Inimesed

Jeesus Kristus – müüt, inimene või jumala pojast lunastaja? (87)

LISA KOMMENTAAR

:-) 28. märts 2016 21:38
ank 27. märts 2016 10:18
usk on juutide parim äriidee
Kaja 27. märts 2016 08:55
Isane jumal kes tekitas isase järglase. Uus messias võiks nüüd võrdõiguslikuse printsiipi järgides olla naine. Vaadates, kuhupoole maailma asjad tüürivad, oleks teda juba õige varsti vaja.
halb idee 27. märts 2016 19:14
naised keeravad veel rohkem s.tta kokku kui mehed,kuna nad tegutsevad emotsioonide ajel,mehe aga mõistuse.
Vilma 27. märts 2016 00:14
Minä uskon, että Jeesus oli sekä ihminen että Jumala! Näinhän Raamattu todistaa.
Vilma 27. märts 2016 00:14
Minä uskon, että Jeesus oli sekä ihminen että Jumala! Näinhän Raamattu todistaa.
Tulnukad ja salastamine 26. märts 2016 23:36
Sellepärast varjataksegi tulnukatega kontakte inimeste eest, et planeedi elanikkonda mitte segadusse ajada. Planeedi Maa elu on loodud just nende (maaväliste olendite) nende poolt ja mingeid jumalaid, alahhe jt. pole olemas!!!
Tulnukad ja salastamine 26. märts 2016 23:36
Sellepärast varjataksegi tulnukatega kontakte inimeste eest, et planeedi elanikkonda mitte segadusse ajada. Planeedi Maa elu on loodud just nende (maaväliste olendite) nende poolt ja mingeid jumalaid, alahhe jt. pole olemas!!!
Jumalatu inimene 26. märts 2016 23:35
on endale probleemiks. Sellest võib aru saada ka siinsetest kommentaaridest.

inimkonnale 26. märts 2016 23:12
Matteuse evangeelium « eelmine järgmine » raamat 10:Jeesuse tunnistamisest
32 Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda
tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on taevas.
33 Aga igaühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema
salgan ära ka mina oma Isa ees, kes on taevas.
Johannese evangeelium 10:17 Isa armastab mind seepärast, et ma annan oma elu, et seda
jälle tagasi võtta.
18 Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal
tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle
võtta. Selle käsu olen ma saanud oma Isalt.”
Apostlite teod 20:28 Seepärast pange tähele iseennast ja kogu karja, kelle
ülevaatajaks Püha Vaim on teid pannud, et te karjastena hoiaksite Jumala
kogudust, mille ta on saanud iseenese vere läbi.
Pauluse esimene kiri korintlastele 2:Ristilöödud Kristus kui Jumala vägi ja Jumala tarkus
1 Kui ma teie juurde tulin, vennad, ei tulnud ma eriti
üleva kõne või tarkusega kuulutama teile Jumala saladust.
2 Sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest
Kristusest ja temast kui ristilöödust.
3 Ja ma olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures
värinas
4 ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid
Vaimu ja väe osutamisega,
5 et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes.
6 Tarkusest me kõneleme täiuslike seas; ent mitte
praeguse ajastu ega selle kaduvate valitsejate tarkusest,
7 vaid me kõneleme Jumala saladusse peidetud tarkusest, mille
Jumal on ette määranud meie kirkuseks enne ajastuid.
8 Ükski praeguse ajastu valitsejaist ei ole seda ära tundnud,
sest kui nad seda oleksid tundnud, ei oleks nad kirkuse
Issandat risti löönud. 9 Kuid nõnda nagu on kirjutatud:
„Mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud
ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud -
selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad.”
Peetruse esimene kiri 2:19 Sest see on arm, kui keegi südametunnistuse pärast Jumala ees talub
viletsust, kannatades süütult.
20 Sest mis kuulsus see on, kui teid süü pärast pekstakse ja
teie seda peate taluma? Aga kui te head tehes ja kannatades talute
peksu, siis on see arm Jumalalt.
21 Selleks te olete kutsutud,
sest ka Kristus kannatas teie eest,
jättes teile eeskuju,
et te käiksite tema jälgedes.
22 „Tema ei teinud pattu
ega leitud pettust tema suust”;
23 ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati;
ta kannatas ega ähvardanud,
vaid jättis kõik selle hoolde,
kes mõistab kohut õiglaselt;
24 ta kandis ise meie patud
oma ihus üles ristipuule,
et meie, olles surnud pattudele,
elaksime õigusele;
tema vermete varal te olete saanud terveks.
25 Teie olite ju „nagu lambad ekslemas”,
kuid nüüd te olete pöördunud oma hingede
Karjase ja Ülevaataja poole.
inimkonnale 26. märts 2016 22:55
Neljas laul Jumala sulasest
1 Kes usub meie kuulutust
ja kellele on ilmutatud
Issanda käsivars?
2 Sest ta tõusis meie ees nagu võsuke,
otsekui juur põuasest maast.
Ei olnud tal kuju ega ilu,
et teda vaadata,
ega olnud tal välimust,
et teda ihaldada.
3 Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud,
valude mees ja haigustega tuttav,
niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse:
ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast.
4 Ent tõeliselt
võttis ta enese peale meie haigused
ja kandis meie valusid.
Meie aga pidasime teda vigaseks,
Jumalast nuhelduks ja vaevatuks.
5 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast,
löödi meie süütegude tõttu.
Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu,
ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.
6 Me kõik eksisime nagu lambad,
igaüks meist pöördus oma teed,
aga Issand laskis meie kõigi süüteod
tulla tema peale.
7 Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud
nagu tall, keda viiakse tappa,
nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees,
nõnda ei avanud ta oma suud.
8 Surve ja kohtu läbi võeti ta ära,
kes tema sugupõlvest mõtles sellele,
et ta lõigati ära elavate maalt,
ja teda tabas surm mu rahva üleastumise pärast?
9 Temale anti haud õelate juurde,
kurjategijate juurde, kui ta suri,
kuigi ta ei olnud ülekohut teinud
ega olnud pettust ta suus.
10 Aga Issand arvas heaks
teda alandada haigustega.
Kui ta iseenese on andnud süüohvriks,
saab ta näha tulevast sugu,
ta elab kaua
ja Issanda tahe teostub tema läbi.
11 Pärast oma hingevaeva
saab ta näha valgust ja rahuldust tunda;
oma tarkusega teeb mu õiglane sulane
paljusid õigeks,
sest ta kannab nende patusüüd.
12 Sellepärast
ma annan temale osa paljude hulgas
ja ta jagab vägevatega saaki,
sest ta tühjendas oma hinge surmani
ja ta arvati üleastujate hulka;
tema aga kandis paljude pattu
ja seisis üleastujate eest.
inimkonnale 26. märts 2016 22:54
Jesaja 53:Neljas laul Jumala sulasest
1 Kes usub meie kuulutust
ja kellele on ilmutatud
Issanda käsivars?
2 Sest ta tõusis meie ees nagu võsuke,
otsekui juur põuasest maast.
Ei olnud tal kuju ega ilu,
et teda vaadata,
ega olnud tal välimust,
et teda ihaldada.
3 Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud,
valude mees ja haigustega tuttav,
niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse:
ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast.
4 Ent tõeliselt
võttis ta enese peale meie haigused
ja kandis meie valusid.
Meie aga pidasime teda vigaseks,
Jumalast nuhelduks ja vaevatuks.
5 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast,
löödi meie süütegude tõttu.
Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu,
ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.
6 Me kõik eksisime nagu lambad,
igaüks meist pöördus oma teed,
aga Issand laskis meie kõigi süüteod
tulla tema peale.
7 Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud
nagu tall, keda viiakse tappa,
nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees,
nõnda ei avanud ta oma suud.
8 Surve ja kohtu läbi võeti ta ära,
kes tema sugupõlvest mõtles sellele,
et ta lõigati ära elavate maalt,
ja teda tabas surm mu rahva üleastumise pärast?
9 Temale anti haud õelate juurde,
kurjategijate juurde, kui ta suri,
kuigi ta ei olnud ülekohut teinud
ega olnud pettust ta suus.
10 Aga Issand arvas heaks
teda alandada haigustega.
Kui ta iseenese on andnud süüohvriks,
saab ta näha tulevast sugu,
ta elab kaua
ja Issanda tahe teostub tema läbi.
11 Pärast oma hingevaeva
saab ta näha valgust ja rahuldust tunda;
oma tarkusega teeb mu õiglane sulane
paljusid õigeks,
sest ta kannab nende patusüüd.
12 Sellepärast
ma annan temale osa paljude hulgas
ja ta jagab vägevatega saaki,
sest ta tühjendas oma hinge surmani
ja ta arvati üleastujate hulka;
tema aga kandis paljude pattu
ja seisis üleastujate eest.
Kalevipoja tulemine 26. märts 2016 22:07
Pasapeetritel hakkab varsti raske aeg,mõõk tõmmatakse kaljust välja.
Aldo 26. märts 2016 20:55
Päris palju ebavajalikku ja ebaolulist infot kokku kirjutatud.
lilli 26. märts 2016 14:47
kuidas see kristus nii sile sai olla, oleks ju pidanud karvase rinnaga olema?!
kordus 26. märts 2016 14:35
Mõned legendikesed
kaks legendi, mis pärinevad Kristuse eelsest ajastust (umbes sarnasest ajaperioodist), ning mida hilisem Kristuse legend suhteliselt üks-ühele kopeerib.
1) Buddha sündis väidetavalt umbes 500 e.Kr neitsi Mayast. Ta tegi imesid, muuhulgas näiteks kõndis vee peal, tervendas haigeid ja toitis 500 meest "väikse korvi täie kookide" abil.
Sakya Buddha löödi pattude lunastamiseks risti ja kolm päeva hiljem tõusis ta surnuist taas üles
2) Vana Iraani jumal Ahura Mazda poeg, valgusejumal Mithra, sündis loomatallis 25. detsembril umbes 600 e.Kr. Temagi ema oli neitsi. Tal oi 12 jüngrit, ta tegi imesid, maeti koopasse ja kolm päeva peale surma tõusis ta surnuist.
Teda kutsuti hea karjane, messias, päästja.
Nii need kaks kui ka kõik teised sarnased legendid (Pärsia päikesejumal Mitthra, Siiami Deva, druiidide Hesus, Früügia Attis jne) omakorda baseeruvad vana Egitpuse legendil Jumal Osirisest ja tema pojast Horusest
Lugege seda ja võrrelge Kristuse looga :
Osirise poeg Horus sündis loomatallis 25. detsembril umbes 3000 aastal enne Kristust. Tema ema oli neitsi Isis-Meri. Horuse sünnihetke tähistas heleda tähe süttimine idataevas, mida märkasid kolm teadjameest, kes selle tähe juhtimisel jõudsid Horuse sünnipika.
Lapsena jagas ta templis endast vanematele õpetusi ning ta pühitseti (loe ristiti) kui oli saanud 30 aastat vanaks. Horusel oli 12 jüngrit ja ta tegi palju imesid - näiteks äratas surnuist ellu mehe nimega El-Azar-us (Krituse legendis siis Laatsarus...), kõndis vee peal ja tegi pimeda nägijaks.
Ta löödi risti, maeti koopasse ning ärkas kolm päeva hiljem surnuist üles.
Horust kutsuti muuhulgas näiteks Iusa (Iesu) Krist ehk Päikese poeg ehk pühitsetu. See nimekuju on otseseks aluseks kristlikule Jeeus Kristusele ! (Muideks - rääkides teistest legendidest,siis näiteks Krishnat kutsuti Jezeus ja sedagi sajandeid enne Kristuse sündi!)
Horuse suurimaks vaenlaseks ja kiusajaks oli kaose ja tormi jumal Set (Sata), kellega ta 40 päeva kõrbes võitles.
Egitptuse Peajumal Osiris kandis vanas Kreekas nime "Zeus Pateras" ning Indias "Dyaus Pitar".
Sõnad "Pateras" ning "Pitar" pärinevad vana Egiptuse sõnast Ptah ehk isa. Zeus ja selle india pärane vorm Dyaus pärinevad omakorda sõnast Deos (Dios) ehk Jumal. Kui nüüd kaks sõnapoolt kokku panna saame Zeus Pateras (või Dyaus Pitar) vasteks Jumala isa.
Suurem osa praeguse katoliku kiriku rituaalidest alustades altariga ja lõpetades pühitsetud vee ning tänupalvega sarnanevad suures osas toonase Osirise kummardamise rituaalidega.
Viimaks...
Osirise Horuse legendi aluseks on vana Egiptuse astronoomide vaatlused ja tähelepanekud, täpsemalt siis Päikese teekond üle taeva.
12 jüngrit on 12 kuud. Horuse võitlus Setiga on valguse ja pimeduse võitlus jne.
Kas Kristus polnud ka ainult legend?
26. märts 2016 15:25
Kuid haistes rahahõngu, paisati raamatulettidele new-agelaste poolt Sethi raamatud.
Kirjastus: Nebadon.
https://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/sari?1107
tibu 26. märts 2016 14:32
Mõned legendikesed
kaks legendi, mis pärinevad Kristuse eelsest ajastust (umbes sarnasest ajaperioodist), ning mida hilisem Kristuse legend suhteliselt üks-ühele kopeerib.
1) Buddha sündis väidetavalt umbes 500 e.Kr neitsi Mayast. Ta tegi imesid, muuhulgas näiteks kõndis vee peal, tervendas haigeid ja toitis 500 meest "väikse korvi täie kookide" abil.
Sakya Buddha löödi pattude lunastamiseks risti ja kolm päeva hiljem tõusis ta surnuist taas üles
2) Vana Iraani jumal Ahura Mazda poeg, valgusejumal Mithra, sündis loomatallis 25. detsembril umbes 600 e.Kr. Temagi ema oli neitsi. Tal oi 12 jüngrit, ta tegi imesid, maeti koopasse ja kolm päeva peale surma tõusis ta surnuist.
Teda kutsuti hea karjane, messias, päästja.
Nii need kaks kui ka kõik teised sarnased legendid (Pärsia päikesejumal Mitthra, Siiami Deva, druiidide Hesus, Früügia Attis jne) omakorda baseeruvad vana Egitpuse legendil Jumal Osirisest ja tema pojast Horusest
Lugege seda ja võrrelge Kristuse looga :
Osirise poeg Horus sündis loomatallis 25. detsembril umbes 3000 aastal enne Kristust. Tema ema oli neitsi Isis-Meri. Horuse sünnihetke tähistas heleda tähe süttimine idataevas, mida märkasid kolm teadjameest, kes selle tähe juhtimisel jõudsid Horuse sünnipika.
Lapsena jagas ta templis endast vanematele õpetusi ning ta pühitseti (loe ristiti) kui oli saanud 30 aastat vanaks. Horusel oli 12 jüngrit ja ta tegi palju imesid - näiteks äratas surnuist ellu mehe nimega El-Azar-us (Krituse legendis siis Laatsarus...), kõndis vee peal ja tegi pimeda nägijaks.
Ta löödi risti, maeti koopasse ning ärkas kolm päeva hiljem surnuist üles.
Horust kutsuti muuhulgas näiteks Iusa (Iesu) Krist ehk Päikese poeg ehk pühitsetu. See nimekuju on otseseks aluseks kristlikule Jeeus Kristusele ! (Muideks - rääkides teistest legendidest,siis näiteks Krishnat kutsuti Jezeus ja sedagi sajandeid enne Kristuse sündi!)
Horuse suurimaks vaenlaseks ja kiusajaks oli kaose ja tormi jumal Set (Sata), kellega ta 40 päeva kõrbes võitles.
Egitptuse Peajumal Osiris kandis vanas Kreekas nime "Zeus Pateras" ning Indias "Dyaus Pitar".
Sõnad "Pateras" ning "Pitar" pärinevad vana Egiptuse sõnast Ptah ehk isa. Zeus ja selle india pärane vorm Dyaus pärinevad omakorda sõnast Deos (Dios) ehk Jumal. Kui nüüd kaks sõnapoolt kokku panna saame Zeus Pateras (või Dyaus Pitar) vasteks Jumala isa.
Suurem osa praeguse katoliku kiriku rituaalidest alustades altariga ja lõpetades pühitsetud vee ning tänupalvega sarnanevad suures osas toonase Osirise kummardamise rituaalidega.
Viimaks...
Osirise Horuse legendi aluseks on vana Egiptuse astronoomide vaatlused ja tähelepanekud, täpsemalt siis Päikese teekond üle taeva.
12 jüngrit on 12 kuud. Horuse võitlus Setiga on valguse ja pimeduse võitlus jne.
Kas Kristus polnud ka ainult legend?

Jaagup 26. märts 2016 14:10
Kui ei taha, ei pea ei jumalat ega kuradit ega üldse mitte kedagi ega midagi uskuma, aga siis, kui uskumatut oma n.ö. silmaga näed, on hilja meelt parandada! Mida me külvame, seda ka lõikame ja meie lõikuspidu saab olema karm. Pidulisi saabub murdu ja meie "kõrgesti austatud" poliirbroilerid võtavad nad avasüli vastu! Debiilsusel pole piire!
Noo jah 26. märts 2016 14:01
Inimestel on kalduvus, kõike seda mida ei mõista või tea, panna luulude, hipide, fantaseerijate arvele. Kas inimkonna esiisadel muud teha polnud kui luulutada ja see kirja panna? Ainult fantaseerisid tuhandeid aastaid, et tänapäeva inimene neile, kui lollidele vaataks. Kuid Piibli lood tekkisid juba Vana Sumeri aegdael ja aegade jooksul prohvetid oma kogemustega neid kinnitamas. VT-s on ju kirjas lendvatest objektidest, Jumal suur,e mürinaga tulemas, suitsus, tules liikumas. 10 käsku mille Mooses alla tõi mäepealt Kus nn Jumal viibis suitsu kattes sees. Võimalik et Ufo laev, või Jesaia nägi taevas nagu ratas ratta sees pöörlemas, objekti. Tegu on ju teiste olenditega, kes inimesest arukam ja ka inimese teinud. Sumeri tekstides on kirjas, et otsiti looma, kellese Jumala geen panna. Ahvilaadne oli kõige sobivam. Arvake edasi.
26. märts 2016 14:19
Kes need ilma jumala geenita ahvid planeedile tõid?
Noo jaa 26. märts 2016 14:30
Loomise tekstis on ju järjekord. Loodi vesi, siis maismaa, vette loomad siis maismaale, linnud taevalla hiljem. Niiet loodus pandi enne kasvama, et ahvile Jumala geen lõpuks anda kui aeg küps. Pühakirja tekstid on koond sõnum, et ära mahuks kirja panna.
teistsugune 26. märts 2016 14:01
oma kogemuste najal arvan, et mul on kõige õigem ettekujutus asjade olemusest
minu ema ja isa ei saanud 8 aastat lapsi, arst leidis,et viga oli mumpsi põdenud isas ja hakkas teda ravima kuni ema lõpuks jäigi ootele, et nii pikka aega oodanud oli siis lasi mind raseduse ajal koguni kaks korda õnnistada esmalt luteri õpetajal ja teist korda õigeusu papil, ilmselt seetõttu sain endale eriti tugeva kaitseingli, olen tema juhendamist tundnud terve elu, asjad jooksevad kriitilistel hetkedel nagu iseenesest kätte
ja vähe sellest olen teda kusagil 9-aastasena ka näinud, elasin sel ajal ühes Viljandimaa väikelinnas, meie kool oli sel ajal nii üle rahvastatud, et kolmas klass alustas tunde kell 16.00, elasin kilomeeter linna servast, ükskord kooli minnes tuli mingi meesterahvas järgi - laps, kus sa nii hilja veel koolikotiga lähed?- vastasin, et tunnid algavadki nii hilja, rääkis veel miskit aga mulle tundus ta ebameeldiv ja hakkasin jooksma, et jään muidu hiljaks aga üks päev ta ilmselt passis mind peale tunde,kargas mingist hoovinurgast välja - tere tüdruk, lähme koos!- mina ütlesin, et lähen siiasamasse vastasmajja aga tema naeris, et ma tean küll, et elad tükk maad edasi - tule aga tule!
ja korraga seisis minu kõrval üks vanem mees range olekuga, pidasin teda õpetajaks, sest oli korralikus hallis ülikonnas, helehalli triiksärgiga ja hallitriibulise erineva toonidega lipsuga , novembrikuu kohta liiga õhukeselt riides palja peaga ja mis kõige naljakam paljajalu (tookord arvasin,et õpetaja oli veidi hajameelne), teretasin viisakalt ja tema naeratas mulle ning ütles - mine jah sinna majja, sest sulle on määratud teistsugune saatus, vanematele aga ütle, et nad sul vastas hakkaksid käima, mina loomulikult kuulasin õpetaja sõna ja läksingi selle maja hoovi, esimesed sõnad mis kuulsin oma kaitseinglit tollele mehele ütlevat olid - kui sa nii jätkad oled varsti... edasi enam ei kuulnud kuid üsna varst läks sõneluseks ja jälitaja tõstis käe nagu tahaks lüüa kuid siis paindus tagasi nagu oleks teda väänatud, ingel seisis sirgelt ja teda ei puutunud, jälitaja tegi väga ehmunud häälega õõõh ja pani jooksu vaatas korraks tagasi, jäi seisma aga kedagi enam ei olnud, mina ei tulnud talle enam meeldegi ja pani pooljoostes edasi, rohkem ma seda tüüpi ei näinud
aastaid tagasi kuulsin raadiost kuidas mingi kuriteo puhul otsiti ka hallis riietuses paljasjalgset meest kes teadis juhatada kus laip on, ka see inimene ilmus ja kadus nii et keegi ei näinud, ilmselt samuti kaitseingel
hilisemalt arvata, et oma ingli juhendamisel õppisin Maaga rääkima ja sain aru, et tema materialiseerib kui on vaja, parema kontakti pärast olidki need inglid paljajalu
hea raamat selle kohta on astrofüüsik Lowelocki Gaia kättemaks , mitte ulmekas vaid katsete põhjal kirjutatud, väide, et Maa käitub kohati nagu mõistuslik organism pole päris tõene - ta ongi mõistuslik tervenisti meie Looja ja Toitja, tal on ka teine dimensioon ehk paradiis kust ta meid lihasöömise (õun) ja tapmise pärast pagendas
/// 26. märts 2016 14:41
Nooh, ütleme, et m i d a g i võib siit ka edaspidiseks mõtlemiseks võtta.
teistsugune 26. märts 2016 15:20
mul on vägagi palju teistsugust kirjutada ehk edaspidi
kuid oma 18-ndaks sünnipäevaks olin selgeks saanud, et teistega ei tasu sellest rääkida, peavad lolliks ja Maalt olin ka kainenema pannud nipsu saanud
edevana ja parasjagu ennast täis tahtsin ühel koidu ajal, et tehku ka mind salateaduste osanikuks aga vastus oli - rumal laps, see tuleb sul ära teenida aga enne pead lunastama esivanemate patud
ja mitte igaüks kes kusagilt sinuga rääkima hakkab pole hea, eriti kuu
26. märts 2016 15:30
Samas on meil neid kuukummardajaid lausa massiliselt.
26. märts 2016 15:49
Kui sa vaid teaks, kui paljud edevaid, egoiste ja rahaahneid tegelasi on selliste "salateaduste" õpetajate ja õpilaste hulgas, siis sa jookseksid kauges kaares sellisest seltskonnast mööda. Maailm pole veel kunagi olnud nii kreenis kui praegu ja igasugust p* mida sulle tahetakse mingi "õpetaja" poolt õpetada, ära võta kunagi tõena.
teistsugune 26. märts 2016 20:10
neid salateadusi on kahesuguseid, ühed Jumala selle Headuste Allika poolt antud aga teised negatiivse olendi poolt(kuu on tema vahend)
kuna väga palju inimesi on Jumala tänamise ja palumise unustanud siis on kuri saanud järjest suurema võimu,
kõige rohkem saad võimeid siis kui ei palu ja ilma tunnustust ootamata jagad, ilma palumata kui näed et on abi vaja
Maa on juba varem mingi Maale ohtlikuks mineva nõidumise pärast oma inimkonna hävitanud kuskil 250 miljonit aastat tagasi
ja üldse me pole Maast nii eraldi vaid oleme nagu vajalikud käed või miskit sarnast ja ka Maa on arenev ja õppiv
kõige parem aeg kontakti saamiseks on loojangu paiku
Noo jah 26. märts 2016 13:45
Inimestel on kalduvus, kõike seda mida ei mõista või tea, panna luulude, hipide, fantaseerijate arvele. kas inimkonna esiisadel muud etha polnud kui luulutada ja see kirja panna? Ainult fantaseerisid tuhandeid aastaid, et tänapäeva inimene neile kui lollidele vaataks. Kuid Piibli lood tekkeisid juba Vana Sumewri aegdael ja aegade jooksul prohvetid oma kogemustega neid kinnitamas. VT on ju kirjas lendvatest objektides, Jumala suur emürinaga tulemas, suitsus, tules liikumas. 10 käsku mille Mooses alla tõi mäepealt Kus nn Jumal viibis sutsu kattes sees. Võimalik et Ufo laev, või Jesaia nägi taevas nagu ratas ratta sees pöörlemas, objekti. Tegu on ju teiste olenditega, kes inimesestt arukam ja ka inimese teinud. Sumeri tekstides on kirjas, et otsiti looma, kellese Jumala geen panna. Ahvilaadne oli kõige sobivam. Arvake edasi.
Ateist 26. märts 2016 13:23
Olen reaalselt mõtlev inimene ja olen looduseusku! Kõik jumalad on minu jaoks väljamõeldised!
Saatan ütleb sulle: 26. märts 2016 14:01
"Sa oled tõeline leid, kellest minul on heameel" Sinusugustele ma ehitan oma kuningriigi.
Tegelikkus on selles 26. märts 2016 13:21
Kunagi oli mingi suuremate võimetega posija, kellest loodi müüdid ja kirjutati kokku piiblilugu! Tegelikult on see üks muinasjutt ja inimeste ülepakutud fantaasiavili. Planeedile Maa tõid inimolendi kõrgeltarenenud tulnukad, et katsetada ja vaadata, kuidas nad siin hakkama saavad!
ei 26. märts 2016 14:08
Aga 26. märts 2016 14:16
Chuck Norris lõi vastu.
Ei ole selle India versiooni fänn 26. märts 2016 13:11
aga fakt on see, et Vana Testament budismi moodi paradoksidega ei mängi nagu Jeesus: a´la Kes ei ole minuga, see on minu vastu, ja kes ei kogu minuga, see pillab laiali. Ja teisal: kes ei ole minu vastu, see on minu poolt. VT mängib ikka rohkem ühte väravasse.
Minge perse oma jeesus kristusega 26. märts 2016 13:09
keda ei ole olemas idioodikari.
naine 26. märts 2016 16:26
küsiks sinult kuidas sa siia ilma siis said???

Ants 26. märts 2016 13:07
Jeesus Kristus on skisofreeniku poolt välja mõeldud.
Aga sina 26. märts 2016 13:20
oled tekkinud ürgsest limast ega ole millegi poolest parem ega halvem sellest.
harry 26. märts 2016 14:27
ära pilka jumalat JEESUS KRISTUST TA ON KARDATAV ISIK PEALE SURMA KOHTUD TEMAGA KAS SA SIIS KA ÜTLED SEDA MIDA MAA PEAL ÜTLESID PARANDA MEELT ENNE KUI HILJA ON
hetzer 26. märts 2016 18:27
...ja sina idioodi poolt sigitatud.
Otse wikist, case closed 26. märts 2016 12:40
1988. aastal radiosüsiniku meetodil tehtud analüüs näitas, et tegu on keskaegse võltsinguga. Samaaegselt analüüsiti kiunäidiseid Arizona ülikoolis, Oxfordi ülikoolis ja Zürichi Tehnikaülikoolis. Jõuti järeldusele, et taimed, millest lina on valmistatud, on kasvanud vastavalt 646±31, 750±30 ja 676±24 aastat tagasi. Selle kaalutud keskmine oli 689±16 aastat, mis vastas tõenäosusega 68% aastaile 1273–1288 ja 95% tõenäosusega aastaile 1260–1390. Vastav ametlik ja täielik aruanne ilmus ajakirjas Nature[4]. Siiski osutus 1988. aasta analüüs valeks, sest analüüsiti kangakiude lina põlenud ja paigatud osast.
Niikaua 26. märts 2016 12:34
kuni inimene Jumalani ei küüni, on vaid spekulatsioonid Nii Jesuse, kui Jumala kohta. Kuid nagu Piibliski kirjas: Jumala tee ei ole inimese tee ja inimese tee ei ole Jumala tee. Ning sellepärast, et inimene tahab teha Jumalast enda parandamata meelega kuju, millepoole kummardada aga Jumal ütles: ärge tehke Minust mingit kuju. Kõik kristlus on teinud Jumalast kuju, uskmatud samuti kristlaste tehtu arvelt. Seepärast kui siin kommijates mõni mõnitavald Jesuse või Jumala paika paneb ja arvab, et krsitlus on Jumala ära tõlkinud ja välja tuli nõmedus, ongu Jumala ja jesus ka nõmedus. Kristlusel on Jumalast vähem aimu kui tavainimesel ja loodusrahvastel.
tõsi 26. märts 2016 12:20
on ka see, et ajaloolased on kindlaks teinud, et 10 käsku pärineb vaarao Ehnatonilt
7.päeva adventist 26. märts 2016 12:37
Jama,näiteks Aadam ja Eeva teadsod laupäevadt juba Eedenis,nii et mingid varaod ei ole 10.käsu andjad ega autorid.Varaod teadsid kümnest käsust juutidelt ja Aabraham teadis käskudest ja seadustest enne Moosest,nii et mingu need varaode teooriad metsa.ha ha.
Selge jutt 26. märts 2016 12:46
juba kirjavigadest võib seisukoha teaduslikkuse üsna täpselt väja lugeda.
Ka luterlane 26. märts 2016 12:20
Ei ole vaja jumala viha enda peale tõmmata, kõik see kadedus, üksteise vihkamine ja oma rahvale näkku sülitamine on toonudki meile selle õuduse, millest lihtsureliku jõud enam üle ei käi! Kõrgem võim on otsustanud maarahvast taltsutama hakata ja see saab meile väga valulik olema.
mahvalda 26. märts 2016 12:34
nii see on
omandireform oli meile antud proovikivi mida kahjuks enamus õigusjärglastest ei suutnud õigesti lahendada
Jumal on meid hoiatanud Karl Reitsi kaudu, täposelt tema sõnade järgi ka läks, see mis toimub Euroopas on kirjas Fatima teises ennustuses
7.päeva adventist 26. märts 2016 12:17
Ainult kristlus on õige usk,kõik muu on Saatanast.
7.päeva adventist 26. märts 2016 12:19
Kui muslim Eesti pinnal härib kristlasi,siis võib ja peab ta kasakate kombel sabljaga pooleks raiuma,ühe hoobiga surmama.
agnostik 27. märts 2016 18:52
miljardid moslemid,hinduistid ja budistid arvavad jälle teistmoodi,miks oled nii kindel,et just sinu usk see kõige õigem on? tegelt pole maailmas midagi nõmedamat fanaatilisest,kitsarinnalisest usust,ühed lollid olete te kõik-nii kristlikud fundamentalistid kui ka moslemiterroristid,võta üht ja viska teist!
kolerast 26. märts 2016 12:01
Noh kevadpüha ehk munapüha alge on ikka palju vanem kui Jeesuse lugu. Juba sumeritel oli kevadpüha kuukalendri järgi, tõenäoliselt tähistasid loodusrahvad kevade saabumist kuidagiviisi ka enne seda. Vanasti oli talve üleelamine ikka väga suur asi.
Jeesus oli aga üks vanaaegne hipi, kes ilmselt omas mingeid isemoodi võimeid.
luterlane 26. märts 2016 11:49
pensionär Eedu peab ÄRKAMA ning mõtlema jumala vihale, kes (mis) teda pilve pealt üksisilmi jälgib.

Piiblis 26. märts 2016 11:38
on palju asju mis täide läinud. Esiteks rohutirtsu parved mis ajavad ennast laiali ja see et tuleb yks usk ja kes seda vastu ei vota see tapetakse ja tapetakse igal juhul. Ja inimesed on nagu pimedusega löödud nagu praegugi. Väga vähed tunnetavad suurt ohtu ja trall käib edasi. Kui kaua?
Loe piiblit 26. märts 2016 12:33
Olen lugenud piiblit erinevalt paljudest usklikutest ja võin öekda, et piiblis on veel rohkem asju mis pole täide läinud, mis on nagu täiega mööda läinud.
Ennustad 10 erinevat asja ja sealt läheb üks täide siis tegemist on juhuse/õnnega.
onkelben 28. märts 2016 10:47
kas võiks selle kohta 1 näite tuua?
pensionär Eedu 26. märts 2016 11:13
Jumal on vanamuttide narkootikum, mille uskumisest on nad sõltuvuses. ja otsitakse aga uusi kliente, keda nõela otsa panna. Sai just maja sissekäigu postkastide juurest minema kupatatud Jehoova agendid oma lolli jutu ja mingite vahitorniraamatutega. Tüütavad oma agitatsiooniga tänaval ka inimesi. Oopium rahvale.
Oopium ütled 26. märts 2016 12:49
depressioon ongi see, kui sinu aju enam õnnehormoone/opiaate ei tooda.
hetzer 26. märts 2016 18:31
Kui sa usust ja Jumalast tead ainult vahitorniraamatute kaudu, siis oled küll hale vend.
Petmisega 26. märts 2016 10:57
teenitakse just nii kaua, kuni petetuid jätkub.
Noh 26. märts 2016 12:50
mõni sureb ikka ka sellepärast vara ära, et ei raatsi pettuse kartuses ravimite peale raha raisata.
don pedro 26. märts 2016 10:57
Noh, eks ta ole. Tõhus relv objekti peatamiseks...
Pluss 26. märts 2016 10:46
andke neile kohvreid ja tropsi - võib ka m ärgade linadega seevaldis proovi! ASSA!
A & O 26. märts 2016 10:45
nii nagu siinsed skribavad kahejalgsed - kui sead koerad kirjut oskasid - tuleks tsuradele veel enam soppa ning silmapaistvat, säravat juhmust. Ahvide planeet, tammispäised tavainimesed.
Alar1 26. märts 2016 10:29
Jeesus Ktristus on piibli peategelane, Jumala poeg. Mooses on ka piiblitegelane, samuti on Mooses ka ühe jalaga vaimuhaige kurjategija Hundisilmal..
karta on,Alar1 26. märts 2016 11:13
et su naisele tehtud tütar on savika oma.mitte aga teie autobaasimehe tehtud,nagu paljud väidavad.
Tead Alar 26. märts 2016 12:51
ära söö nii palju moosi!
eerik 26. märts 2016 10:22
hea on kui lolle on kes usuvad seda jeesuse jama,tegelikult see piibel on lihtsalt 8prohveti elulugu aga,rahvas hakkas lihtsalt seda jama uskuma.see on sama hea kui ma hakkan uskuma et,eesti riik elab igavesti,ja siis veel see kirik ,kirik ei ole midagi muu kui rahamasin mida rohkem on liikmeid seda paremini elab kirikuisa.?
Naine kes käib kirikus 26. märts 2016 11:18
Kurb kui sa arvad et kirik on raha masin kui ei soovi ei pea sa midagi maksma kui saad aru et meie pole sündinud siia ahvist arenes inimene vaid nii nagu piiblis Jumala loodud olme ja tema soov et saaksime taas tema lasteks ja otsiksime tema tahet siin elus et olla õnnelikud ja rahulolevad. Ma ei vaheta kunagi oma endist elu praeguse vastu olen tänulik et olen leidnud sideme Jumalaga.
rahapapp 26. märts 2016 12:30
Kirik ONGI rahamasin, on läbi aegade olnud. Oma viga, kui nende udu usud ja tõe ees silmad sulged.
Ja ongi 26. märts 2016 12:55
nii nagu muusika, teater, kino, kujutav kunst, sport jne rääkimata sotsvõrkudest. Ainult korilus, jaht ja muidu toidu tootmine, hoonete ehitus, toidunõude ja voodiriiete valmistamine on tõsised tegevused. Võibolla oleks metsas puu otsas veelgi parem. Sinu huvidega inimesele kindlasti.
Naine kes käib kirikus 26. märts 2016 16:32
ei ole kirikus midagi halba oluline on sinu isiklik suhe JUMALAGA JA KUI ABI VAJAN SAAN ALATI LOOTA JUST KIRIKU PEALE SEST MIND AITAVAD SEAL KÄIVAD TEISED USKLIKUD INIMESED AGA MIDA TEED SINA KUI ABI VAJAD????????????
27. märts 2016 19:02
Mina saan iseendaga hakkama ja teistelt inimestelt käsi pikal mingit abi ei kerja ning hingehädade puhul aitavad kõige paremini omaksed-sõbrad,halvimal juhul psühhoterapeut.

!!! 26. märts 2016 10:08
Kui see peaks ehtne Jeesus veri olema, siis vahest peaks ehk isegi olema võimalik tema DNA-d saada? Mine tea, ehk kunagi tulevikus oleks äkki klooniminegi mõeldav?
hehee 26. märts 2016 11:40
see pani mind naerma :) :) hea möte. seejuures, usklikud vöiksid siis päris huvitava üllatuse saada (peale jeesuse tagasituleku muidugi, mis juba paras üllatus) - aga ka see, et kui jeesus müütiline tegelane ei olnud ja tegelikult ka olemas oli, siis on ka suht töenäoline et ta oli mustanahaline... :)
26. märts 2016 13:17
Indias nad kummardavadki mingit mustanahalist jumalat.
malle 26. märts 2016 09:27
tegelikult elas ta peale munadepüha vändras..
? 26. märts 2016 10:09
Kas Vändra metsas Pärnumaal või`?
eestlane 26. märts 2016 18:06
elas jah .... mitte metsas vaid Vänra bussioote paviljonis.
Manni 26. märts 2016 09:22
Muide, ma ise mõtlesin välja teooria, et ju Jeesus ikka Indiast ja budismist oma inimarmastuse aated sai. Nii et sealt ta tuli oma seisukohti levitanma. Aga ristil rippudes langes ta varjusurma. Hauakambrist välja hiilinuna võttis uuesti ette India-teekonna. Nüüd loen siin Juku kirjutisest, et Indias tema haud ongi.
Aga meie rahvas usub juba teist aastatuhandet mingeid muinasjutte.
to Manni 26. märts 2016 10:28
Enne sind on püstitatud palju täiuslikumaid hüpoteese. Et Jeesus kuulus esseenide liikumisse, oli selle liige kõrgemas pühitsusastmes. Et kõik need haigete terveks tegemised ja surnute äratamised olid esseenide poolt korraldatud lavastused. Samuti oli ette planeeritud ka Jeesuse ristlöömine. Kusjuures ka Juudas kuulus esseenide ridadesse, kuigi madalas astmes ning täitis tegelikult ettenähtud ülesannet teadmata selle lõppeesmärki. Tema surma kohta on mitu erinevat versiooni, tegelikult ta päästeti pärast enesetapu lavastamist ja elas varjatult väljaspool Jeruusalemma, kusjuures nad olevat olnud siis ka Jeesusega head sõbra. Juudas kui rahaasjades vilunud mees töötas seejärel laekurina esseenide raamatupidamises.
Ka osa sünedrioni liikmeid olid salajased esseenid, kes surusid seal läbi Jeesuse ristilöömise plaani, sest algselt tahtis ülepreester lasta Jeesust lihtsalt palgamõrtsukatel maha lüüa. Sünedrioni liige, varjatud esseen Nikodeemus muretses aegsasti hauakambri, kuhu laibaks arvatud kuid tegelikult rohtudega uimastatud Jeesus viidi. Seal ootasid teda arstid kes teda koomast välja täid, äratasid ning kolme päevaga teovõimeliseks turgutasid. Muuseas, ka rooma sõdurid jätsid millegipärast vastu tavalist tava ning korda temal ristilt mahavõtmisel jalaluud murdmata, sest nad said esseenidelt vastavad juhtnöörid ning kobedat altkäemaksu.
Selline lugu on kirja pandud romaanis Keiser Julianus
26. märts 2016 11:22
Kõlab nagu ühes vandenõuteooria raamatus printsess Diana lugu, keda ka "pühitseti" enne kuningakotta toomist väga imelikul moel ja kuidas kuninganna ema pidi olema kõige suurem nõid, kes jõi ohverdatud lapsukeste verd.
äka 26. märts 2016 12:15
Äkki on vandenõuteooria hoopis juutide kirjutatud Piibel?
10:28 to 11:22 26. märts 2016 12:36
Ega ma ei esitanudki seda absoluutse tõe pähe vaid kui näidet, milliseid spekulatsioonideńi võidakse vahel esitada. Tegemist on eesti kirjaniku ja ajaloolase, Leo Metsari kolmeköitelise ajalooromaaniga hilisrooma kesrist Julianus Apostatast (usutaganejast), ilmunud ajavahemikus 1978 - 1994.a. Kus ajalooline tõde on seotud fantaasiaga. Sündmustik leiab aset Rooma impeeiumi IV saj keskpaiku, kui kristlus on juba tunnistatud keisriusuks ning kristlikud piiskopid ning mungad on asunud vanu traditsioonilisi paganauske välja juurima. Aga see sinu nõiamoorist ja lapsukeste verd joov kuninganna kuulub küll pigem puhtalt õudusmuinasjuttude kilda.
26. märts 2016 12:59
Kui ma ei eksi, siis need õudusmuinasjutud on pärit new-age'laste populaarse iidoli Drunvalo Melchizedek'i raamatust. Sai kord seda kaupluses lehitsetud ja riiulile tagasi pandud.
loe 26. märts 2016 13:17
TOPINFO POST European royals killing naked children...
juku 26. märts 2016 08:44
Eks ta ole üks lugu ja Indiast muide võib leida ka tema haua kuhu ta peale ristilt mahavõtmist reisis ja elas surmani,tegelikult on see ülestõusmispüha siiski looduse tärkamise algus.