PÜHA ÕHTUSÖÖMAAEG: Täna jõuab lugejateni väidetavalt ajaloolistel ja ümberlükkamatutel faktidel põhinev raamat «The Lost Gospel», mille autorid väidavad, et Jeesusel oli Maarja Magdaleena, ühe oma ustavaima jüngriga, kaks poega. Teose aluseks olnud käsikirjas märgib ingellik tegelane ühe meekärjetüki verest ristiga ja kui Asnat / Maarja Magdaleena seda sööb, ütleb ingel talle: «Nüüd oled sa söönud elu leiba ja joonud elu karikast!» Siinkohal võib raamatu autorite sõnul tõmmata paralleeli Kristuse püha õhtusöömaajaga, mis annab alust väita, et käsikiri on kõhkluseta kristlik tekst. Foto: AOP
Anna-Liisa Mets 12. november 2014 07:00
Kas meie kõigi pattude pärast risti löödud Jeesus Kristus tõepoolest abiellus Maarja Magdaleenaga ja sai temaga koguni lapsi? Kui värske raamat "The Lost Gospel" on tõepoolest ajalooline tõde, siis on aastasajad kristlikku õpetust osutunud valeks, sest meie kõigi pattude eest kannatanu oli tegelikult abikaasa ja isa.

Jah, enamasti on see fantaasia-kirjanduse pärusmaale kuuluv teooria, näiteks "Da Vinci koodis" räägiti salajasest vereliinist, mis on välja kasvanud just sellest liidust.

Kuid täna jõuab lugejateni väidetavalt ajaloolistel ja ümberlükkamatutel faktidel põhinev raamat "The Lost Gospel" (kadunud evangeelium), mille autorid väidavad, et Jeesusel oli Maarja Magdaleena, ühe oma ustavaima jüngriga, kaks poega. Maarja olevat olnud tunnistajaks ka Jeesuse ristilöömisele, osalenud tema matustel ja näinud ühena esimestest Jeesuse tühja hauakambrit, vahendab Daily Mail.

Jeesuse ja Maarja Magdaleena võimalikku suhet on uuritud varemgi. Näiteks 50ndatel väitsid "The Last Temptation Of Christ" autorid, et Jeesus abiellus Maarjaga pärast seda, kui ta ristilt maha võeti. Martin Scorsesele meeldis see teooria nii väga, et 1988. aastal tegi ta samanimelise filmi.

Täna müügile jõudev teos aga keskendub võrreldes varasemaga 570. issanda aastal süüria keeles kirjutatud käsikirjale. Töödeldud loomanahale kirja pandud teose ostis Briti muuseum juba 1847. aastal ühelt kaubitsejalt, kes väitis, et tema omakorda sai selle ühest Egiptuse kloostrist. Sealt edasi rändas dokument Briti raamatukogu arhiivi ja 160 viimast aastat on see vaikselt oma aega oodanud – vaid mõni üksik teadlane on käsikirja vastu huvi tundnud.

Seda kuni päevani, kui Kanada-Iisraeli päritolu filmikunstnik Simcha Jacobovici ja Toronto usuteaduste professor Barrie Wilson otsustasid kirjapandu üle vaadata. Pärast kuueaastast uurimistööd on nad veendunud, et on leidnud puuduoleva viienda evangeeliumi – lõppvaatuse senisele neljale, mis jutustavad Jeesuse Kristuse elust.

Kui kahe mehe kirjapandu kinnitust leiab, on tegu viimase 2000 aasta suurima avastusega Jeesuse elu kohta. Jacobovici ütleb, et 29 peatükist koosnev pikk dokument on 6. sajandi koopia 1. sajandil kirjapandud originaalist ning näitab üht osa piiblist täiesti uues valguses.

Teose autorite sõnul on dokument sarnaselt "Da Vinci koodis" kajastatuga kirja pandud kodeeritult – Jeesuse abielust ja lastest räägitakse seal Vana Testamendi tegelaskujude Joosepi ja tema naise Asnati seikluste kaudu.

Pikk ja põhjalik töö

Jacobovic süvenes paari loosse põhjalikumalt ja võrdles seda teiste Vana Testamendi jutustustega. Selleks, et veenduda Briti raamatukogust leitud dokumendi õigsuses, kasutasid mehed kõrgtehnoloogilist digifotografeerimist. Seejärel lasid nad esimest korda ajaloos kogu dokumendi teksti süüria keelest inglise keelde tõlkida.

Joosepi ja Asnati loost on hiljem ilmunud veel mitu eri versiooni, mõni neist ladina, teised kreeka keeles, ja need kõik on tallel eri kloostrites. Kuid vaid süüriakeelset versiooni tõlkides sai lugeda teksti täpselt nii, nagu see omal ajal mõeldud oli ja loo taha peidetud sõnumi lahti kodeerida. Nii julgevadki mehed nüüd kaljukindlalt väita, et Joosepi all mõeldi tegelikult Jeesust ja Asnat oli Maarja Magdaleena.

Uus tõlge paljastavat raamatu autorite sõnul, et paari laulatas Egiptuse vaarao, kes abielu kinnitades öelnud Asnatile ehk Maarja Magdaleenale: "Ole õnnistatud Joosepi, Jumala esmasündinuga! Sinust saab Jumala tütar ja Joosepi kaasa tänasest päevast ja igavesti!"

Pärast seitsmepäevast pulmapidu "oli Joosep Asnatiga vahekorras ja Asnat jäi lapseootele ja sünnitas kaks poega, Manasse ja tema venna Efraimi".

Kui see tekst räägib tõesti Jeesusest Kristusest ja Maarja Magdaleenast, on aastasajad kristlikku õpetust osutunud valeks, sest meie kõigi pattude eest kannatanu oli tegelikult abikaasa ja isa.

Teooria põhineb väidetel, et kadunud evangeelium on kodeeritud lugu Jeesuse abielust ning et selle pani kokku rühm tagakiusatud kristlasi. Viies evangeelium läinud kaduma ligikaudu 325. issanda aastal ehk ajal, kui Rooma esimene kristlik valitseja Constantine nõudis, et kõik peale esimese nelja evangeeliumi hävitataks. Alles tohtisid jääda vaid Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeelium ehk neli esimest raamatut, sest neis kirjapandu kattus Constantine’i kujutlusega kristlusest.

"Sellest ajast on inimesed aeg-ajalt arvanud end leidvat hävitatud evangeeliumide katkendeid. Enamasti ilmuvad need välja antiigiturgudel ja tembeldatakse kohe võltsinguiks. Või on tegu vaid paari tühise reaga, mis ei aita näha suuremat pilti," ütleb Jacobovici. Briti raamatukogus säilinud dokument olevat aga terviklik evangeelium.

Autorite sõnul on evangeeliumis väga palju vihjeid, mis annavad selgelt mõista, kellest Joosepi ja Asnati lugu tegelikult räägib. Esiteks on sellel väga vähe ühist teiste Vana Testamendi lugudega. Teiseks kujutatakse Joosepit dokumendis pidevalt Jeesuse sümbolina, teda nimetatakse Jumala pojaks.

Käsikirjas märgib ingellik tegelane ühe meekärjetüki verest ristiga ja kui Asnat / Maarja Magdaleena seda sööb, ütleb ingel talle: "Nüüd oled sa söönud elu leiba ja joonud elu karikast!"

Siinkohal võib raamatu autorite sõnul tõmmata paralleeli Kristuse püha õhtusöömaajaga, mis annab alust väita, et käsikiri on kõhkluseta kristlik tekst.

Dokument algab 6. sajandist pärit kirjaga, mille autor on mees, kes evangeeliumi kreeka keelest süüria keelde tõlkis. Kirjas seisab, et käsikirjas on peidus sügavam tähendus meie looja, meie Jumala kohta. Kuid kohas, kus kirja autor jõuab paljastuseni, milles saladus peitub, on kiri puruks rebitud – ilmselt on keegi ajaloohämaruses kirja meelega rikkunud, et tõde päevavalgele ei tuleks.

"Täpselt selle koha peal on kiri terava esemega puruks tõmmatud. Osa tekstist on puudu ja oleme üsna kindlad, et see on eemaldatud tõe varjamise huvides," ütlevad teose autorid.

Tõestavad varasemat teooriat

Kui paljud teadlased ei välista, et teised evangeeliumid, sealhulgas Jeesuse abielust rääkiv dokument, võisid tõesti olemas olla ja hävitati mingil ajal tahtlikult, on suur hulk ka neid, kes seda täielikuks lolluseks peavad. 1213. aastast pärit kroonika väidab, et Lõuna-Prantsusmaal põletati elusalt inimesi, kes julgesid lagedale tulla väitega, et Maarja Magdaleena ja Jeesus Kristus olid armukesed.

Samuti on väidetud, et salapärane nimetu naine, kes Luukase evangeeliumis Kristuse jalgu võidis, on prostituudielu elav Maarja Magdaleena, kuid see teooria pole kunagi eriti populaarne olnud.

Kõigest kaks aastat tagasi väitis Harvardi ülikooli professor Karen L. King, et on leidnud Egiptusest pärit papüürusfragmendi, mis pärineb Jeesuse naisest rääkivast evangeeliumist. Fragmendil leidusid egiptusekeelsed sõnad: "Jeesus ütles neile: "Minu naine …".

Jacobovici usub, et tema kadunud evangeelium toetab professor Kingi avastust. Samuti usub ta, et Jeesuse abielu on ära märgitud ühtlasi Uue Testamendi neljas evangeeliumis.

"Jeesust nimetatakse neis rabiks. Ja veel tänase päevani peab rabiks määratud inimene olema abielus. Kui ta kogudust juhib, peab ta sellele eeskujuks olema. 1. sajandil käitus õige mees nii, et kohe, kui ta täisealiseks sai, võttis ta naise," räägib Jacobovic.

Seepärast ei saa tema hinnangul olla kahtlustki, et ka Uus Testament räägib selget keelt sellest, et Jeesusel oli naine. "Evangeeliumidest saame lugeda, et pärast ristilöömist oli Maarja Magdaleena see, kes läks Jeesuse ihu pesema ja võidma. Ta on lihtsalt tema naisjünger ja läheb Jeesuse keha lahti riietama ja puhastama? Tol ajal ei teinud naised mitte mingil juhul midagi sellist. Vallalise mehe surnukehaga tegelesid teised mehed. Naine lasti säärast toimingut tegema vaid ühel juhul: kui ta oli mehega abielus," räägib Jacobovici.

Sama intrigeeriv on Jacobovici ja Wilsoni väide, et 13 aastat enne ristilöömist tahtis Jeesuse armurivaal mehe teise ilma saata: nimelt soovis üks vaarao poegadest Asnatiga abielluda, kuigi naine oli selleks ajaks juba Joosepiga abielus. Et oma plaan ellu viia, kavandas Joosepi konkurent tema ja ta laste tapmise. Joosepi elu päästsid tema vennad. Jacobovici andmeil oli konkurent Rooma imperaatori Tiberiuse lapsendatud poeg Germanicus.

Värske raamatu autorid on veendunud, et on teinud tohutu avastuse, sest vaevusid uurima dokumenti, mis siiani kedagi ei huvitanud. "Paljud teadlased on meiega ühel nõul, et tegu on 1. sajandist pärit kristliku dokumendiga, mis tõestab Jeesuse abielu," hõiskab Jacobovici.

Õpetlased Jacobovici ja Wilsoni väiteid ei usu

Paljud kristliku ajaloo uurijad seavad Jacobovici ja Wilsoni väited kahtluse alla. Üks ebausklikest on Oxfordi ülikooli kirikuajaloo professor Diarmaid MacCulloch.

"Ma olen väga üllatunud, et väärikas Briti raamatukogu nõustus nende autoritega koostööd tegema," ütleb ta.

Jacobovici ja Wilson end sellest mõistagi heidutada ei lase. "Muidugi pole mingeid tõendeid olemas, kui sa neid näha ei taha," ütlevad mehed.

Sellest hoolimata tuleb neil oma teooriat veel kõvasti reklaamida: näiteks on vaja enda poole võita Inglise kirik. Esialgu on see institutsioon raudsel seisukohal, et Jacobovici ja Wilsoni raamat on tore ilukirjandusteos, millel on rohkem ühist "Da Vinci koodi" kui Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeeliumiga.