Komisjon piirdus ülevaatega (3)

ÕL 11. veebruar 2012 09:05
Omastehoolduse olukorra kohta kommentaari ja mõtteid, kuidas seda parandada, palus Õhtuleht ka riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmelt Heljo Pikhofilt ja sotsiaalministeeriumist. Mõlemalt poolt saadud vastused on üldsõnalised ning kirjeldavad omastehoolduse sisu, kavandatavaid uuringuid ja süsteemi loomist ning olemasolevaid riiklikke teenuseid.

Olukorra võtab ilmekalt kokku Heljo Pikhof , kes lisab lõpetuseks, et möödunud aastal kohtus riigikogu sotsiaalkomisjon MTÜ Eesti Omastehooldus esindajatega: «Komisjoni liikmed said teemast põhjaliku ülevaate, komisjoni liikmed esitasid erinevaid lahendusi olukorra parandamiseks, aga midagi konkreetset ei otsustatud.»