneb, ka siis kui sa mõtled või kirjutad halbu ja negatiivseid mõtteid.
Ja nii algab sellise negatiivse ja pahatahtliku inimese tervise allakäik, mis toimub küll tasapisi, esialgu peaaegu märkamatult, aga siiski järjekindlalt. 4-5 aasta pärast on nad juba sandid, enamus nende eostaud lapsi ootab sama saatus.
Seda kõike nimetataksegi tänapäeval kokkuvõtlikult KARMAKS.
23. aprill 2016 18:25
Kas meie 101-l dalmaatslasel on siis oodata midagi hirmsat?
23. aprill 2016 13:36
Eks ta nii ongi. Me ei taipa suuremat pilti vaadata.
tahaks allikale minna 23. aprill 2016 13:31
Tahtsin lugeda isiklikkest kogemustest pühapaikadega suhtlemisest, aga nagu alati, jutt läheb mujale. Olen môningates paikades käinud ja tunnetanud hoovavat jôudu, tunnetetulva nagu kaunid looduspaigad meis äratavad. Arvan, et peab ka vastavat kirjandust lugema, sest teadmised lubavad meil rohkem asju väärtustama.
kes keelab minna 23. aprill 2016 14:56
Olen juhuslikult sattunud paikadesse, mis kõnetavad ja kus tekib seletamatu aukartus ümbritseva suhtes (mida kunagi pole tekkinud inimeste ehitatud "pühakodades"), ilma et oleks teadnud, mis paikadega tegu, kuni ükskord maavalla lehte sirvisin.
23. aprill 2016 19:02
Nii ongi, kui valmis oled hakkab energia ja info ka jooksma, lihtsalt teadvusse hakkavad ilmuma valmis terviklikud mõtted, mida sa ise ei mõtle kunagi, pildid vmt. sama võib tulla ka mingit liiki esemetega, kividega, puudega, aga ka raamatutega võib olla analoogne kontakt. Kui juba kontakt tekib siis saad seda kust iganes, ka piltidelt internetist, hea kasutada harjutamiseks just kerge kättesaadavuse tõttu.

Tulge mõistuse juurde! 23. aprill 2016 13:00
Mõni Hiiehauas kalastaja on ära uppunud aga sajad seal kalastamas käinud ei ole teps mitte. Eks nii ole kõigi nende "pühapaikade rüvetajatega" - üksikud saavad õnnetult hukka aga sajad elavad oma igapäevast elu ja mõned isegi õnnelikku elu. Eks neid jõkke uppunuid ole pea igast hauakaohast teada, need ju enamasti kalastuskohtadeks ongi ja sügavad ka, jalad põhja ei ulatu. Niisama ujumas käiakse enamasti ka just hauakohtades. Kunagi kuulsin kedagi ütlemas, kui räägiti "ohvrikivide needusest" et need surmatoovad kivid tuleb ära lõhkuda ja tükid maha matta või uputada, siis ei saa need enam surma külvata. Mees ütles veel, et need on muinsuskaitse all ja ainuke "needus" mis neist tuleb, tuleb muinsuskaitse kaudu, lõhkumise eest ei hukata aga saab trahvi.
Pole need ohvrikivid, hiiekohad ja muud muistse aja mälestusmärgid kellegile õnnistavad ega ka ohtlikud mitte, ohtlik on inimese kurjus.
(PS - Metsamehi on surma saanud enamasti muis metsades, küll langetades või metsamasinate läbi. Metsast "kerge raha" teenijad on joomase peaga ka muudesse õnnetustesse sattunud, hiitega seotult ikka väga ja väga vähesed.)
23. aprill 2016 13:40
Kunagised jõukohad, kuhu hiis tehti või kus oli see varasemast ajast, ei ole kõik enam töötavad sel lihtsalt põhjusel, et need on mittetöötavaks tehtud. Kõike saab tööle panna ja saab ka kinni panna, et rahvas sealt jõudu ei saaks. Inimeste teadmised ja oskused võeti orjastajate poolt kontrolli alla, aga praegu on need teadmised jälle kättesaadavad kõigile kes otsivad ja kes vastavad nõuetele, et neid teadmisi rakendada. Hakake inimesteks ja ärge koogutage kõigile, kes ennast vahemeesteks seavad, et matti võtta! Kõik on kättesaadav neile, kes on puhtad mõtetes ja tegudes, vana taaga maha visanud. Ole ainult valmis vastu võtma, sest võõrad ja tugevad energiad on algul üsna ebamugavad taluda, aga kui ise tead miks ja mis eesmärgil seda kõike teed siis elad selle ebamugavuse üle.
Kõige suurem probleem on vist seejuures keeleoskus, sest teistes keeltes on selgitav info vabalt kättesaadav, eesti keeles vähem.
23. aprill 2016 16:37
Stalin ise oli teadja aga valest otsast hakkas kala rookima.
23. aprill 2016 18:49
Mhm, ütle veel, et eile tulid ahvidena puu otsast alla ja lapsed said kapsalehe alt. Ajupestud orjad on valmis muidugi kõike uskuma, mida härrad räägivad. Juured on eestlastel vägagi olemas. Juurte kuivataiseks oli hästi vaeva nähtud.
hah 23. aprill 2016 19:52
Mitte iga kalastaja või metsasjalutaja ei saa karistada. Karistus võib tulla neile kes teadlikult kahjustavad ja üleolevalt suhtuvad millegisse pühasse. Ei pea just selle konkreetse hiie või püha allika vastu olema vaid seal viibiv ja loodust vihkav või mõttetult kahjustav - teda pannakse tähele ja võib ju olla, et saab laksu. Ka Piiblis on kirjas, et Jumala ja Poja solvamine antakse andeks aga Püha Vaimu solvamist ei andestata.
ajalugu 23. aprill 2016 12:10
Eks vaadake euroopa ajaulugu: karma is a b...ch. Need, kes on unustanud/hävitanud oma pühapaigad ja võõraid müüte korrutades misjoneerinud-koloniseerinud-hävitanud põlisrahvaid, on kaotanud oma elujõu ja saavad juba ise koloniseeritud-misjoneeritud.
evelyn 23. aprill 2016 11:05
Me tegutseme ja mõtleme tihti valesti. Millegiärast tundub mulle,et osa teismeliste koolilaste väljaütlemised on väga õelad ja suhtumine vanematesse inimestesse negatiivne.Tihti ühiskondlikes kohtades, ka tänaval, kauplustes kuuled üleolevaid märkusi mõne vanainimese kohta,kes näiteks käib mõne abivahendiga. Hiljuti lugesin facebookist ühte kirjutist, kus tuntakse muret ühe raske haige inimese kohta ,lootes arstide abile ja väga õelat kommentaari sellele kirjutisele ühelt noorelt 16a tütarlapselt, kes ise õigustas oma sellist käitumist. Millest on sellised käitumised tingitud?
Millest on tingitud sellised väljaütlemised
23. aprill 2016 11:26
Need on need pidamatuks kasvatatud tatikad, pampers all kuni kooli minekuni. Sellised kasvavadki parajad kaagid, sest vanemad ei ole ka vaevunud oma last adekvaatselt kasvatama. Kool võõrandab perest ja peredes puudub inimese väärtustamine. Tulemuseks ongi sellised ajupestud tropid poliitikutele tõmmata lükata ja tõugata. Haletsusväärne seltskond, kes kujutab ette ei nemad on ainuõiged ja kõik teised kärvaku eest ära. Paar kõvemat ütlemist ja panevad karbi kinni. Õnneks on ka normaalseid noori inimesi, ei maksa üldistada, et kõik on sellised, annab rahulikult rääkida ja selgitada küll, aga muidugi on see kõik aeganõudev pikaajaline töö, mida keegi ei tee, sest selle eest ei maksta, Selle eest ei maksta rest poliitikud näevad neid troppe oma tööriistadena ja ei rahasta sellist tööd.
23. aprill 2016 12:33
Koos iseseisvumise aastatega tuli moodi ka vabakasvatus. Vaadake meie tulevast põlvkonda nende beibidest emade blogides. Piltide olevatel lastel lastakse teha kõike ja nende pilte topitakse juba varakult internetti. Imikutega käiakse pikkadel reisidel, kusjuures püütakse olla new-age'likult targutajatest targad ning filosofeerivad, kuid unustatakse Gunnar Aarma lihtne õpetus: ärge reisige imikutega ning väikelastega sest nende närvisüsteem ei pea sellisele virr-varrile vastu ning nad ei oska kogetut seostada. Hoidke lapsi kuni 3 aastani võimalikult palju oma koduses miljöös ja tegelge nendega. Ärge istuge ninaidi arvutis. Tulemuseks ongi haiged lapsed, keda on toidetud mitte koduste tummide ja pudrudega, vaid poest ostetud piimasegude ja säilitusaineid täis laste toiduga. Ma pole kuulnud, et meil oleks varem olnud niivõrd palju haigeid lapsi kui nüüd. Põhjus on "ülitarkades" lapsevanemates, kes jooksevad pidevalt oma maimukestega mööda kaubanduskeskusi, et ahmida omale sisse seda kirevust. Loll ja tundetu põlvkond kasvab peale, kelle mänguasjadeks on nutitelefon ja arvutimängud.
No 23. aprill 2016 16:25
küll sellised 16-aastased ka ükskord vanaks saavad ja võimalik, et nende endi vanadus saab olema vilets ja vaevarikas. Võib-olla palju hullem kui selllel vanainimesel, keda ta noorena halvustas. Küll tuleb igal oinal oma mihklipäev! Väga palju loeb siiski kodune kasvatus ja vanemate eeskuju.
23. aprill 2016 19:11
See ähvardamine ei anna midagi, ei ole nende elu ka kerge, kui hoolimatusega juba elu alanud, Ega imik oma peaga selle üle otsusta, kuidas teda kasvatatakse, kas emme viitsib kellast kinni pidada või lappe vahetada ja potile õpetada. See kõik loeb lapse isiksuse kujundamisel, tegelikult juba see, kuidas ema raseduseks üldse valmistus või mida enne tarbinud jne. Õnnetud lapsed, kes ei oskagi väärtustada teisi, sest ka teda ei ole kunagi väärtustatud, nende elu kipub ka kiiva minema varakult.
to Raske on korraga 23. aprill 2016 10:52
Tõesti, see on raske, aga eriliste inimeste puhul põle miskit võimatut. Alustuseks upub. On märg ja paha. Siis teeb lõkke, et kuivatada, aga põleb ää. Aga ikka, näe loivab teine veel ringi. Ja kui siis Vingu Herbert vasta tuleb, siis on kööga, äkki sureb. Süda ei pea enam vasta. It is ö mädzik männ. Airon männ oleks ammu selleks ajaks juba kutu.
midagi sellist siis 23. aprill 2016 11:39
to kindel 23. aprill 2016 10:49
kindel / 09:49, 23. apr 2016
Nõuka ajal oli inimeste ahnus saavutanud enneolematud mõõtmed. Rabati lausa miljonite viisi rahva vara ja raha..
----------------------------------------
Ah, et nõukaajal varastati rahva vara ja raha?
kindel oli et, asi oli ikka vastupidi.....ikka vastupidi
VENE ehk NÕUKOGUDE LIIDU VALITSUS RÖÖVIS RAHVALT TEMA VARA
Talupoegadelt rööviti metsad ja maad, põllud ja heinamaad, loomad ja põllutöömasinad , viljavarud jne.
edasi rööviti veel Siberisse küüditatud inimeste talud ja varad ja anti need venemaalt saabunud kommunistidele.
Ja kui üks talumee, kellelt vene valistsus oli ka kõik ta maad ja metsad oli ära röövinud, läks salaja öösel OMA metsa, et ahjukütteks puid tuua - KAS SEE OLI SIIS VARASTAMINE???
Kui vanaema ja vanaisa läksid talvel öösel OMA heinamaale, OMATEHTUD heinakuhja juurde, et oma ainsale lehmakesele heinu tuua - KAS SEE OLI VARASTAMINE?
Kui talulapsed tormasid momendiks valveta jäänud nende lalule kuuluvasse 100 õunapuuga õunaaeda allakukkunud õunu tooma, mis oli vene valitsuse poolt kolhoosile antud (röövitud) - KAS SEE OLI VARASTAMINE??
kÄKK, nii et ära tule siin rääkima nõukaaja RAHVA VARA JA RAHA VARASTAMISTEST!!!
Ptüi sulle!
Kui sel ajal keegi olid vargad ja röövlid, siis olid need NSVL, Moskva ja Eesti Toompea punaparunid. Nemad olid need kõige suuremad VARGAD JA RÖÖVIJAD!
23. aprill 2016 11:38
Mina saan "kindel" kommentaarist niiviisi aru, et ta tegelikult ironiseeris.
Loe tema viimast lauset: "Täna on inimlikud väärtused jälle au sees ja rahva rahulolu kasvab."
Kas pole iroonia kuubis?
jepp 23. aprill 2016 11:45
Ideoloogid hoolitsesid selle eest, et valitsejate teod valati rahva selga ja rahva patuks, nagu praegugi, millal see seltskond enne on oma tegusid on tunnistanud? Elatuvadki rahva sõimamisest ja alandamisest, et õigustada oma röövimisi, aga see aeg on läbi, neil on nüüd oma tegude eest vastutamise aeg. Seda valusam, et inimkond ärkab ja Maa on marus.
23. aprill 2016 10:43
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
naer 23. aprill 2016 11:08
Varemalt sõimasid putinoidid eestlasi ja Eesti riiki aastaid kohe fasistideks. Kuna see propaganda avaldas hoopis vastupidist mõju /ennem fasist, kui kommunist/, siis tehti 180-kraadine pööre ja hakati kõiki normaalseid eestlasi, EV valitsuseliikmeid, isegi neid, kes taasiseseisvunud Eesti Vbariigis sündinud, kohe kommunistideks sõimama.
Nüüd, kui selline naeruväärne kremli propa ka mingit moodi ikka ei mõju ega ei mõju, siis tuuakse juba bolsevikud mängu...ja veel madisoni poolt kiidetud „liivakastimängud“ ehk koonduslaagrid ka veel platsi.
No, naerma ka enam ei aja nende kremli ajukääbikute meeleheitlikud propaganda katsed halvustada igat moodi eestlasi ja Eesti Vabariiki.
Seda kremli propagandat võib võrrelda tohlapohlaku moodi vastu tuult kusemisega....haha-haaa...see vastutuule lugu ajab siiski naerma.
23. aprill 2016 10:42
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
23. aprill 2016 11:15
Ole normaalne, sellist jama korraldada pole vaja, isegi mõelda pole vaja, küll nad ise uttu tõmbavad, kui toidubaas ära kaob ja kaob varsti! Need on pöördumatud protsessid, võiks isegi öelda, et meist täiesti sõltumatud.

Mr Cool 23. aprill 2016 10:40
Eks ta ole - sel juhul on loota, et siinsed pisik-bolshevikud kollektiivselt , laua kahel otsal piirudena lõkendama löövad. Siis pidada ka Kalev koju jõudma ja Eesti Rahvas Tõeliselt wabaks saama!
Tõde ja õigus 23. aprill 2016 10:22
Kui puud mõistavad omakohut, tuleks nad kõik maha saagida. Eesti Vabariigil on selleks täielik õigus.
23. aprill 2016 10:54
Ei ole keegi sellele EV sellist õigust andnud, teatud seltskond muidugi võtaks kõik rahaks tegemiseks, aga Maa astub vahele, õigemini on juba astunud, suurte muutuste aeg on alanud ja endine maailm on lõppenud. Reptiilide viimne tõmblemine lõpeb teadagi millega. Inimeste asi on see aeg mõistlikult üle elada ja kohanduda uueks eluks muutunud maailmas. Sigatsemistele ja ahnusele seal kohta ei ole. Eestlastel pole peljata midagi, neile on see sügavalt oma äratundmine, täielik kaif muide. Varsti avastate, et venelastega (ma ei räägi Venelastest) mingit eksistentsiaalset vastuolu ei ole kunagi olnud ja ei tule, kõik need vastuolud on programmid eesmärgiga venelesi rünnata, kolmanda osapoole poolt. Meile ei tule kuidagi kasuks seal vahel klähvida, seda enam, et see ei olegi meie huvides, meil ei ole ega tule mingit eesmärki naabreid rünnata. Loll on olla tööriist kellegi võõra käes, ärge ronige selesse lõksu!
Aga fakt on 23. aprill 2016 10:13
et igal teol on tagajärg. Kui sa oled halb ja sant inimene, mis mõttes tahes, saad tagajärje, mida sa ei oota. Siis ei maksa üllatuda ja see pole mingi sensitiivne jura, ega usushullude teema, see toimibki nii tahate või mitte.
Kuid 23. aprill 2016 10:35
esineb ka palju vastupidist, kus väga heal inimesel on kuidagi ülekohtuselt palju kannatusi ja surma!?
to kuid 23. aprill 2016 11:20
siis tuleb vaadata vanemate tegemisi ja toimetusi, nendest aru saada, andestust paluma kogu südamest.
23. aprill 2016 11:21
KARMA tagasitasumine - olgu see hea või halb - MÕJUB KUNI 7. PÕLVENI.
Sellepärast mõjub see kunagiste esivanemate kurjuse kättemaks ka järeltuleva põlve HEADELE inimestele.
23. aprill 2016 11:53
Käi metsa oma karmaga, meil ei ole mingit karmat! On ainult võõraste pattude meie vere peale valamine musta maaia rituaalidega, mida toimetavad teatud tegelased, mis elada ei lase meie inimestel! See karma on ajuesu, et sa vaikselt kannataks ja end süüdi tunneks kuigi pole eksinud!
Kui asja eest saab inimene karistada siis ta teab täpselt, mille eest, lihtsalt teab!
No mis, 23. aprill 2016 13:58
7 põlve? So. 400 - 500 aastat. Kui see nii peaks olema, siis selle aja sees leiab kõigile midagi mille eest praegu karmilt karmatada.
hah 23. aprill 2016 21:34
See pole karmaga seotud vaid selle inimese energeetilise arenguga. Et oma energeetilist potentsiaali võimsamaks kasvatada, peab läbi enda laskma tohutute võngetega sündmusi. Tavamatsi igav ja hall vegeteerimine ei anna sellisele midagi peale halbade omaduste nagu laiskuse jm sellise kasvamise. Kui ikka elu raputab sind korralikult läbi st kui su energiakanalid on sunnitud palju läbi laskma siis sellevõrra su energeetiline potentsiaal suureneb. Maailm sinu jaoks suureneb ja avaneb. Sulle on lubatud seda mida on lubatud Jupiterile aga mitte härjale.
400-500? 23. aprill 2016 23:35
Inimpõlveks loetakse 25 aastat, seega 175 aastat. Aga nüüd on tõesti aeg, kus kõik energiad liiguvad superkiirusel. Seega ka karma ei veni enam 7. põlveni, vaid teostub enam-vähem samale põlvkonnale (inimes(t)ele).
24. aprill 2016 18:51
Kehtib ainult neile rahvastele, kellel on karma!
Teadmiseks siis 25. aprill 2016 12:43
Seitse inimpõlve on 175 aastat, mitte 500 ;)
Jaan 23. aprill 2016 10:06
Ajast aega on erinevate uskudega inimesi hirmutatud ja sama lugu on nende pühade paikadega. Tänapäeva Eestis hirmutatakse ju Reformierakonnaga, et kui sa neid ei vali , järgneb kaos.
jaanile 23. aprill 2016 10:14
selline uskmatu, oravate sabarakk nagu sa oled, võiksid siis minna ja ühe puu sealt harvendada , kivi koju viia. kas julged, tee ära? millegipärast need kes selliselt on toiminud ka oma tegu peatselt on kahetsenud, kõik su tegevus läheb untsu.
seega hoia oma eestivaenulikust oravakasukast kinni ja oota oma viimset päeva. varsti on see teil käes, üsna pea isegi. ja hiied teid ei aita!
Ajalugu 23. aprill 2016 10:24
Eestlased on ikka hiiekividest lauda ehituseks müürikive lõhanud.
ninni 23. aprill 2016 14:28
On, ja loomad neis lautades (ise süüdi olemata) ära surnud.
realist 23. aprill 2016 10:25
Kui Jaan on Reformierakonnast omale iidoli loonud ning kummardusobjekti teinud, siis valimis tulemuste halvenemisel tekibki Jaanils kaos.
............ 23. aprill 2016 10:36
miks sa,siis valisid sellise erakonna kes hetkel ei pidutse?
********** 23. aprill 2016 10:53
kõik ei ole laperdavad tuulelipud
taat 23. aprill 2016 10:06
Kindel ajab lambajuttu! Nõuka ajal olid enamus inimesi vaesed,kuid inimestevaheline läbisaamine oli hea,ei olnud "kastidesse" lahterdamist. Sugulased said tihti kokku,nüüdsel ajal saadakse kokku matustel,heal juhul ka juubelitel! Kõik on mammona peal väljas!
taadike 23. aprill 2016 10:26
Kui sinu suguvõsas kõik nii on, nagu sa kirjutad, ega siis kõigi teiste suguvõsadega nii ei ole.
Meie sugulased korraldavad - kord üks, kord teine, kord kolmas - pidevalt suviti sauna- ja grilliõhtuid, kus sugulasi, olgu ta vaene või rikas ja nende sõpru kohe hulgimalt tuleb kokku.
Nii ei pea sugulaste kohtumisteks mitte ainult pulmad ega matused olema.
Ja kuna enamus eestlasi, tänu oma töökusele ja heale elujärjele, on võimelised selliseid sugulaste grillipidusid pidama, siis nii ei pea sinu jutt paika.
Ja muide, nõuka ajal pidid sul haruldaselt head tutvused olema, et kusagilt suts grilli-liha saada
võhma lihakombinaat 23. aprill 2016 10:50
kaks pudelit viina ja terve pagasnik oli erinevaid tooteid täis.Nii oli.Igaüks proovis kuidagimoodi elada ja nihverdada.Suvilad ,eramajad jne.120 rubla eest kuus või 80 rublaga ei ehitatud ju omale pesasid?
grillipidu 23. aprill 2016 11:06
Muide, nõuka ajal kasvas enamus maaperel siga laudas omatarbeks ja müügiks. Turul müüdi samuti liha, ainult poehinnast kallimalt. Poest saamisel pidi jah tutvust olema aga pood ei olnud ainuke koht kus liha müüdi. Samuti sai kala osta otse sadamatest ja selleks ei olnud tutvust vaja. Pidid teadma sadama asukohta ja kalurite püügilt tulemise aega.
kindel 23. aprill 2016 09:49
Nõuka ajal oli inimeste ahnus saavutanud enneolematud mõõtmed. Rabati lausa miljonite viisi rahva vara ja raha.. Õde ei tahtnud tunda venda ja isa tütart. Kõike tehti vaid rikkuse, ahnuse ja isikliku heaolu nimel. Täna on inimlikud väärtused jälle au sees ja rahva rahulolu kasvab.
nüüd kül ütles, ah et Nõuka ajal 23. aprill 2016 09:58
Ja nüüd ei ole või?
kuule, 23. aprill 2016 10:04
kas praegu on nõuka aeg? Inimlikud väärtused olid nõuka ajal, mitte sinu palitu ajal. Sa oled omadega täitsa sassis.
to kindel 23. aprill 2016 10:11
Sa oled ikka päris haige. Nüüd on veel hullem, silmad kinni elad või? rahva väärtused on nuillini maha kistud, inimene pole äri ja raha pärast enam inimene. Väärtsushinnangud on segi peksud ja peded ausees koos murjamitega. Nõuka ajal pold midagi sellist, iga inimene sai tööd ja palka, kerjuseid polnud. Need isa ja tütre, õe ja venna asjad on tänini samad, ära aja lolli juttu.
vana naine 23. aprill 2016 10:48
Ahnus ei tunne riigikorda ega riigipiire. Ahneid on olnud alati. Ahnus ei kao, vaid süveneb. Rahvas peab ise oma väärtushinnangud paika panema ja kombeid hoidma ning mitte hüppama näpud püsti iga hilpharaka soovide ja tahtmiste järgi. Oskasime seda ju NL ajal väga hästi.
mõtlik 23. aprill 2016 09:14
Mis ajaleht see "õhtuleh" küll on ?
Kui varem oli siin veel midagi lugeda , siis nüüd ei näe muud kui paljaid persseid ja soovituse seksiks.
23. aprill 2016 09:57
Mis see sellesse artiklisse puutub?
kollane leht 23. aprill 2016 10:00
Oot oot, mida siin varem oli lugeda, kas pikli artikleid kultuurielust või?
Minu oma 23. aprill 2016 08:45
Aga mis saab siis kui keegi rüvetab eraomandit siis peaks veelgi karmim olema.
tegelikkus 23. aprill 2016 15:47
Kui see eraomand on saadud näiteks kergelt pettuse teel, omastades ja kunagi kuulunud hoopis kellelegi teisele kellega praegusel omanikul mingisugust pistmist pole siis tunnen kaasa sest hästi see ei ole lõppenud ega lõppe ega varem ega ka nüüd. Eestis väga levinud see võõravara omastamine, ärastamine, kergelt saadud kergelt ka läheb koos nende samade rabajatega.
23. aprill 2016 22:55
Eraomani kultus ise on veel üks lõks, mis visati hammaste vahele, et rahvas paljaks riisuda. Mõelge natuke, mid te võitsite sellest, et kinnisvara läks erastamisega 70% ulatuses välismaalastele?

Tõsi. 23. aprill 2016 08:45
Kõik hea ja halb, mida inimene oma elus teadlikult ja tahtlikult teeb, tuleb talle varem või hiljem kuhjaga tagasi.
Karma.
tòsi on tòsi 23. aprill 2016 20:39
Absoluutselt tòsi! Ùkskord jòuab see igaùheni, ka selle viimaseni...
Raivo 23. aprill 2016 08:44
23. aprill 2016 10:00
Vigala Sassi 23. aprill 2016 10:29
Juures käis kord üks mutt, kes tahtis purustusriitust teha, tahtis kindlasti , et üks sureks uppumissurma... Kuna inimese vaba tahet ei saa keelata, tehti see riitus ära, aga midagi läks valesti, kõik (peale Sassi) kes olid riituse juures uppusid mõne aasta jooksul uppumissurma... Hiljem uppus ka Sassi kasupoeg, aga kas tema riituse juures oli seda ma ei tea...
23. aprill 2016 18:43
Sass ise aga piinles vähihaiguse käes. Karma. Ära tee halba.
mölale 23. aprill 2016 11:23
Jah, juba sõna KARMA ajab kurjadele ja pahateinud inimestel kananaha ihule
ja
nad püüavad seda tagasitasumist igat moodi eitada, maha salata ja seda kasvõi mölaks nimetada.
Raivo 23. aprill 2016 13:31
Igasugustel uskudel on levinud komme inimesi surmaga hirmutada.samamoodi ka maausulistel.me kõik sureme ja keegi sellest ei pääse.
Raske on korraga 23. aprill 2016 08:36
uppuda, sisse põleda ja äkitselt surra, nagu eeldab "ja" kasutamine pealkirjas toodud loetelus. Vist on ikka mõeldud "või".