Inimesed

Maailmalõppude ennustamised 20. sajandi teisel poolel

Marge Sillaots, 15. detsember 2012 07:59

5 KOMMENTAARI

i
inimkonnale/ 2. detsember 2016 17:43
Luuka evangeelium 21:Jeesus kuulutab ette templi hävitamist ja suurt viletsust
5 Ja kui mõned ütlesid pühakoja kohta, et see on ilusate kividega
ja tõotusandidega ehitud, siis Jeesus ütles:
6 „Päevad tulevad, mil sellest kõigest, mida te näete, ei jäeta
kivi kivi peale, mida maha ei kistaks!”
7 Aga nad küsisid temalt: „Õpetaja, millal need siis tulevad
ja mis on tunnustäheks, kui need peavad sündima?”
8 Jeesus ütles: „Vaadake, et teid ei eksitataks! Sest paljud
tulevad minu nimel, öeldes: „Mina see olen!” ja „Aeg on lähedal!”
Ärge minge nende järel!
9 Aga kui te kuulete sõdadest ja rahutustest, siis ärge kartke,
sest see kõik peab enne sündima, kuid lõpp ei ole veel
niipea käes.”
10 Siis ta ütles neile: „Rahvas tõuseb rahva vastu ja
kuningriik kuningriigi vastu.
11 Tuleb suuri maavärinaid ning kohati näljahäda ja katku ning
hirmsaid ja suuri tunnustähti taevast.
12 Aga enne seda kõike panevad nad oma käed teie külge ja
kiusavad teid taga, andes teid ära sünagoogidesse ja vanglatesse, teid
veetakse kuningate ja maavalitsejate ette minu nime pärast.
13 See annab teile võimaluse tunnistamiseks.
14 Jätke siis meelde, et te ette ei muretseks, mida eneste eest kosta,
15 sest mina ise annan teile suu ja tarkuse, mille vastu ei saa
seista ega rääkida keegi teie vastastest.
16 Aga ka teie vanemad ja vennad ja sugulased ja sõbrad reedavad
teid ja lasevad mõned teie seast surmata,
17 ning teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast.
18 Ent juuksekarvgi ei saa hukka teie peast.
19 Oma vastupidavusega kannatustes te pärite oma hinge.
20 Aga kui te näete Jeruusalemma sõjalaagreist piiratuna, siis
mõistke, et selle laastamine on lähedal.
21 Siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedele, ja need, kes
on linnas, mingu välja, ja kes on maal, ärgu tulgu linna,
22 sest need on kättemaksupäevad, et kõik läheks täide, mis on
kirjutatud.
23 Häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad neil
päevil, sest suur kitsikus tuleb maa peale ja viha selle rahva
vastu.
24 Ja nad langevad mõõgatera läbi ja nad viiakse vangi kõigi
rahvaste sekka, ja Jeruusalemm jääb paganatele tallata, kuni
paganate ajad saavad täis.
Jeesus õhutab valvama
25 Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal
on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast.
26 Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste
kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse.
27 Ja siis nad näevad Inimese Poega tulevat pilve sees väega ja
suure hiilgusega.
28 Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake
üles, sest teie lunastus läheneb!”
29 Ja ta rääkis neile võrdumi: „Vaadake viigipuud ja kõiki puid:
30 kui nad juba pakatavad, siis seda nähes te tunnete iseenesest,
et suvi on juba lähedal.
31 Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda sündivat, tundke, et
Jumala riik on lähedal!
32 Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, kuni kõik on
sündinud.
33 Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
34 Aga hoidke end, et teie süda ei oleks koormatud liigsöömise ega
purjutamise ega argielu muredega ja et see päev ei tuleks teie
peale äkitselt
35 otsekui linnupael, sest see tuleb kõikide peale, kes maa peal asuvad!
36 Valvake siis igal ajal, paludes, et te oleksite väärilised
põgenema
kõige selle eest, mis tuleb, ja seisma Inimese Poja ees!”
37 Aga Jeesus oli päeva ajal õpetamas pühakojas, ööseks aga läks
välja
ööbima mäele, mida hüütakse Õlimäeks.
38 Ja kõik rahvas tuli varahommikul tema juurde pühakotta teda kuulama.
v
VAIKNE/ 14. november 2015 01:12
jEESUS KRISTUS ,ELAVA JUMALA POEG ÜTLEKS SELLE PASUNDAMISE PEALENIIVIISI:HÄDA TEILE KIRJATUNDJAD JA VARISERID,
Jeesus vastaks teile väga otse:HÄDA TEILE ,KÄSUTUNDJAILE,ET TE OLETE ÄRA VÕTNUD TUNNETUSE VÕTME! ISE TE EI OLE SISSE LÄINUD JA OLETE KEELANUD NEID,KES SISSE LÄHEKSID!!KULLA LAPSED--TE OLETE KUULDUSI KUULNUD KÜLL NOSTRADAMUSE ,KÜLL MAIADE KÜLL VANGA VÄLJAÖELDUD SÕNADEST--KUIDAS TE KÜLL LIBISETE ÜLE JUMALA AJAARVAMISEST--TEHKE LAHTI TANIELI RAAMAT JA LUGEGE SEALT ISE!KIRJUTATUD ON:TÕESTI AEG,AJAD JA POOL AEGA!PALUGE ELAVA JUMALA KÄEST ILMUTUS NENDE SÕNADE KOHTA JA OMA INIMLIKUS TEADMATUSES LÕPETAGE PIMEDUSE VÄGEDE TOITMINE!RAHU OLGU TEILE JA TEIE PEREDELE!!
h
harry/ 13. november 2015 23:29
« eelmine 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 järgmine » peatükk ‹
10
Iisraeli patt ja karistus
1 Iisrael on vohav viinapuu,
mis kasvatab oma vilja;
aga mida viljakam ta on,
seda rohkem tuleb altareid;
mida parem on ta maa,
seda kaunimaid sambaid püstitatakse.
2 Nende süda on valelik,
nüüd peavad nad kandma karistust:
nende altarid purustatakse,
nende sambad hävitatakse.
3 Sest nad ütlevad nüüd:
„Meil ei ole kuningat vaja!
Kuna me ei karda Issandat,
siis mida saaks kuningaski
teha meie heaks?”
4 Kuningad teevad sõnu,
vannuvad valet,
sõlmivad lepinguid -
aga kohus nende üle võrsub
otsekui mürgirohi igal põlluvaol. 5 Beet-Aaveni vasikate pärast
halisevad Samaaria elanikud;
tõesti, selle pärast leinab ta rahvas
ja uluvad ta preestrid,
et neilt võetakse nende au.
6 Ka vasikas ise viiakse Assurisse,
kingituseks suurkuningale.
Häbi valdab Efraimi
ja Iisrael jääb häbisse oma nõu pärast.
7 Samaaria hävitatakse,
ta kuningas on nagu vaht vee peal.
8 Aaveni ohvrikünkad, Iisraeli patt,
hävitatakse ära;
nende altareil kasvavad
kibuvitsad ja ohakad.
Siis nad ütlevad mägedele:
„Katke meid!”
ja mäekinkudele:
„Langege meie peale!” 9 Alates Gibea päevist
oled sa teinud pattu, Iisrael!
Sinna on nad jäänud peatuma.
Kas Gibeas ei saa neid kätte
sõda sõnakuulmatute laste vastu?
10 Oma himu järgi ma karistan neid,
ja rahvad kogunevad nende vastu,
kui neid karistatakse
nende kahekordse süüteo pärast.
11 Efraim on õpetatud härjavärss,
kes armastab pahmast tallata;
aga mina panen ikke tema kauni kaela peale.
Mina rakendan Efraimi,
Juuda peab kündma, Jaakob äestama!
12 Külvake enestele õiguseks,
lõigake vastavalt vagadusele;
rajage enestele uudismaad,
sest aeg on otsida Issandat,
kuni ta tuleb ja õpetab teile õigust! 13 Te olete kündnud õelust,
lõiganud ülekohut,
söönud valede vilja.
Sest sa oled lootnud oma tee peale,
oma paljude kangelaste peale.
14 Seepärast tõuseb su rahva keskel sõjakära
ja kõik su kindlused hävitatakse,
nõnda nagu Salman hävitas sõjaajal Beet-Arbeli:
emad koos lastega rebiti tükkideks.
15 Nõnda on teinud teile Peetel
teie väga suure kurjuse pärast;
koiduajal hukkub kindlasti
Iisraeli kuningas.
h
harry/ 13. november 2015 23:27
Johannese ilmutus« eelmine järgmine » raamat
« eelmine 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 järgmine » peatükk ‹
22
Nägemus uuest Jeruusalemmast
1 Ta näitas mulle eluvee jõge, säravat nagu mägikristall.
See saab alguse Jumala ja Talle troonist.
2 Keset linna tänavat ja mõlemal pool jõge on elupuu, mis
kannab vilja kaksteist korda, andes iga kuu oma vilja,
ning puu lehed annavad tervist rahvastele.
3 Ja midagi äraneetut ei ole enam. Jumala ja Talle
troon on seal ning ta sulased teenivad teda
4 ning näevad tema palet ning tema nimi on nende otsaesisel.
5 Ja ööd ei ole enam ning neile ei ole vaja
lambivalgust ega päikesevalgust, sest Issand Jumal ise valgustab
neid, ning nemad valitsevad kuningatena igavesest ajast
igavesti.
Issand Jeesus tuleb varsti
6 Tema ütles mulle: „Need on ustavad ja tõelised sõnad!
Issand, prohvetivaimude Jumal, on läkitanud oma ingli oma
sulastele näitama, mis varsti peab sündima.
7 Ja vaata, ma tulen peagi! Õnnis on see, kes hoiab alal
selle raamatu ennustuse sõnu!”
8 Mina, Johannes, olen see, kes seda kuulis ja nägi. Ja
kui ma seda olin kuulnud ja näinud, siis ma heitsin maha ingli
jalge ette, et kummardada teda, kes mulle seda näitas.
9 Ja tema ütles mulle: „Vaata, ära tee seda! Sest ma olen sinu ning
prohvetite, su vendade, ja nende kaassulane, kes selle raamatu
sõnu alal hoiavad. Kummarda Jumalat!”
10 Tema ütles mulle: „Ära pane pitseriga kinni selle raamatu
ennustuse sõnu, sest aeg on lähedal!
11 Kes teeb ülekohut, tehku veel enam ülekohut, ning kes on
rüve, saagu veelgi rüvedamaks! Õige tehku veel enam
õigust ning püha pühitsegu ennast veel enam!
12 Vaata, ma tulen varsti ning toon igaühele palga, ma tasun
igaühele tema tegude järgi.
13 Mina olen A ja O, esimene ja viimane, algus ja ots!
14 Õndsad on need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks
meelevald süüa elupuust ning nad võiksid minna väravaist linna
sisse!
15 Väljaspool on koerad ja nõiad ja hoorajad ja mõrtsukad ja
ebajumalateenijad ning kõik, kes valet armastavad ja teevad.
16 Mina, Jeesus, saadan oma ingli seda teile tunnistama
koguduste jaoks. Mina olen Taaveti juur ja sugu, särav
koidutäht.”
17 Vaim ja mõrsja ütlevad: „Tule!” Ja see, kes kuuleb,
öelgu: „Tule!” Ja januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma
tasuta!
18 Mina tunnistan kõikidele, kes kuulevad selle raamatu
ennustuse sõnu: kui keegi neile midagi juurde paneb, siis paneb
Jumal tema peale need nuhtlused, mis sellesse raamatusse on
kirjutatud.
19 Ja kui keegi võtab midagi ära selle prohvetiraamatu
sõnadest, siis Jumal võtab ära tema osa elupuust ja pühast
linnast, millest on kirjutatud selles raamatus.
20 Tema, kes seda tunnistab, ütleb: „Jah, ma tulen
varsti!” Aamen. Tule, Issand Jeesus!
21 Issanda Jeesuse arm olgu kõikidega! Aamen.
r
Roland/ 12. november 2015 23:06
Õumaigaad! Neid lõppe on ennustatud nii palju,et igavax läheb juba. Minu (isiklik) teooria/weendumus on,et lõpp tuleb.Ja kindlasti. Aga ette ennustada ei oska/suuda seda kyll keegi.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee