Õpetajate palgast

ÕL 18. juuni 2011 09:04
"Täiskoormusega noorempedagoogi – ja see täiskoormus peaks olema 20 tundi, mitte 22 või 23, nagu praegu üle Eesti on, Nõukogude ajal oli 18 – palk peaks olema Eesti keskmine. Alla selle on õpetaja ameti solvamine.

Ja kõik õpetajad peavad olema võrdsustatud: algklasside õpetaja, lasteaiaõpetaja, võõrkeeleõpetaja, matemaatikaõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, põhikooliõpetaja, keskkooliõpetaja.

Ei ole võimalik kaaluda eraldi õpetaja tööd väikeste lastega, keskmistega ja suurtega. Igal eal ja ainel on oma iseärasused. Kui keegi ütleb, et kehalise kasvatuse õpetajal pole vaja vihikut parandada, siis minge ja andke üks kehalise kasvatuse tund. Näiteks aasta enne pensionile minekut – ma tahan näha, kuidas te 62aastaselt seda teete!

Ja maksta kehalise kasvatuse õpetajale vähem palka, kui ütleme võõrkeeleõpetajale, või nõuda, et tema normkoormus oleks suurem kui teistel – see on lihtsalt pedagoogi solvamine!"