Foto: Mari Luud
Helen Pentsa | Video: Mari Luud 19. juuni 2015 16:27
Riigieksameid sooritas sel kevadel ligi 10 000 koolilõpetajat, kellest 30 saavutasid vähemalt ühel eksamil maksimumpunktid.

"Väga tublid on – nii õpetajad kui koolid. Sama tublid kui eelnevatel aastatel, mõningates väikestes lõikudes, nii nagu tulemused näitasid, veel tublimad," sõnas SA Innove agentuuri juhataja Tanel Oppi.

Vähemalt ühel eksamil saavutasid maksimumpunkti 30 eksamitegijat, mis on üheksa õpilast enam kui eelneval õppeaastal. Mitmes aines 100 punkti sel aastal ei saavutatud.

Tänavu kõrvaldati eksamiruumist neli õpilast, ühtlasi tuvastati eksamitööde hindamisel 17 spikerdamise juhtumit.

"Kui vaadata üldist eksaminandide hulka – peaaegu 10 000 inimest –, siis mõned kahtlused ja meiepoolsed otsused, et soovime tühistada eksami tulemuse, on täiesti mõistetavad," lausus Oppi.

Oppi sõnul on alati olemas võimalus, et tegemist on juhuse. Seetõttu on kõiki asjaolusid põhjalikult uuritud. Seletusi on võetud nii kooli, vaatlejate ja eksamisooritaja enda poolt, tegemaks kindlaks, kas on oldud võimeline eksamit iseseisvalt väidetavale tulemusele sooritama. "Neid asju on väga mitmekülgselt menetletud ja need korrad, mil oleme teinud otsuse, et leiame, et on kasutatud ebaausaid võtteid tulemuse saamiseks, ma pean neid kindlasti põhjendatuteks," räägib Oppi.

Õpilased peavad sooritama gümnaasiumi lõpetamiseks kolm riigieksamit eesti keeles, eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles. Võõrkeele riigieksami sai õpilane valida saksa, inglise, prantsuse ja vene keele vahel.