Inimesed

TÕENDID LEITUD: Jeesus elas kindlasti! (84)

Anna-Liisa Mets, 8. aprill 2015 07:00
VÄIDETAVAD TÕENDID: Kanada-Iisraeli filmitegija Simcha Jacobovici uurimas Jeesuse pere väidetavat hauakambrit Jeruusalemma Ida-Talpioti piirkonnas. Foto: Vida Press
Kanada-Iisraeli filmimees-ajakirjanik ja Iisraeli geoarheoloog väidavad, et nad on teoloogilisele teooriale Jeesuse suremisest ja hauakambrisse paigutamisest leidnud täiesti teadusliku tõestuse: Jeesus on elanud, surnud ja maetud Jeruusalemma Ida-Talpioti piirkonda.

Iisraeli geoarheoloog Arye Shimron ütleb, et tema ja Kanada-Iisraeli filmitegija-ajakirjanik Simcha Jacobovici on veendunud, et on kindlaks teinud Jeesuse, tema naise ja poja viimse puhkepaiga, vahendab The Jerusalem Post.

Jeesuse hauakambrist pärit säilmekarp kirjaga "Jakob, Jeesuse vend" avastati juba üle 35 aasta tagasi, aga leiu uurimine on kulgenud üle kivide ja kändude, sest uurijate tööd on takistanud arvukad kohtuasjad, lähenemispiirangud ja teadlaste ning usuinimeste tugev vastuseis uurimistööle.

Läbi põhjalike teaduskatsete õnnestus Shimronil ja Jacobovicil lõpuks siiski tõestada, et säilmekarp, mille olemasolu kinnitati juba 2002. aastal, on otseselt seotud Jeruusalemmast avastatud hauakambriga, mida on aastaid peetud Jeesuse perele kuuluvaks.

Mehed ütlevad, et hauakambris puhkas kümme inimest – Jeesus, tema poeg ja naine ning teised lähedased. Ja tõsi see on: kui Shimroni töö vett peab, on ta suutnud omavahel teaduslikult ühendada kaks eraldiseisvalt mitte nii olulist ajaloolist leidu – säilmekarbi, mis väidetavalt kuulub Jeesuse vennale, ja hauakambri, kuhu Jumala poeg väidetavalt maeti.

Kogu lugu sai alguse 1980. aastal, kui Jeruusalemmas Talpiotis avastati hauakamber, mida sestpeale tuntakse Jeesuse perekonna matmispaigana. Sealkandis toona alanud ehitusbuumi tuules ei peetud seda konkreetset leidu eriti oluliseks, sest hoonestamisel tuli päevavalgele ligi 800 samast ajastust pärit hauakambrit, igas sees säilmekarbid. Leitud on ligikaudu 3000 säilmekarpi.

Ligikaudu 20 protsendil leitud karpidest on peal nii-öelda hauakiri, mis annab aimu, kelle säilmed need on. Ida-Talpioti hauakambrist leitud säilmekarbid kuuluvad nende hulka ja kõigi karpide kirjad annavad alust oletada otsest seost Jeesusega. Näiteks ei jäta kahetimõistmise ruumi karp, millel iidne kiri: "Jeesus, Joosepi poeg".

Kas säilmekarp on ehtne?

16 aastat seisid kõik Ida-Talpiotist kogutud säilmed muinsuskaitseameti käes, ilma et nendega midagi tehtud oleks. Olgugi et Jeesuse pere hauakambrist leiti säilmekarbid Jeesuse, Maria, Maarja ja Joosepi nimega, ei olnud see piisav kinnitus: tegu on Jeesuse kaasaegsete seas väga levinud nimedega ja kokkusattumus võib olla juhuslik.

Dokumentalist Jacobovici külastas kõigepealt Toronto ülikooli statistikut, kes kinnitas talle, et kõiki neid nimesid kandis toona ligi kaheksa protsenti elanikkonnast, kuid vaid väga vähestel Jeesustel oli ema nimega Maarja ja vend nimega Joosep. Ta lasi ka hauakambri pealispinnast proovid võtta ja neid analüüsida.

"Siis aga selgus, et selline tegevus ärritab kristlasi päris arvestatavalt. Väga paljud usuvad, et pärast surma Jeesuse füüsiline keha lahkus hauakambrist ja tõusis füüsiliselt taevasse. Nüüd aga olin ma tõestamas, et sestsamast hauakambrist leiti karp tema maiste säilmetega ja see neile mõistagi ei meeldinud," räägib Jacobovici.

Töö peatuski 2007. aastal, kui mehega koostööd teinud arheoloogid leidsid, et loo tõelevastavuse tõenäosus on äärmiselt madal.

Samal aastal linastus filmimehe dokumentaalfilm "Jeesuse kadunud hauakamber", produtsendiks James Cameron.

Umbes samal ajal hargnes ka säilmekarbi lugu. Nimelt võttis üks arheoloog 2002. aastal nõuks uurida Oded Golanile kuuluvat maailma suurimat piibellike säilmekarpide kogu ning leidis teiste seast karbi, millel kiri "Jakob, Joosepi poeg, Jeesuse vend".

Karp sai hetkega ülemaailmselt tuntuks, kuid Golanile esitati süüdistus esemete võltsimises.

Shimron ja Jacobovici aga hakkasid koguma asitõendeid kinnitamaks, et Jeesuse venna säilmekarp on siiski täiesti ehtne. Samal ajal algas seitse aastat kestnud kohtuprotsess, millega võimud üritasid tõestada, et Golan on lihtlabane petis, kes säilmekarbile kirjutatu võltsis. 2012. aastal selgus siiski, et mees on süütu.

Kurikuulsale Jakobi säilmekarbile pääses Shimron lõpuks ligi alles kaks nädalat tagasi ja asus kohe hauakambrit sellega keemiliselt võrdlema.

Ta ütleb, et Jacobovici hauakambri välispinnast proovide võtmine pole piisav tõendusmaterjal, sest seinte pealmine osa võib olla saastunud. Tema võttis proove sügavamalt ja tegi sama ka säilmekarbiga.

Proovide võrdlemiseks võttis ta analüüsi ka 25 teiselt suvaliselt säilmekarbilt. Proovidega tehtud ligi 200 keemilisest katsest selgus, et Jakobi säilmekarbis ja hauakambris on kattuvusi, mida kambri teistel säilmekarpidel ei olnud.

"Need leiud kinnitavad oletust, et säilmekarp on ehtne ja et Jeesuse perekonna hauakamber tõepoolest kuulubki Jeesusele ja tema perekonnale," selgitab Jacobovici.

Filmitegija ja geoarheoloog on täiesti teadlikud, et nende avastused ja väljaütlemised põhjustavad lähitulevikus kristlikes ringkondades tulist debatti.

Nad usuvad, et kristlased ei suhtu leitusse sugugi hästi, aga mehed on sellega arvestanud, sest nende leiud on teaduslikud, mitte teoloogilised.