Tele

Avaliku Sõna Nõukogu: Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava (41)

SLÕL Online, 13. veebruar 2008 14:34
Peeter VõsaFoto: Aldo Luud
Avaliku Sõna Nõukogu (ASN) arutas Hans Riismaa kaebust Kanal 2 saadete "Võsareporter" ja "Reporter" kohta, mis eelmisel aastal naabritevahelist tüli kajastasid ning leidis, et kanal rikkus head ajakirjandustava.

"Võsareporteri" lõigus näidati naabritevahelist vaidlust [mille üheks osapooleks oli kaebuse esitaja Hans Riismaa] maatükkide piiril asuvate puude okste kärpimise üle.

"Reporteri" lõik oli selle nö jätkulugu, mille Kanal 2 tegi pärast Riismaa pretensiooni Kanal 2-le seoses "Võsareporteri" käsitlusega.

Kaebuse esitaja väitel on tal asjaõigusseadusest tulenevalt õigus ära lõigata naabri kinnistul kasvavate puude need oksad, mis ulatuvad tema kinnisasjale ning konkreetsel juhul kujutasid endast ohtu tema garaaži katusele.

Kui ta seda tegi, tekkis konflikt naabriga, kelle puud need olid. Konflikti kirjeldamise taustaks näidati "Võsareporteris" kahte tugevasti kärbitud puud, tekitades mulje, et need ongi Hans Riisma kätetöö, kuigi neil puudel antud konfliktiga midagi tegemist ei olnud.

"Reporter" jätkas hiljem teema eksitavat käsitlust, kaitstes Peeter Võsa, kes ei olevat otsesõnu väitnud, et neid puid oleks saaginud Hans Riismaa.

"Võsareporteri" tootjafirma OÜ Osakond produtsent Toomas Perli selgitas ASNile samuti, et saade "Võsareporter" pole kordagi maininud, et saatelõigus katteplaanina kasutatud puude kärpimine oleks Hans Riismaa kätetöö.

Pigem olevat saates nii tekstis kui ka pildis selgelt väljendatud naabritevaheline konflikt. Peeter Võsa andis tootjafirma selgituse kohaselt saates mõlemale vaidluse osapoolele sõna võrdses mahus ja tasakaalus.

Kanal 2 ringhäälinguorganisatsioonina ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Kanal 2 on vaadeldavat konflikti käsitledes rikkunud head ajakirjandustava.

Kuigi "Võsareporteri" loos ei ole sõnades väidetud, nagu oleks Hans Riismaa püganud neid kaadris olnud tugevasti tagasilõigatud võraga puid, näidati neid puid kontekstuaalselt viisil, et tekst ja pilt koos lõid ühemõttelise mulje, et just nende puude ulatuslik kärpimine on konflikti põhjus.

ASN märgib ka, et reporter Peeter Võsa sõnakasutus Hans Riismaa suhtes oli vääritu ja halvustav, millega ta asus sisuliselt toetama teist konflikti osapoolt.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee