Istumajätmisest

ÕL 18. juuni 2011 09:04
«Last ei jäeta istuma seetõttu, et ühiskond on tema selle aasta õppekulud juba ära maksnud. Millised lapse resultaadid ka poleks – ikkagi me viime ta järgmisse klassi, ja siis pärast üheksandat ta lahkub koolist.

Kordama jätmine on väga eksklusiivne toiming. Näiteks lõhenes lapsel perekond ja loomulikult oli see nii suur tragöödia, et õppeedukus langes ning direktor teeb õppenõukogule ettepaneku: kas kool tuleks vastu ja võimaldaks tal klassi korrata.

Aga istuma ei jäeta, kui laps pole õppinud lihtsalt lohakusest, laiskusest, huvi puudusest.»