Õpik-käsiraamat „Hoolides ja hoolitsedes"Foto: Erakogu
Õhtuleht.ee 19. november 2015 10:22
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis esitletakse täna äsja trükivalgust näinud emakeelset õpik-käsiraamatut hooldustöötajatele ja omastehooldajatele.

Õpik-käsiraamat „Hoolides ja hoolitsedes" aitab kaasa vajalike teadmiste saamisele hooldustöötaja elukutse omandamisel, selgitas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli arendusprorektor Merle Varik. Kindlasti leiavad ka omastehooldajad raamatust väga mitmeid vajalikke juhiseid oma lähedaste hooldamiseks, lisas ta: „Kandes hoolt oma haigestunud või muul põhjusel abivajajava lähedase eest, tuleb äkitsi silmitsi olla hooldusalaste küsimustega, mis sageli tekitavad abituse tunde, kuna teadmisi ja oskusi ei ole piisavalt. Sellisel puhul ongi käsiraamat heaks abivahendiks."
Raamat koosneb kolmeteistkümnest peatükist. Praktiliste nõuannetega käsiraamat annab ülevaate psühholoogia valdkonna põhitõdedest, erinevatest hooldustoimingutest, vajaminevatest vahenditest, ravimiõpetusest, ergonoomika baasvõtetest ning aktiveerivatest tegevustest. Eraldi peatükis avatakse surma ja leina olemus, arutletakse, kuidas pakkuda parimat abi ning tuuakse välja kaasnevaid eetilisi aspekte.

Õpik-käsiraamatu autoriteks on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud, kirjastajaks Argo Kirjastus ning see on müügil raamatupoodides. Merle Varik tunnistas, et omamoodi väljakutseks oli akadeemilise, erialalist terminoloogiat valdava ning tõenduspõhise viitamisega harjunud õppejõudude oskus panna oma teadmised lihtsasse keelde, mis oleks arusaadav alles õppijale kui ka sellel inimesele, kellel puudub erialane haridus. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on hooldustöötajaid koolitatud juba 15 aastat.