Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo.Foto: Teet Malsroos
ohtuleht.ee 18. märts 2021 16:05
Kultuuriministeeriumi otsusel on 2022 raamatukoguaasta ning selle eestvedajaks saab rahvusraamatukogu. Raamatukogude roll ühiskonnas ja kogukondades on muutumas – info hulk üha suureneb ja digitaliseerub ning see paneb neile uued ülesanded nii ühiskondlikus kui ka kogukondlikus plaanis.

Rahvusraamatukogu peadirektori Janne Andresoo sõnul hõlmavad raamatukoguaasta tegevused nii rahva- ja kooliraamatukogusid kui ka ülikoolide ja teadusraamatukogusid. „Klassikalistele lugemissaali ja laenutusteenustele on lisandunud nende digitaalsed variandid. Samal ajal suureneb vajadus hoolitseda inimeste infotarbimise pädevuste eest,“ märkis Andresoo.

Tuleb olla partner sellistele koolidele ja täiskasvanute koolitajatele ning toetavatele asutustele nagu töötukassa ja teisedki. Raamatukogud võtavad endale ülesandeks õpetada infot kriitiliselt hindama ning olla kättesaadavad võimalikult paljudele inimestele, seda ka digitaalsete seadmete kaudu.

Kultuuriministeerium on korraldanud teema-aastaid 2005. aastast. Mullune teema oli digikultuuriaasta.